PKO Bank Polski udostępnił pracownikom swojej sieci sprzedaży innowacyjną aplikację mobilną w chmurze

Aplikacja mobilna w chmurze to pierwsze tego rodzaju rozwiązanie w PKO Banku Polskim i nowatorskie narzędzie w skali rynku.
około min czytania

Daje ona bankowym doradcom klienta i menedżerom sprzedaży dostęp do wybranych, wewnętrznych zasobów organizacji, niezbędnych do wykonywania codziennych zadań.

Dzięki nowej aplikacji, pracownicy spółki z poziomu swojego służbowego smartfona mają w dowolnym miejscu i czasie dostęp do informacji potrzebnych im do realizacji zadań. Umożliwia także korzystanie z wewnętrznych aplikacji bankowych, dostępnych dotychczas jedynie z poziomu komputera i daje dostęp do najważniejszych funkcji w prosty i szybki sposób – np. poprzez tworzenie zakładek dostosowanych do potrzeb pracowników. Jednocześnie zapewnia utrzymanie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Z nowego narzędzia mogą korzystać doradcy i menedżerowie sprzedaży PKO Banku Polskiego, którzy posiadają odpowiednio skonfigurowany służbowy telefon komórkowy m.in. system operacyjny Android w wersji 11 i wyższej. Funkcje udostępniane w aplikacji są dostosowywane do potrzeb jej użytkowników i były wcześniej z nimi konsultowane.

PKO Bank Polski od wielu lat jest technologicznym liderem, który dostarcza klientom nowoczesne i zaawansowane produkty bankowe. Nasze technologiczne kompetencje wykorzystujemy także wewnątrz organizacji i przy pomocy nowoczesnych rozwiązań chcemy podnosić komfort pracy naszych pracowników. Aplikacja mobilna to pierwsza w PKO BP wielofunkcyjna aplikacja wewnętrzna, która docelowo będzie dawała pracownikom sprzedaży dostęp do wszystkich najważniejszych zasobów, takich jak CRM, intranet czy helpdesk. Dzięki niej nasi doradcy i menedżerowie sprzedaży mogą sprawniej i bardziej efektywnie komunikować się oraz wykonywać swoje codzienne obowiązki. Nowe rozwiązanie to również nasza odpowiedź na zmieniające się potrzeby coraz młodszych pokoleń pracowników, dla których smartfon jest naturalnym narzędziem do pracy. Zakładamy, że do końca roku z aplikacji będą korzystali wszyscy pracownicy oddziałów. Jestem przekonana, że aplikacja zyska również wielu sympatyków w innych jednostkach banku i grono jej użytkowników wzrośnie, podobnie jak liczba nowych funkcji aplikacji, nad którymi już pracujemy – mówi Katarzyna Dziwulska, Dyrektor Pionu Sprzedaży Detalicznej w PKO Banku Polskim. 

Aplikacja w technologii chmurowej

Aplikacja została wdrożona przy wykorzystaniu infrastruktury Google Cloud Platform, która zapewnia elastyczność, bezpieczeństwo i oszczędność kosztów. Zastosowana technologia chmurowa pozwala powoływać i integrować nowe usługi w zależności od potrzeb biznesowych. Umożliwia również odpowiednie ich skalowanie, szczególnie gdy przyrost nowych usług następuje w krótkim czasie.

Aplikacja mobilna wykorzystująca technologię chmurową to kolejny element realizowanej przez bank strategii chmurowej Road to Cloud. Cały czas podnosimy nasze kompetencje w obszarze cloud computingu wewnątrz banku, aby migrować do chmury kolejne nasze produkty i rozwiązania. Dzięki temu zyskujemy dostęp do bardziej elastycznego, szybkozmiennego i łatwo skalowanego środowiska IT. Te doświadczenia chcemy wykorzystywać również w tworzeniu aplikacji wewnątrzbankowych, aby rozwiązania wspierające naszą pracę były niezawodne i w pełni bezpieczne. Aplikacja dla pracowników to także, obok IKO, kolejny krok do tworzenia rozwiązań mobilnych typu super apps. Tego rodzaju wielofunkcyjne aplikacje od dawna cieszą się dużą popularnością na rynku azjatyckim. Ich rozwój będziemy wkrótce obserwować także w krajach europejskich, w tym w Polsce, w której już ¾ obywateli korzysta ze smartfona - mówi Piotr Krawczyk, Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Banku Polskim. 

Aplikacja mobilna to narzędzie, które zapoczątkuje nowy model komunikacji w banku wykorzystując m.in. powiadomienia push, a także nowoczesną i angażującą formę edukacji. Będzie ona w przyszłości rozwijana o kolejne rozwiązania dostosowane do potrzeb użytkowników.

Lidia Roman
Komunikacja transformacji cyfrowej, rozwiązań IT i innowacji