„Oblicza reliefu” – wystawa w łódzkiej Galerii Koncept PKO Banku Polskiego

W łódzkim oddziale PKO Koncept co kwartał organizowane są wernisaże artystów zarówno tych uznanych, jak debiutujących. Dzięki współpracy z łódzką ASP, Fundacją Arte oraz Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową możemy spotykać się z klientami w niezwykłym otoczeniu.
około min czytania

W marcu w przestrzeni łódzkiego oddziału pojawiły się prace profesor Jolanty Rudzkiej-Habisiak, polskiej artystki związanej ze sztuką tkaniny artystycznej, a także nauczycielką akademicką i rektorem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (2012–2020). Artystka zajmuje się przede wszystkim tworzeniem obiektów i instalacji, a także grafiką warsztatową. Przez wiele lat pracowała jako projektantka dywanów przemysłowych. „Oblicza reliefu” to eksperymentalne, nieoczywiste materiały, czyli skóra i papier, osadzone w klasycznych technikach tkackich jakże związanych z Łodzią.

Jak czytamy w katalogu wystawienniczym: W cyklu reliefowych prac myśl zostaje uformowana ilością i jakością przeplatanych skórzanych pasków, węzłów, supłów, skrętów, pęczków i – jak mówi Autorka − „kochanych sęków”. Jedno z pierwszych znakomitych dzieł reliefowych przyniosło Artystce sukces na japońskim Biennale Tkaniny w Kioto.Wystawę „Oblicza reliefu” otworzył w 19 Oddziale Banku PKO BP Krzysztof Garbacz, Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej. Artystkę zapowiedziała prof. dr hab. Krystyna Czajkowska, wykładowczyni ASP w Łodzi.

Celem PKO Banku Polskiego jest wspieranie i promocja dokonań różnych artystów i instytucji. Sponsorujemy wydarzenia, które popularyzują wartości kulturalne, pogłębiają wiedzę historyczną i utrwalają wartości – wyjaśnia Krzysztof Garbacz, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej w Łodzi. Wspierając kulturę, wpływamy na formowanie wrażliwości społecznej, tożsamości narodowej, wysublimowanego gustu odbiorcy oraz kształtowanie jego wyższych potrzeb. Na mecenat kultury patrzymy z perspektywy regionu. Naszą rolą jest szukanie, definiowanie i inicjowanie tego, co jest ważne i warte wyeksponowania.

Bankowe wernisaże cieszą się dużym zainteresowaniem środowisk opiniotwórczych i biznesowych miasta. Do tego stopnia, że bank został zaproszony do uczestnictwa w prestiżowym projekcie Tydzień Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu, w którym biorą udział przedsiębiorstwa takie jak AMCOR, ATLAS, MIKOMAX czy VIRACO. Uczestniczenie we wspólnym projekcie doprowadziło do nawiązania ważnych relacji biznesowych, wzmacniając przy tym wizerunek banku jako mecenasa sztuki i firmy wspierającej kulturę. Działalność ta jest wyrazem konsekwentnie prowadzonej w regionie łódzkim polityki banku w zakresie CSR.

Zauważam tu istotny element synergii – wspieranie inicjatyw, które są doceniane również przez naszych klientów. To efekt zaangażowania społecznego i kulturalnego banku oraz działań adresowanych do naszych partnerów i klientów – mówi Krzysztof Garbacz.

Organizatorem TOKB jest łódzka Fundacja LodzArte, która od kilku lat wspiera lokalne inicjatywy artystyczne, szczególnie teatralne. Fundację tworzą mecenasi kultury, którym bliska jest idea inwestowania w sztukę oraz czynne uczestnictwo w kulturze. Fundacja współpracuje z niemal wszystkimi scenami teatralnymi w mieście, wspiera działania lokalnych twórców i współfinansuje wydarzenia kulturalne.

Tydzień Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu jest realizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. W kolejnych edycjach TOKB wystawy w bankowej Galerii Koncept włączone zostały w cykl wydarzeń związanych z projektem i wymienianych w ramach programu tego projektu.