#Dobrepraktyki. Zdaliśmy społeczny test odpowiedzialności

Wsparcie medyków, seniorów, podopiecznych DPS-ów, czy domów dziecka to tylko przykłady działań PKO Banku Polskiego realizowanych na rzecz społeczeństwa w czasie pandemii COVID-19. Praktyki te zostały przedstawione w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”.
około min czytania

Walka z pandemią to wielkie wyzwanie dla odpowiedzialnych przedsiębiorstw. PKO Bank Polski od samego początku wspiera służby medyczne i sanitarne, swoich pracowników, miliony klientów i całe społeczeństwo. Przekazywał środki finansowe m.in. na zakup materiałów ochronnych i środków dezynfekujących. Prowadzi działania edukacyjne i zachęca klientów do korzystania ze stale rozwijanych narzędzi zdalnego bankowania. Ponadto aktywizuje społeczeństwo do działań pomocowych. I co ważne, kontynuuje wsparcie dla ośrodków medycznych, poszerzając je o diagnostykę i rehabilitację pocovidową. 

W zależności od potrzeb

W sumie na walkę z COVID-19 spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego przeznaczyły ponad 23 mln zł. Bankowa pomoc trafiła m.in. do zakładów opieki zdrowotnej, DPS-ów, domów dziecka, a także służb mundurowych i sanitarnych. Szczególną troską otoczono szpitale, które cały czas mogą liczyć na dostawy środków ochrony – maseczek, rękawic, kombinezonów czy specjalnego obuwia. Wsparcie dotarło do wielu szpitali w całym kraju, m.in. w Białymstoku, Łomży, Świdniku, Lublinie, Szczecinie, Wałczu, Toruniu, Chorzowie, Sławnie, Piekarach Śląskich, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Łodzi. Przekazaliśmy ponad 140 samochodów dla szpitali GIS oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Na Dolnym Śląsku bank dofinansował oddziały rehabilitacyjne dla pacjentów pocovidowych. Dzięki temu cztery placówki medyczne regionie zyskały m.in. aparat do gazometrii, bieżnię rehabilitacyjną oraz środki na przygotowanie miejsca do hospitalizacji i porodu pacjentek mających COVID-19 i po chorobie.

Akcje w całej Polsce

Bankowa Fundacja stale wspiera służby medyczne i prowadzi zbiórki środków na ich rzecz. Każdy może do nich dołączyć, dokonując wpłat w aplikacji mobilnej IKO – walka z COVID-19. Zebrane środki są przekazywane na wsparcie służb bezpośrednio odpowiadających za bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia i życia Polaków.

Działania instytucjonalne od początku pandemii uzupełniają indywidualne inicjatywy pracowników. Bankowi wolontariusze organizowali zbiórki środków, własnoręcznie robili przyłbice i maseczki, a nawet słodycze czy wypieki dla medyków, a dla podopiecznych oddziałów dziecięcych przekazywali zabawki i artykuły do pisania i rysowania. 

Wolontariusze z PKO Banku Polskiego wciąż aktywnie działają tam, gdzie są potrzebni, np. organizując zbiórki krwi dla potrzebujących. Wielu z nich dołączyło do zorganizowanej przez Fundację PKO Banku Polskiego akcji „Oddaj osocze i pomóż w walce z COVID-19”, której celem jest zachęcenie pracowników do oddawania osocza. 

Pracownicy banku wspierali również obsługę infolinii GIS oraz Ministerstwo Rozwoju w zakresie tarczy antykryzysowej.

Ułatwienia i odpowiedzialność

Początek pandemii przyniósł ze sobą wiele niepewności i niepokojów. W poczuciu odpowiedzialności o swoich pracowników i klientów bank zadbał o potrzebne środki bezpieczeństwa sanitarnego. Prowadził także szeroko zakrojone działania informacyjno-edukacyjne, m.in. w oddziałach bankowych zawieszono plakaty i dystrybuowano ulotki. Pracownicy na dużą skalę rozpoczęli pracę na odległość lub w modelu hybrydowym oraz zachęcali klientów do korzystania ze zdalnych narzędzi kontaktu z bankiem. Bank stworzył w tym celu wiele udogodnień.

Wszystko to pokazuje, że bez względu na warunki, czy raczej mimo nich, priorytetem banku pozostają zaufanie i dbałość o relacje z klientami. Zauważa to rynek i specjaliści, dlatego kolejny rok z rzędu praktyki banku są prezentowane w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. 

Odpowiedzialny biznes - dobre praktyki

 • Wprowadzone udogodnienia i oferowana przez bank pomoc w walce z COVID-19 zostały zauważone, a ich zakres oraz przykłady znalazły się w tegorocznym Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” przygotowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

  Opublikowane tam dobre praktyki PKO Banku Polskiego dotyczą: 
  - działań na rzecz społeczności w pandemii COVID-19,  
  - zarządzania energią,
  - współpracy ze spółką Operator Chmury Krajowej,
  - działań na rzecz pracowników w pandemii COVID-19,
  - działań na rzecz przedsiębiorców w pandemii COVID-19,
  - przyspieszenia cyfryzacji w pandemii COVID-19,
  - Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa.

Ewa Maciejewska,
specjalista w PKO Banku Polskim