Technotalenty poszukiwane!

Są kreatywni i utalentowani, zaprzyjaźnieni z technologią i innowacyjni. Mają umiejętności, które przydadzą się do rozwoju przedsiębiorstw w regionie. Ich nazwiska poznamy za kilka tygodni!
około min czytania

Białystok szuka technotalentów, czyli studentów, doktorantów i absolwentów studiów lub szkół średnich (w wieku od 18 do 35 lat), którzy zaprezentują projekty w następujących kategoriach:

  1. Technika – pomysły i projekty wynalazku/produktu/usługi, który jest nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
  2. Wyzwanie społeczne, czyli idea, koncepcja pracy, rozwiązanie technologiczne, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe oraz inne.
  3. Biznes rozumiany jako projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.
  4. Design, czyli projekt nowego produktu lub wzoru użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub nowych surowców.
  5. Technotalent Politechniki Białostockiej 2019.
  6. Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019.

Od 10 września uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje projekty w 6. edycji konkursu. Na laureatów czekają nagrody finansowe i rzeczowe. Do udziału w konkursie zgłaszać się mogą osoby indywidualne lub zespoły, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.

W jednym formularzu zgłoszeniowym uczestnik może zgłosić projekt do dowolnej liczby kategorii. Prezentacja projektu może zawierać informacje dotyczące np. sposobu działania projektu, analizę otoczenia, analizę finansową, badanie rynku itp. Należy pamiętać, że w pierwszym etapie kapituły oceniają projekty na podstawie prezentacji i opisów z formularza zgłoszeniowego, więc im więcej informacji znajdzie się w prezentacji, tym projekt zostanie lepiej zrozumiany przez oceniających – tłumaczy Anna Duda z Fundacji TECHNOTALENTY.

Szczególne znaczenie w rywalizacji konkursowej ma kategoria Design, która pozwala na zgłoszenie projektów z różnych dziedzin Design-u – moda, architektura, urbanistyka, wzornictwo przemysłowe czy też webdesign. Jest to działanie, które wynika z zainteresowania młodych ludzi projektami wzorniczymi – dodaje Anna Duda.

W każdej kategorii wyłonionych zostanie 5 finalistów oraz ostatecznych zwycięzców konkursu. Dodatkowo każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski, który realizuje fundacja TECHNOTALENTY i firmy partnerskie. Zwycięzcy w każdej kategorii konkursu otrzymają nagrodę specjalną ufundowaną przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania. Nagrodą jest 2-dniowe profesjonalne szkolenie Akademii Zarządzania Talentami.

Konkurs Technotalenty promuje młodych ludzi, zdolnych i myślących niestandardowo. Osoby lub zespoły które mogą pochwalić się pracą i osiągnięciami w obszarze różnorodnych innowacji – mówi Wojciech Tarasiuk, Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego.

– Jako PKO Bank Polski w tym roku postanowiliśmy współufundować nagrodę w dziedzinie: „Biznes”. Będziemy poszukiwać nieszablonowego myślenia uczestników o rozwiązaniach, które posiadają wysoki potencjał komercjalizacji zaawansowanych technologii. Prawdopodobieństwo komercjalizacji innowacyjnych pomysłów jest w tym wypadku kluczowym kryterium wyboru laureata. Sztuką jest mieć dobry pomysł, jeszcze większą - determinacja jego praktycznego biznesowego wdrożenia. Taki sukces osiągnął laureat z lat ubiegłych: robot uczący Photon.  

Rola Banku w konkursie nie kończy się na kwestii nagrody. PKO Bank Polski poprowadził m.in. serie spotkań i warsztatów z laureatami kategorii „Wyzwania społeczne”. W tej kategorii promowane są pomysły, które mają potencjał pozytywnego wpływu na przyszłe zachowania społeczne, gospodarcze, proekologiczne lub kulturowe. Specjaliści z Banku pomogli m.in. zespołowi uczniów z Technikum Elektrycznego zaplanować kolejne kroki w rozwoju projektu domowego systemu usprawniającego życie osób niesłyszących.

HARMONOGRAM KONKURSU TECHNOTALENT 2019

10.09–15.10

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie

09.11

Ogłoszenie listy finalistów

12.11–25.11

Warsztaty i mentoring

26.11 – 27.11

Finały Konkursu w kategoriach Technika, Wyzwania społeczne, Biznes, Design, Technotalent Politechniki Białostockiej 2019, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019.

10.12

Gala konkursu

Oktawia Staciewińska