Konkurs dla dzieci na grafikę promującą 6. PKO Bieg Charytatywny

Ogłaszamy konkurs dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat na pracę plastyczną inspirowaną hasłem PKO Biegu Charytatywnego „Pomagamy z każdym krokiem”. Zgłoś swoje dziecko do konkursu, aby jego rysunek stał się podstawą grafiki promującej 6. PKO Bieg Charytatywny. Nagrodą dla zwycięzcy będzie także laptop 2w1.
około min czytania

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Ich zadaniem jest przygotowanie pracy plastycznej ilustrującej lub nawiązującej do idei PKO Biegu Charytatywnego Pomagamy z każdym krokiem”. W pracach powinny być uwzględnione charakterystyczne elementy kojarzące się z miejscem biegu, takie jak bieżnia na stadionie lekkoatletycznym, czy z formułą biegu, jaką jest sztafeta. Praca powinna zawierać również element kojarzony z działalnością charytatywną, czyli serce.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają plecaki ze sportowymi gadżetami. Nagrodą dla zwycięzcy będzie laptop 2w1 Microsoft Surface Go 415Y.

Zwycięska praca stanie się inspiracją do stworzenia projektu grafiki, która pojawi się na oficjalnych koszulkach, w których pobiegną uczestnicy 6. PKO Biegu Charytatywnego. Grafika będzie też wykorzystana w materiałach promujących imprezę, m.in. na bilbordach czy plakatach.

Bieg we wrześniu

12 września 2020 r., już po raz szósty, na stadionach lekkoatletycznych w 12 miastach Polski, odbędzie się PKO Bieg Charytatywny. Zawodnicy tworzący pięcioosobowe sztafety przez godzinę będą pokonywać kolejne okrążenia. Za zaangażowanie zawodników, Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże środki na wybrany cel charytatywny.

Aby wziąć udział w konkursie na grafikę, wystarczy, aby dziecko przygotowało pracę plastyczną, a rodzice/ opiekunowie przesłali ją do Banku:

  • e-mailem, wpisując w temat „Koszulka 6. PKO Biegu Charytatywnego” na adres: bankomania@pkobp.pl albo
  • pocztą na adres: PKO Bank Polski, Departament Komunikacji Korporacyjnej, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, z dopiskiem: „Koszulka 6. PKO Biegu Charytatywnego”.

Konkurs trwa do 23 lutego 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce lub data wysłania maila). Konieczne jest dołączenie podpisanego przez opiekuna prawnego dziecka oświadczenia. Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

1,2 mln

    W ubiegłorocznym 5. PKO Biegu Charytatywnym, dzięki wybieganym przez zawodników kilometrom, Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała kwotę około 1,2 mln zł na pomoc dla prawie 750 dzieci z 47 placówek opiekuńczo-wychowawczych w całym kraju. Łączna kwota przekazana na cele charytatywne w pięciu edycjach imprezy wynosi blisko 4 mln zł.

Ewa Maciejewska
Specjalista w PKO Banku Polskim