PKO Bank Polski przedstawił wyniki za 2023 rok

Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w 2023 r. wyniósł 5 502 mln zł. Bank o 18,6 proc. zwiększył dochody z działalności podstawowej.
około min czytania

Aktywa grupy wzrosły do 502 mld zł, liczba klientów przekroczyła 11,9 miliona, a wzrost wyniku prowizyjnego z tytułu kart wyniósł 19,7 proc.

Bank wykazał się również wysoką efektywnością kosztową. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 31,6 proc. Wskaźnik kosztów ryzyka osiągnął poziom 50 pb, a NPL po spadku o 35 pb r/r ukształtował się na poziomie 3,44 proc. 

5,5 mld zł zysku netto

Zysk netto PKO Banku Polskiego w 2023 r. wyniósł 5,5 mld zł. Do osiągnięcia zysku netto na takim poziomie przyczynił się wzrost wyniku na działalności biznesowej, który wyniósł 24,2 mld zł, silnie wsparty dochodami z działalności podstawowej, które wzrosły o 18,6 proc. w warunkach porównywalnych. Raportowany wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) ukształtował się w 2023 r. na poziomie 13,3 proc.

Pół biliona sumy bilansowej

Wyniki banku wspierał również wzrost skali biznesu. Aktywa Grupy przekroczyły wartość pół biliona złotych, a liczba klientów 11,9 mln. Oszczędności klientów wzrosły o ponad 19 proc. r/r do 542 mld zł, a finansowanie udzielone klientom sięgnęło 269 mld zł. O ponad 174 proc. r/r zwiększyła się nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, a wzrost finansowania udzielonego klientom korporacyjnym wyniósł 12,1 proc. r/r. Dynamicznie rosły także depozyty ludności przekraczając 275 mld zł, co oznacza wzrost o 17,5 proc r/r.

Wyniki finansowe za 2023 rok | Konferencja prasowa

Koszty ryzyka na rekordowo niskim poziomie i możliwość wypłaty dywidendy

Wskaźnik NPL określający jakość portfela kredytowego ukształtował się na koniec 2023 r. na rekordowo niskim poziomie 3,44 proc. Koszt ryzyka wyniósł 0,50 proc. Bank utrzymał także bezpieczną pozycję kapitałową i płynnościową. Łączny współczynnik kapitałowy Grupy Banku wyniósł 18,65 proc., a wskaźnik Tier 1 osiągnął wartość 17,77 proc. Osiągnięte wyniki umożliwiły spełnienie wymogów do wypłaty dywidendy na poziomie 75 proc. zysku netto za 2023 rok,  przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, co w swoim stanowisku z lutego tego roku zaznaczyła Komisja Nadzoru Finansowego.

Prezentacja wyników PKO Banku Polskiego, plik PDF – kliknij tutaj

Michał Zwoliński
Rozwój Grupy Kapitałowej PKO
oraz wyniki finansowe