PKO Bank Polski wyróżniony Białym Listkiem CSR

W X edycji rankingu Listki CSR „Polityki” PKO Bank Polski został doceniony za działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii oraz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Za co otrzymał Biały Listek CSR. Ponadto został wyróżniony za zaangażowanie w projekt mamyklimat.pl.
około min czytania

PKO Bank Polski jest świadomy wyzwaniom, które wynikają ze zmian klimatycznych, wspiera transformację energetyczną Polski i ogranicza negatywny wpływ swojej działalności operacyjnej na środowisko. Realizuje działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej (w 2020 r. o 32 proc. Grupa PKO obniżyła emisję CO2 generowaną przez jej działalność, zmniejszyła zużycie energii o 7,5 proc.) a także rozpoczął analizę przygotowującą wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 500001 i wdrożył Politykę Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Bank w 2020 r. rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. Wdrożył także Politykę Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach której zawiera nowe transakcje finansujące OZE. Na początku br. został pierwszym uczestnikiem funduszu utworzonego przez PKO TFI zamkniętego funduszu inwestycyjnego PKO Energii Odnawialnej oraz po raz pierwszy w swojej historii otrzymała białe certyfikaty. W drugim kwartale 2021 r. zamontuje pierwsze mikronstalacje fotowoltaiczne na kilku wybranych budynkach banku

PKO Bank Polski od lat konsekwentnie zmienia się w zwinną organizację wyposażoną w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, wspiera rozwój e-Państwa i upowszechnia cyfrowe usługi. Pandemia przyspieszyła proces transformacji cyfrowej banku, który dziś zapewnia swoim klientom najnowocześniejsze narzędzia wykorzystujące chmurę obliczeniową, sztuczną inteligencję czy blockchain.

COVID-19 to czas próby, w którym PKO Bank Polski utrzymując pozycję lidera sektora bankowego, nieustanie rozwijając skalę działania oraz działalność biznesową, wspiera Polskę i Polaków w walce z ekonomicznymi i społecznymi skutkami pandemii. Bank aktywnie włączył się w ratowanie polskich firm. Wspólnie z KIR stworzył system do wnioskowania o subwencje z tarczy finansowej Został też liderem w dystrybucji środków z Tarczy Finansowej zarówno pod względem wartości przekazanych środków, jak i liczby firm, które otrzymały pomoc.

Dziesiątki pracowników banku zaangażowanych było m.in. we wsparcie infolinii GIS oraz Ministerstwa Rozwoju w zakresie Tarczy Antykryzysowej. Poczucie bezpieczeństwa pozwalało im również angażować się w działania pomocowe w ramach wolontariatu na rzecz klientów i innych grup społecznych. Fundacja PKO Banku Polskiego prowadziła akcję „Oddaj osocze i pomóż w walce z COVID-19”, której celem było zachęcenie pracowników i klientów do oddawania osocza.

Na walkę z COVID-19 w 2020 r. przekazał ok. 25,8 mln zł m.in. szpitalom i służbom sanitarnym. Pomimo trudnych warunków zachował jego placówki przez cały czas były dostępne dla klientów.

Prowadzone z zaangażowaniem i na szeroką skalę działania są docenione. PKO Banki Polski otrzymał m.in. nagrodą Filantrop Polski IV edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Został wyróżniony w rankingu „Rzeczpospolitej” – Najważniejsza Firma Roku za zaangażowanie w walkę z epidemią Covid-19. Podejmowane inicjatywy zostały przedstawione Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. 

Zestawienie Listków CSR Tygodnika „Polityka”, przygotowywane jest przy merytorycznej współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmy Deloitte.