Wolontariusze PKO Banku Polskiego docenieni

W środę, 4 października 2023 roku, w otwartym niedawno Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej wręczono statuetki dla osób, organizacji i instytucji, które w szczególny sposób wyróżniają się działalnością na rzecz Powstańców Warszawskich.
około min czytania

Wśród nagrodzonych znalazł się także Wolontariat Pracowniczy PKO Banku Polskiego, który od 2017 roku wspiera Powstańców Warszawskich.

W imieniu kilkuset zaangażowanych w tę pomoc osób nagrody odebrały: Ewa Dębowska – dyrektor Oddziału 4 w Warszawie, Edyta Szymańska – Biuro Audytu Rynku Detalicznego i Funkcji Wsparcia oraz Iwona Kowalewska-Wojtala, dyrektor Oddziału 43 w Warszawie, z którą rozmawiamy.

Nagroda była zaskoczeniem?
Ogromnym. Samo zaproszenie na galę było wyróżnieniem, ale nagroda była wielką niespodzianką. Angażujemy się w pomoc Powstańcom Warszawskim, bo tak po prostu trzeba. Co nie zmienia faktu, że nagroda jest wyróżnieniem, docenieniem naszych wysiłków.

Jest duma?
Olbrzymia. Pomagamy nie dla nagród i dla splendoru. Jednak fakt, że ktoś dostrzegł starania Wolontariatu Pracowniczego PKO Banku Polskiego jest bardzo miły. Nie będę udawać, że nie. Chciałabym jednak mocno podkreślić, że nagrodę odebrałyśmy w imieniu kilkuset pracowników banku z całej Polski, którzy w ten wolontariat są zaangażowani. Bez nich nic by się nie udało.

Jak to się zaczęło?
W 2017 roku nawiązaliśmy kontakt ze Związkiem Powstańców Warszawskich. Dzięki temu dotarliśmy do ludzi, którym naszą pomocą możemy podziękować za to, co zrobili dla kraju. To są niesamowite osoby, z zupełnie wyjątkowymi życiorysami, a przy tym ludzie wielkiej pokory i żyjący na co dzień bardzo skromne. Wielokrotnie, gdy pytaliśmy, w czym im pomóc mówili, że im nic nie potrzeba, że są z pewnością bardziej potrzebujący. A my wiemy, że potrzeby są ogromne, gdyż Powstańcy Warszawscy to osoby w bardzo zaawansowanym wieku, często schorowane, niejednokrotnie samotne. Wartością jest nawet rozmowa z nimi, spotkania podczas, których mamy okazję wiele usłyszeć od bezpośrednich świadków, o tych okrutnych czasach wojennych. Część z nas miała ogromną przyjemność w okresie świąt Bożego Narodzenia osobiście odwiedzić naszych powstańców i dostarczyć im upominki świąteczne. I tym między innymi się zajmujemy w ramach Wolontariatu Pracowniczego Banku Polskiego.

Ale przecież zajmujecie się nie tylko takimi „drobiazgami”?
To prawda. Mamy za sobą niejeden solidny remont. Kto z nas może, ten własnymi rękami szpachluje, maluje, gipsuje. Kto nie może, dokłada swoją finansową cegiełkę. Finansowo wspiera nas także Fundacja PKO Banku Polskiego. Dzięki pieniądzom przekazanym przez pracowników naszego banku i Fundację, wymieniliśmy m.in. kilkadziesiąt kuchenek, lodówek i innych sprzętów. Wyremontowaliśmy 4 mieszkania, w tym jedną łazienkę w Elblągu. Jedna z uczestniczek Powstania Warszawskiego obecnie tam mieszka. W tym wypadku doskonale spisali się nasi koledzy z Oddziału w Elblągu. Na co dzień pozostajemy w stałym kontakcie ze Związkiem, by móc na bieżąco reagować na potrzeby Powstańców.

Czyli razem można więcej?
Zdecydowanie. Dzięki temu, że w Wolontariat jest zaangażowanych kilkaset osób możemy zrobić więcej. Choć wsparcie finansowe, jakie otrzymujemy z Fundacji znacząco nam tę działalność ułatwia.

Chciałabym też bardzo mocno podkreślić, że ta nagroda została przyznana absolutnie wszystkim osobom działającym w ramach Wolontariatu. Bardzo Wam serdecznie dziękuję.

A ponieważ zaangażowanych jest kilkaset osób, nie sposób ich wszystkich wymienić. Jedną z tych osób, jest Marzanna Wójcik, kierownik z Oddziału 127 w Warszawie, która dzięki swoim osobistym kontaktom umożliwiła wyremontowanie mieszkania i łazienki jednej z uczestniczek Powstania, która marzyła o możliwości skorzystania z prysznica i trzeba było dostosować wyposażenie łazienki do jej niepełnosprawności. Ogromne wsparcie mieliśmy również ze strony Regionu Warszawskiego od Marka Roszczyka i Katarzyny Cal – to oni zadbali o sprawną komunikację wszystkich działań i przekazywanie informacji o Wolontariacie. Wszyscy robią naprawdę dobrą robotę. Razem możemy więcej i możemy być z siebie dumni. Pragnę podkreślić, iż w tym tygodniu zaczęliśmy kolejny remont mieszkania pani, która brała udział w powstaniu. Chętnych zapraszamy do pomocy.

 

Wolontariat_srodek.jpg