PKO Bank Hipoteczny wyemituje pierwsze w Polsce zielone listy zastawne o wartości 250 mln zł

Emisja Zielonych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego to pionierska na polskim rynku oferta, skierowana do wymagających inwestorów. Zaliczają się do nich przede wszystkim te instytucje finansowe, które oczekują bezpieczeństwa, satysfakcjonującej stopy zwrotu oraz pewności, że z ich środków finansowane są ekologiczne inwestycje.
około min czytania

Zielone Listy Zastawne to rodzaj zielonych obligacji, z których wpływy wykorzystywane są wyłącznie do finansowania nowych bądź refinansowania istniejących długoterminowych kredytów hipotecznych na nieruchomości mieszkaniowe o wysokiej efektywności energetycznej. Zielone Listy Zastawne są praktycznie identyczne, pod względem struktury transakcji i ryzyka, jak tradycyjne listy zastawne. Zasadnicza różnica polega na tym, że kapitał pozyskany z emisji zielonych listów zastawnych przeznaczony jest na finansowanie energooszczędnych hipotek. Listy emitowane przez PKO Bank Hipoteczny jako pierwsze w Polsce otrzymały certyfikację międzynarodowej organizacji Climate Bonds Initiative, potwierdzającą spełnienie najwyższych standardów zieloności określonych w porozumieniu paryskim.

Przygotowując emisję Zielonych Listów Zastawnych, PKO Bank Hipoteczny opracował Green Covered Bond Framework („GCBF”) – dokument określający standardy emisji Zielonych Listów Zastawnych, który powstał zgodnie z wytycznymi Green Bond Principles 2018 („GBP”). Zasady te opracowane przez International Capital Market Association to zbiór wytycznych w zakresie przejrzystości, jawności i sprawozdawczości, które służą promowaniu spójności rynku zielonych obligacji. Zaleca się, aby emitenci korzystali z oceny zewnętrznej w celu potwierdzenia zgodności zielonych obligacji z kluczowymi elementami GBP w formie opinii zewnętrznej (tzw. second party opinion). PKO Bank Hipoteczny uzyskał potwierdzenie zgodności GCBF od certyfikowanej międzynarodowej firmy Sustainalytics.
Zgodnie z zasadami przyjętymi w GCBF, PKO Bank Hipoteczny w ciągu roku od daty emisji Zielonych Listów Zastawnych zobowiązał się do opublikowania, na stronie internetowej Banku, raportu z alokacji środków pozyskanych w ramach emisji.

Paulina Strugała, prezes zarządu PKO Banku Hipotecznego, tłumaczy powody zaangażowania się Banku w rosnący rynek zielonych listów zastawnych:
PKO Bank Hipoteczny jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce i oczywistym liderem tego rynku. To zobowiązuje nas do wprowadzania na polski rynek innowacyjnych produktów finansowych i wyznaczania nowych standardów. Najlepszym tego przykładem jest nasz Green Covered Bond Framework oraz wypracowane kryteria oceny efektywnych energetycznie nieruchomości mieszkalnych w Polsce, które stworzyliśmy w oparciu o najwyższe międzynarodowe standardy. Wraz z emisją Zielonych Listów Zastawnych zrównoważony rozwój staje się integralną częścią naszej działalności.

Zaleca się, aby emitenci korzystali z oceny zewnętrznej w celu potwierdzenia zgodności zielonych obligacji z kluczowymi elementami GBP w formie opinii zewnętrznej (tzw. second party opinion). PKO Bank Hipoteczny uzyskał potwierdzenie zgodności GCBF od certyfikowanej międzynarodowej firmy Sustainalytic.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w GCBF, PKO Bank Hipoteczny w ciągu roku od daty emisji Zielonych Listów Zastawnych zobowiązał się do opublikowania, na stronie internetowej Banku, raportu z alokacji środków pozyskanych w ramach emisji.

Kryteria oceny i selekcji zielonych aktywów wypracowane wcześniej przez PKO Bank Hipoteczny SA zyskały akceptację Climate Bonds Initiative, jako Kryteria dla Budynków Niskoemisyjnych (Low Carbon Building Criteria) i stanowią obecnie wzorzec dla rynku efektywnych energetycznie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

EEM: ogólnoeuropejski projekt z udziałem PKO Banku Polskiego i PKO Banku Hipotecznego

W kwietniu PKO Banki Polski i PKO Bank Hipoteczny, jako pierwsze banki z Polski, przystąpiły do pilotażowego projektu Energy Efficient Mortgages (EEM).

Projekt ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania.

Iwona Radomska
ekspert w PKO Banku Polskim