Łączymy wszystkich! PKO Bank Polski na Kongresie 590

Pod hasłem „Łączymy wszystkich” odbyła się 7. edycja Kongresu 590, którego partnerem był PKO Bank Polski. Tematem wiodącym tegorocznej edycji była współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza. Eksperci banku opowiedzieli m.in. o przyszłości finansów, możliwościach rozwoju rynku kapitałowego, bezgotówkowej walucie cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwie.
około min czytania

Kongres 590 to kluczowe wydarzenie gospodarcze w kraju, odbywające się od 2016 roku, które swoją obecnością uświetniają najważniejsze osoby w państwie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, przedstawiciele Rady Ministrów, a także wybitni eksperci, przedstawiciele świata polityki oraz liderzy opinii. Tegoroczna 7. edycja odbyła się w dniach 22-23 czerwca w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Jej głównym tematem była współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza, regionu charakteryzującego się dynamicznym rozwojem gospodarczym.

W jakim kierunku zmierza bankowość?

Podczas Kongresu 590, Iwona Duda, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, wygłosiła inspirujące przemówienie pt. „Bank przyszłości – w jakim kierunku zmierza bankowość?”. Podkreśliła, że banki stoją dziś przed wyzwaniem związanym z jednej strony z koniecznością zapewnienia sprawnie działającej infrastruktury w tradycyjnych kanałach, z których wciąż korzysta znaczna część klientów, a z drugiej – rozwijania nowoczesnych produktów i kanałów kontaktu z klientami cyfrowymi, którzy są digital-native. Zmniejszanie się pierwszej grupy klientów na rzecz drugiej, cyfrowej jest czymś naturalnym i nieuniknionym. W kolejnych latach proces ten będzie coraz silniej wpływał na kształt bankowości, prowadząc w pewnym stopniu do ukształtowania banku przyszłości.

Prezes Iwona Duda powiedziała, jak może wyglądać bank przyszłości: obecny przy załatwianiu codziennych spraw, ale niewidoczny dla klienta. W dalekiej perspektywie – być może także jako wirtualny oddział w Metaverse.

W świecie bankowym coraz głośniej mówi się o nowych kierunkach, które w przyszłości mogą stać się ważnymi kanałami kontaktu z klientami. Jednym z nich jest wirtualna przestrzeń, np. Metaverse. W PKO Banku Polskim staramy się wyprzedzać rzeczywiste zmiany, aby zawsze być gotowym na sprostanie nowym wyzwaniom. Dlatego chcemy rozwijać kompetencje w zakresie Metaverse i analizujemy możliwości zaistnienia w tej przestrzeni. Może w przyszłości właśnie tak będzie wyglądał bank? Sprawnie działający, ale niewidoczny dla klienta na co dzień, choć kiedy ten będzie potrzebował wsparcia – wejdzie do wirtualnego bankowego budynku w Metaverse, gdzie awatar doradzi mu co zrobić – mówiła Iwona Duda.

Gospodarka, energetyka, technologia i cyberbezpieczeństwo

W pierwszym panelu pt. „Rola spółek Skarbu Państwa w budowaniu siły gospodarczej Polski” wzięli udział prezesi największych polskich spółek, takich jak: PKO Bank Polski, KGHM, PGE, Enea, PZU i Tauron.

PKO Bank Polski jest świadomy swojej roli w gospodarce i szereg naszych aktywności wskazuje, że skutecznie włączamy się w działania mające na celu pomoc w kreowaniu rozwoju gospodarczego kraju i pomoc obywatelom – powiedziała w trakcie debaty Iwona Duda, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

W panelu pt. „NABE kluczowym elementem realizacji rządowego planu transformacji energetycznej w Polsce” wziął udział Marcin Eckert, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, odpowiedzialny za Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Jako PKO Bank Polski jesteśmy zainteresowani bezpieczeństwem energetycznym Polaków. Liczymy na współpracę przy projektach, które wyznaczą naszą przyszłość. Chcemy uczestniczyć w transformacji energetycznej naszych klientów – podkreślił Marcin Eckert.

W kolejnym panelu „Bezgotówkowa walutowa cyfrowa” wystąpił prof. Bogdan Szafrański, członek Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego. Natomiast w debacie o możliwościach rozwoju rynku kapitałowego wziął udział Grzegorz Zawada, dyrektor Biura Maklerskiego w PKO Banku Polskim. Mówił m.in. o kondycji polskiego rynku kapitałowego, jego podstawowych wskaźnikach, trendach i prognozach.

Jakie nowe technologie odegrają kluczową rolę w walce z cyberprzestępcami? Jak radzić sobie z dezinformacją? Na te pytania odpowiadał Jakub Teska, dyrektor Biura Architektury i Usług Cyberbezpieczeństwa w PKO Banku Polskim w trakcie panelu „Cyberbezpieczeństwo w zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym”.

Drugiego dnia Kongresu uczestnicy debaty „Cyfrowa przyszłość finansów” rozmawiali m.in. o tym, jak nowe technologie mogą wesprzeć rynek. W dyskusji wziął udział Maciej Brzozowski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, nadzorujący Obszar Analiz, Bankowości Firm i Przedsiębiorstw oraz Klienta Zamożnego.

Jako największy polski bank kreujemy trendy i wdrażamy najbardziej zaawansowane rozwiązania cyfrowe. Mamy najlepszą bankową aplikację mobilną IKO, w której można kupić bilet komunikacji miejskiej, zapłacić za parkowanie, a nawet kupić samochód. Codzienną pracę w banku wspierają voiceboty. Może w niedalekiej przyszłości, przy współpracy z administracją publiczną, wprowadzimy możliwość potwierdzania tożsamości naszych klientów w oddziale nie przy użyciu dowodu osobistego, ale danych biometrycznych – podsumował Maciej Brzozowski.

Joanna Kornaga
Departament Komunikacji Korporacyjnej