Ewolucyjne podejście do ulepszeń – nowa odsłona serwisu iPKO

PKO Bank Polski był jednym z pionierów bankowości elektronicznej w Polsce. Choć czasy i potrzeby klientów się zmieniają, cyfrowa działalność banków wciąż dynamicznie się rozwija. Obecnie trwają prace nad trzecią już odsłoną serwisu internetowego iPKO.
około min czytania

Głównym powodem zmiany jest chęć dostosowania iPKO do różnych typów urządzeń, z których korzystają klienci. O procesie tworzenia usprawnień, projektowaniu doświadczeń użytkowników, zwinnym reagowaniu na kryzys wywołany pandemią oraz strukturze zespołów w Formacji Kanały Cyfrowe opowiadają jej członkowie – Paweł Dec, Łukasz Jaciubek i Łukasz Kuc.

Bankowość internetowa na dobre zadomowiła się już zarówno w świadomości klientów, jak i strategii biznesowej banków. Usługi w tej sferze ulegają jednak nieustającym zmianom i ulepszeniom – tak jest również w przypadku serwisu iPKO, do którego co miesiąc regularnie loguje się ponad 4 mln klientów indywidualnych.

Trzecia odsłona iPKO jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy chcą mieć możliwość bankowania na urządzeniach mobilnych (pomimo ogromnej i wciąż rosnącej popularności aplikacji IKO). Obecnie dla klientów Banku dostępne jest jedynie iPKO „lajt” – okrojona i nie w pełni transakcyjna wersja iPKO. Wdrażanej responsywności towarzyszy odświeżenie layoutu, optymalizacja nawigacji oraz uspójnienie z aplikacją IKO – tak, by dawać użytkownikom spójne doświadczenia w kanałach cyfrowych Banku. Liczne funkcje oferowane przez serwis są wciąż poszerzane, jednocześnie nieustannie upraszczany jest sposób dotarcia i korzystania z nich.

ŁukaszKuc.jpg

Dwa najważniejsze aspekty tej odsłony serwisu to: wspomniana już konieczność umożliwienia klientom zarządzania swoimi finansami w sposób wygodny (bez względu na rodzaj urządzenia i wielkość ekranu) oraz nowe podejście do kontekstowej komunikacji z użytkownikiem, czyli autorski „ekosystem” podpowiedzi i komunikatów, rekomendowanie porad, produktów i usług, bazujące na analityce zachowań i potencjalnych potrzeb klienta. Elementy tego systemu są już obecne w serwisie, ale wdrożenie nowej nawigacji i strony głównej będzie mogło je rozpropagować – tłumaczy Łukasz Kuc, dyrektor Biura Kanałów Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

Przebudowa serwisu jest szeroka, jednak wprowadzane ulepszenia – choć liczne – nie mają charakteru rewolucyjnej zmiany. – We wdrażanych przez inne banki rozwiązaniach wygrywała dotychczas strategia tworzenia zupełnie nowej wersji serwisu i zastępowania nią poprzedniej. My chcemy poprawiać doświadczenie klienta stopniowo, ekran po ekranie, funkcja po funkcji, udostępniając użytkownikom zmiany na bieżąco. Dzięki temu unikamy bariery poznawczej – nie ma sytuacji, w której użytkownik musiałby uczyć się korzystania z serwisu zupełnie od nowa – dodaje Łukasz Jaciubek, kierownik Zespołu Bankowości Internetowej w PKO Banku Polskim.

ŁukaszJaciubek.png

Projektowanie doświadczeń użytkowników – skąd wiemy, czego potrzebują?

Dla klientów liczy się dziś przede wszystkim czas. Dany proces powinien być możliwy do wykonania w niewielu pojawiających się intuicyjnie krokach, kilku „kliknięciach”. Tworzenie usługi wymaga więc zawsze konsultacji z ekspertami od projektowania tych doświadczeń (User Experience, UX), a także analizy potrzeb i zebrania odpowiednich informacji od samych użytkowników.

Planując zmiany i rozwój patrzymy na dane – widzimy, ilu klientów się loguje, jak często korzystają z pewnych funkcji. Ważnym źródłem wiedzy są dla nas ich opinie, przekazywane w rozmowach z naszymi pracownikami w Oddziałach i na infolinii oraz w reklamacjach. Zapoznając się z nimi, wiemy, co przeszkadza klientom. Mamy też narzędzie pozwalające zbierać opinie użytkowników z sieci, dzięki któremu reagujemy w czasie rzeczywistym wszędzie tam, gdzie pojawi się hasło iPKO, adresując rozterki, a jednocześnie zbierając materiał do przyszłych zmian. Śledzimy również, co mówi się o Banku w mediach społecznościowych. Angażujemy klienta nie tylko w to, co mu dajemy, ale też na etapie projektowym – badamy prototypy wraz z użytkownikami i poprawiamy je, aż będą dla nich satysfakcjonujące – opowiada Łukasz Kuc.

Klienci indywidualni Banku nie stanowią jednolitej grupy – różnią się wiekiem, oczekiwaniami, potrzebami, preferencjami, doświadczeniem i możliwościami poznawczymi. Większość z nich używa głównie konta, a co za tym idzie – wykonuje przelewy, sprawdza historię transakcji, ale są też tacy, którzy korzystają z bardzo wysublimowanych rozwiązań inwestycyjnych.

Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Nie pracujemy dla jednej grupy klientów – zawsze musimy więc zweryfikować, czy zaproponowane rozwiązanie jest dobre i zrozumiałe dla wszystkich naszych użytkowników. Tylko to daje możliwość zapewnienia indywidualnego podejścia do każdego klienta. To duża odpowiedzialność, która wymaga od nas połączenia różnych kompetencji w zespołach tworzących dostarczane przez Bank usługi – twierdzi Łukasz Kuc.

Zwinne iPKO

Rozwój iPKO to element trwającej Transformacji Cyfrowej Banku. Jedną z pierwszych jednostek, które powstały w ramach wdrażanego Nowego Modelu Pracy, była Formacja Kanały Cyfrowe, odpowiedzialna między innymi właśnie za rozwój iPKO. Zwinne podejście wspiera efektywność działania zespołów adoptujących Scrum – praca w sprintach pozwala łatwiej reagować na zmiany, rewidować decyzje o priorytetach w perspektywie zaledwie miesiąca czy kwartału. Podobnie skuteczny okazuje się zespół Agile, składający się ze specjalistów z różnych obszarów.

PawełDec.jpg

Zespoły, na podstawie wizji i podstawowych wymagań przekazanych przez Product Ownera, wspólnie opisują, w jaki sposób ma działać dana funkcja w iPKO. Następnie wspólnie szacują skomplikowanie zadania i wybierają je do realizacji w sprincie. Później rozpoczyna się development i testowanie, by móc udostępnić Klientom gotowy i bezbłędny produkt. Niezwykle ważne w tym procesie są również kompetencje związane z projektowaniem, czyli eksperci UX i graficy, dbający o warstwę wizualną i wspominane już wcześniej doświadczenie użytkowników – opisuje pracę Formacji Paweł Dec, Product Owner w PKO Banku Polskim.

Praca Banku a pandemia COVID-19

Wyjątkowe warunki spowodowane pandemią koronawirusa zmieniły wiele aspektów pracy Banku. Przede wszystkim podjęto szereg działań i inicjatyw, które ułatwiły klientom bankowanie zdalne i dały szansę na dostęp do serwisu iPKO osobom, które do tej pory nie korzystały z bankowości internetowej. Formacja Kanały Cyfrowe uruchomiła więc m.in. możliwość odblokowania iPKO bez udziału konsultanta infolinii czy też doradcy w oddziale, całkowicie zdalnie, a także opcję nadania dostępu do bankowości telefonicznej.

Okazało się, że zagrożenie COVID-19 stało się motywacją dla tych klientów, którzy wcześniej nie byli przekonani do elektronicznych form bankowania – coraz więcej osób decyduje się przejść na kontakt zdalny z Bankiem i korzystanie z szerokiego wachlarza usług cyfrowych.

Plany na przyszłość

Serwis iPKO będzie stale rozwijany, tak by nowe funkcje serwisu odpowiadały na potrzeby coraz bardziej wymagających klientów, którzy chętnie korzystają z bankowości internetowej. Trwająca Transformacja Cyfrowa doprowadzi do przeniesienia do kanałów cyfrowych kolejnych procesów, które do tej pory można było zrealizować tylko podczas bezpośredniego kontaktu z klientem w oddziale.

Gdy tylko sytuacja wywołana przez COVID-19 się uspokoi, klienci mogą spodziewać się dalszego doskonalenia doświadczenia z korzystania z serwisu na urządzeniach mobilnych. Nie skupimy się jednak tylko na wyglądzie iPKO, ale także na nowych usługach. Docelowo chcemy, by serwis skupiał dostęp do wielu usług różnych podmiotów zewnętrznych, w tym spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i oferował np. możliwość korzystania z usług leasingu klientom indywidualnym. Dzięki temu będzie czymś więcej niż tylko internetowym bankiem – deklaruje Paweł Dec.

Magda Chałupka