Kredobank i EBOR rozszerzają współpracę

Umowa podpisana przez ukraiński Kredobank, należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umożliwi uruchomienie finansowania dla ukraińskich przedsiębiorców na łączną kwotę 125 mln euro.
około min czytania

Współpraca dotyczy trzech rozwiązań. Pierwszym są gwarancje kredytowe, które pozwolą wygenerować kredyty do 100 mln euro. Drugim rozwiązaniem są zachęty inwestycyjne – część przedsiębiorców, w ramach Programu konkurencyjności małego i średniego biznesu od EBOR („EaP SMEC Sub-loans”), będzie miała możliwość otrzymania wsparcia dotacyjnego. Trzecim rozwiązaniem jest otwarcie przez EBOR limitu w wysokości 25 mln euro na finansowanie inwestycji wspierających handel zagraniczny.

Zgodnie z porozumieniem o podziale ryzyka podpisanym w Londynie EBOR zabezpieczy 50% ryzyka kredytowego w zakresie nowego finansowania do 100 mln euro, udzielonego przez Kredobank.

Potrzeby Ukrainy są dziś ogromne. Ukraińska gospodarka aby przetrwać i móc dalej funkcjonować potrzebuje stałego dostępu do finansowania zewnętrznego. To samo dotyczy firm działających na rynku ukraińskim. Na tym etapie nieoceniona jest pomoc międzynarodowych instytucji takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), które mają odpowiedni mandat i fundusze potrzebne do wdrożenia działań pomocowych. Tym bardziej, że według wyliczeń naszych, Banku Światowego oraz rządu Ukrainy, Ukraina do 2032 roku może potrzebować finansowania do nawet 750 mld USD. Dlatego ta i każda kolejna umowa wsparcia finansowego dla ukraińskiej gospodarki jest niezmiernie ważna – mówi Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Na umowie podpisanej przez Kredobank i EBOR skorzystają przedsiębiorcy z sektorów strategicznych w czasie trwania wojny z Rosją. Porozumienie zwiększy dostęp do finansowania firmom ukraińskim działającym w branżach takich jak sektor rolniczy i usługi rolnicze, przetwórstwo żywności, transport i logistyka, sprzedaż detaliczna i farmacja.

image_processing20230727-1364560-1cots3m.jpg

Ukraińskie miasta codziennie są narażone na znaczne zniszczenia i ponoszą wielkie straty z powodu rosyjskich ataków rakietowych. Wiosną tego roku prawie jedna czwarta gruntów dostępnych pod zasiewy nie została obsiana, a co najmniej 10 lat będzie trwać rozminowywanie ziem, które były pod okupacją lub znajdują się w pobliżu linii frontu. Ukraiński biznes potrzebuje więc kredytów aby przetrwać, a nawet przeżyć. Kredobank, będący częścią grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, pomaga ukraińskim przedsiębiorcom w kontynuowaniu pracy w czasie wojny. Dzięki umowie o podziale ryzyka z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju otwierają się nowe możliwości zwiększenia wartości kredytowania ukraińskiego biznesu oraz wsparcia krytycznie ważnych branż gospodarki Ukrainy - mówi Jacek Szugajew, Prezes Zarządu KredoBank SA.

Dodatkowo część przedsiębiorców, która skorzysta z finansowania z gwarancjami EBOR, będzie mogła otrzymać pomoc techniczną i zachęty inwestycyjne w ramach Programu konkurencyjności małego i średniego biznesu od EBOR („EaP SMEC Sub-loans”). Uprawnieni kredytobiorcy otrzymają wsparcie dotacyjne po zakończeniu swoich projektów inwestycyjnych. Inwestycje muszą się mieścić w kryteriach programu i obejmują m.in. finansowanie zrównoważonego rozwoju, wspieranie zielonych inwestycji.

EBOR otworzył również limit w kwocie do 25 milionów euro dostępny z Programu Finansowania Handlu (Trade Facilitation Programme - TFP). Dzięki udziałowi w programie Kredobank wzmocni wsparcie ukraińskich eksporterów i importerów. TFP to dla Kredobanku ważne narzędzie finansowe, które pomoże zaspokoić zwiększony popyt ze strony przedsiębiorców ukraińskich na narzędzia wsparcia handlu zagranicznego.

PKO Bank Polski będzie w dalszym ciągu wspierał klientów poprzez rozwój działalności KredoBanku. Ukraiński Kredobank ma unikalną pozycję, tym bardziej, że od marca 2022 znajduje się na liście banków systemowych Narodowego Banku Ukrainy (NBU). W tej chwili funkcjonuje 67 oddziałów Kredobanku obsługujących klientów.

Kamil Piechowski
Rozwój Grupy Kapitałowej PKO
oraz wyniki finansowe