Dziecko też może ci ulżyć. Ulga podatkowa na dziecko

Najpopularniejszą ulgą podatkową, bez zmian, pozostaje ulga na dziecko, z której w tym roku zamierza skorzystać 55 proc. podatników odliczających w zeznaniu PIT ulgi podatkowe. Komu się należy i ile zaoszczędzimy?
około min czytania

Według badania BIK średnie miesięczne wydatki na dziecko wynoszą 607 zł. Najwięcej kosztuje nas żywność – na nią wydajemy średnio 208 zł. Na kolejnej pozycji znalazły się ubrania – 114 zł, a na trzeciej wydatki związane z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi i przedszkolnymi – na przykład obiadami i świetlicą. Tutaj koszt to 84 zł.

W skali roku do spory wydatek, dlatego warto skorzystać ze świadczeń, które nieco nas odciążą. Jednym z nich jest właśnie ulga na dziecko.

Początek każdego roku oznacza konieczność rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ulga na dziecko będzie jednym z możliwych do otrzymania zwrotów, który może oznaczać nawet kilka tysięcy złotych ekstra. Dzięki niej utrzymanie dziecka stanie się mniej obciążające finansowo.  

Ulga na dziecko

Ulga na dziecko przysługuje każdemu, kto rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych. To znaczy, że możemy to zrobić, jeśli podlegamy skali podatkowej 17 proc. lub 32 proc. W tym celu składamy: PIT-37 albo PIT-36.

Dostaną ją rodzice, opiekunowie i rodzice zastępczy. Warunkiem skorzystania z niej jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka. Posiadanie jedynie władzy rodzicielskiej, podobnie jak utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów, nie wystarcza do zastosowania ulgi.

Ulga przysługuje:

 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3 089 zł.

W stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, a wyszły za mąż lub ożeniły się, małoletniość kończy się z dniem zawarcia małżeństwa. Odliczenie nie przysługuje również od miesiąca, w którym na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Jakie są limity dochodu

 • jeśli mamy więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to, ile zarabiamy, możesz uzyskać ulgę,
 • jeśli mamy jedno dziecko i wychowujemy je samotnie – nie możemy zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli mamy jedno dziecko i jesteśmy małżeństwem przez cały rok – nie możemy łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli mamy jedno dziecko i nie jesteśmy w związku małżeńskim – nie możemy zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Ulga na dziecko – ile wynosi?

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

PIT – ulga na dziecko

Z ulgi korzystamy wypełniając załącznik PIT/O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Odliczamy ją od podatku, a nie od dochodu.

Jeśli twój podatek nie umożliwia odliczenia ulgi – nie dostaniemy jej. Warto bowiem pamiętać, że kwota, jaką możemy otrzymać z tego tytułu, jest ograniczona i nie może przekroczyć zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. 

Jeśli jesteśmy w związku małżeńskim – dostaniemy z małżonkiem jedną ulgę:

 • jeśli składamy wspólne zeznanie podatkowe – wpisujemy ulgę na każde dziecko;
 • jeśli składamy oddzielne zeznania podatkowe – ustalmy, w jakich proporcjach wpiszemy ulgę. Możemy wpisać po równo (każde z was wpisuje 50 proc. ulgi) albo ustalić proporcje (na przykład jedno wpisze 20 proc. ulgi, a drugie 80 proc.).

Ulga na czworo dzieci

Od nowego roku przychody rodziców co najmniej czworga dzieci są zwolnione od podatku do wysokości 85 528 zł. Na tym rozwiązaniu skorzysta 110 tys. rodziców. Zasada ta dotyczy obojga rodziców, więc można powiedzieć, że w sumie rodzina ma 171 056 zł limitu przychodów, który jest nieopodatkowany.

Rozlicz podatek przez e-Urząd

Pamiętajmy, że na dziecko przysługuje również świadczenie Dobry Start. Taki wniosek złożymy w e-Urządzie, a do tego przyda się nam koniecznie e-Tożsamość, czyli nasz bezpłatny cyfrowy odpowiednik dokumentu tożsamości, który pozwala załatwiać online wybrane sprawy urzędowe. Dzięki niemu zyskamy:

 • wygodę: jeden login i hasło do wielu usług online, np. operatorów telefonii komórkowej, przychodni zdrowia, itp.;
 • bezpieczeństwo: potwierdzamy swoją tożsamość za pośrednictwem banku;
 • czas: usługi, które do tej pory wymagały osobistej wizyty, są dostępne online.

Alicja Pietruczuk