Jak chronić swoje dane w dobie cyberzagrożeń? – spotkanie z Członkami Izby Przemysłowo Handlowej w Łodzi.

W dzisiejszych czasach, gdy korzystanie z internetu jest powszechne i niezbędne, a technologie stale się rozwijają, a także kryminalne działania w sieci są coraz bardziej zaawansowane, ochrona swoich danych osobowych staje się niezwykle ważna.
około min czytania

Warto być świadomym ich istnienia oraz poznać najważniejsze zasady pozwalające się przed nimi ustrzec.

Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć w celu ochrony naszych danych, jest świadomość zagrożeń. Warto zapoznać się z najnowszymi metodami, jakimi posługują się cyberprzestępcy, aby wiedzieć, jakie niebezpieczeństwa na nas czekają. Powinniśmy także nauczyć się rozpoznawać podejrzane sytuacje, takie jak podejrzane e-maile, nieznane wiadomości lub linki wysyłane przez nieznajomych. Nie powinniśmy udostępniać swoich danych osobowych osobom, których nie znamy lub podejrzewamy, że nie są wiarygodne – mówi Elżbieta Makos, kierownik zespołu w PKO Banku Polskim.

Kolejnym krokiem jest zastosowanie silnych haseł i regularna ich zmiana. Hasło powinno składać się z co najmniej 8-10 znaków, zawierać zarówno duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Warto także stosować różne hasła dla różnych kont, aby w przypadku wycieku jednego hasła, nie zostały naruszone nasze wszystkie konta. Nigdy nie powinniśmy udostępniać swojego hasła innym osobom lub wpisywać ich na podejrzanych stronach internetowych.

Warto także zainstalować na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i regularnie aktualizować je. Oprogramowanie antywirusowe pomoże nam w wykryciu szkodliwych programów, wirusów czy innych zagrożeń. Powinniśmy także korzystać z zabezpieczonych sieci WiFi, a w przypadku korzystania z publicznych sieci, powinniśmy korzystać z VPN.

Kolejnym ważnym aspektem ochrony danych jest regularne tworzenie kopii zapasowych naszych ważnych plików i danych. W przypadku utraty danych z powodu ataku lub awarii urządzenia, kopia zapasowa pozwoli nam na ich odzyskanie. Warto także korzystać z chmury, aby zwiększyć bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym sposobem ochrony naszych danych jest zachowanie ostrożności w sieci i podejmowanie świadomych decyzji. Powinniśmy regularnie sprawdzać swoje konta i weryfikować dokonywane przez nas transakcje. W przypadku podejrzeń o nieautoryzowane operacje, powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z bankiem lub dostawcą usług.

W Łodzi 26 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem „Bezpieczny w Sieci”. Wzięło w nim udział około 60 klientów naszego banku. Spotkanie podsumował Krzysztof Garbacz - Dyrektor Regionu Bankowości detalicznej w regionie łódzkim.

Cyberbezpieczeństwo, określane jako bezpieczeństwo technologii informatycznych, jest jednym z najważniejszych tematów, jakie powinny być propagowane wśród klientów firmowych i indywidulalnych banków. Nasze doświadczenia wskazują, iż bardzo efektywne są bezpośrednie spotkania z klientami, kiedy specjaliści w tym obszarze zarówno z Banku jaki z Policji, na przykładzie konkretnych zdarzeń, wpływają na wyobraźnię słuchaczy i budują coraz większą świadomość. Nie ma znaczenia, czy organizujemy takie spotkania w dużych czy w małych miastach. W każdym miejscu, gdzie dotychczas zapraszaliśmy klientów, zainteresowanie jest ogromne. Tym razem czyniliśmy to wspólnie z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową. Przybyli głownie przedsiębiorcy, którzy wyrazili ogromne zainteresowanie tematyką spotkania i doceniali świetną wiedzę ekspertów. To, co przekazaliśmy będą z pewnością wykorzystywać w swoich firmach. Planujemy organizowanie takich spotkań dla naszych klientów w kolejnych miejscach w Regionie.  

Bank edukuje klientów oraz pracowników podczas spotkań poświęconych cyberzagrożeniom w przestrzeniach wirtualnej rzeczywistości oraz obszarze Metaverse. O spotkaniu w Łodzi wypowiedzieli się także jego uczestnicy.

Asystent Klienta:


Spotkanie dotyczące zagrożenia w cyberprzestrzeni uważam, że jest jednym z podstawowych szkoleń zarówno dla pracowników jak i dla klientów placówek. Dzięki takim spotkaniom uświadamia się społeczeństwo jak duże zagrożenie można spotkać w sieci i jak łatwo o kradzież danych. Celem cyberbezpieczeństwa jest ochrona danych i systemów wewnętrznych przed zagrożeniami jakie niosą za sobą cyberataki. Klienci powinni być uświadamiani w jaki sposób chronić konta, aby żadne poufne dane nie zostały z nich skradzione. Przekaz spotkania był jasny i wszystkie informacje na nim przekazane były przedstawione w sposób zrozumiały i przejrzysty dzięki czemu można było nauczyć się odpowiedzialnego korzystania z sieci jak i zabezpieczenia kont przed wszelkimi atakami. Na tym szkoleniu dowiedzieliśmy się rzeczy bardzo istotnych. Wszelkie informacje były aktualne i bardzo pomocne.

Asystent Klienta:


W nawiązaniu do spotkania dot. zagrożeń w cyberprzestrzeni było ono dla mnie przede wszystkim możliwością poszerzenia wiedzy nt. cyberataków i sposobów ich przeciwdziałaniu. Uzmysłowiło mi jak ogromną rolę odgrywa nasza uważność, czujność, nie poddawanie się emocjom, które wykorzystują cyberprzestępcy w atakach. Pozyskane w dniu wczorajszym informacje na pewno będę przekazywała naszym Klientom, uczulała ich jak ogromne znaczenie ma np. tworzenie skomplikowanych i różnych haseł do aplikacji, ale przede wszystkim będę wskazywała, iż w sytuacji gdy otrzymają jakiś „dziwny telefon” rozłączali się i podejmowali samodzielny kontakt ze swoim Bankiem w celu weryfikacji zaistniałego zdarzenia. 

pani Anna, uczestniczka spotkania w Łodzi:


W mojej opinii, edukacja na temat cyberbezpieczeństwa powinna być prowadzona nie tylko przez banki, ale przez instytucje publiczne, szkoły oraz organizacje pozarządowe. Powinniśmy uczyć ludzi, jak rozpoznawać zagrożenia i jak unikać potencjalnych pułapek. Dzięki temu każdy z nas będzie mógł korzystać z internetu w bezpieczny sposób, a zagrożenia w sieci będą mniej powszechne. Osobiście doświadczyłam różnych sytuacji, które mogłyby potencjalnie narażać mnie na ataki cybernetyczne, takie jak phishingowe wiadomości e-mailowe, które wyglądają na oficjalne, ale w rzeczywistości są próbą wyłudzenia moich danych. Dlatego zawsze zwracam uwagę na adres nadawcy i treść wiadomości, zanim kliknę w jakikolwiek link lub podzielę się jakimiś informacjami.

Elżbieta Makos
kierownik zespołu w PKO Banku Polskim