PIT-36 i 37, czyli zeznanie na wezwanie. Złóż swój PIT na czas

Deklaracje PIT-36 i 37 trudno ze sobą pomylić, co nie znaczy, że tego nie robimy. W takich sprawach trzeba być skrupulatnym. Warto dwa razy przeczytać niż potem odpowiadać na wezwanie Urzędu Skarbowego. Dowiedz się, czym się różnią i dla kogo są.
około min czytania

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, z ang. Personal Income Tax) to obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa. Jest ono uzależnione od dochodu i stawek podatkowych. Czy tego chcemy czy nie, musimy je płacić i składać zeznanie podatkowe.

Najpopularniejszym sposobem rozliczenia podatku PIT za 2019 r. było złożenie zeznania przez internet – podaje raport KPMG ,,Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2019”. Tę formę rozliczenia z fiskusem zadeklarowało 75 proc. respondentów, czyli o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa podatników rozliczających się przez internet skorzystała z usługi e-PIT (52 proc.), a kolejne 22 proc. z systemu e-Deklaracje.

Aż 97 proc. podatników, którzy złożyli zeznanie podatkowe za pomocą usługi e-PIT, oceniło ją zdecydowanie lub raczej pozytywnie, uznając system za przyjazny i bezpieczny. Sposób logowania do usługi e-PIT jest odbierany jako zdecydowanie lub raczej bezpieczny przez 96 proc. respondentów. Ponad połowa podatników najczęściej (53 proc.) najczęściej logowała się do systemu e-PIT oraz uwierzytelniali swoją tożsamość za pomocą danych identyfikacyjnych takich jak: PESEL, imię i nazwisko oraz kwota przychodu w zeznaniu PIT 2018. Wzrosła liczba podatników używających w celu uwierzytelnienia zaufanego profilu.

Złóż PIT przez PKO Bank Polski

Tak, to możliwe i wygodne. Wniosek o rozliczenie PIT można złożyć przez bankowość internetową. Trzeba jedynie założyć e-Tożsamość, a dzięki niej załatwimy wiele spraw urzędowych, m.in. złożymy deklarację e-PIT.

PIT-37 czy 36?

Formularz PIT-36 jest skierowany do tych podatników, którzy w danym roku podatkowym prowadzili m.in. pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Obejmuje ona też działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Uzyskiwane przychody mogą również pochodzić z najmu i dzierżawy.

Zeznanie roczne PIT-36 za rok poprzedni należy złożyć do 30 kwietnia. Jeśli ten dzień przypada na dzień wolny od pracy, termin przesuwany jest na pierwszy roboczy dzień następujący po 30 kwietnia.

Natomiast PIT-37 to najczęściej stosowana deklaracja. Formularz ten dotyczy wszystkich osób generujących przychód za pośrednictwem płatnika, czyli pracodawcy. Jest to więc rozliczenie, które powinien wypełnić każdy, kto przychody za rok 2020 otrzymywał na podstawie zatrudnienia na umowę o pracę lub zlecenie. Taką deklarację składają także osoby pobierające emeryturę oraz rentę, podatnicy korzystających z różnego rodzaju świadczeń, zasiłków i stypendiów oraz uzyskujące przychody z praw autorskich.

PIT-36

Składamy go, gdy uzyskamy dochody opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej (nie ma znaczenia z ilu źródeł pochodzą), jeśli:

 • prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • prowadzimy działy specjalne produkcji rolnej,
 • mamy przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów,
 • mamy przychody, od których samodzielnie opłacamy zaliczki na podatek,
 • mamy przychody z zagranicy,
 • mamy przychody z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej, od których płatnik nie musiał odprowadzać zaliczek,
 • korzystamy ze zwolnienia w postaci tzw. kredytu podatkowego,

PIT-37

Natomiast formularz PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali przychody m.in. z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
 • emerytur lub rent krajowych,
 • świadczeń przedemerytalnych,
 • zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wspólne rozliczenie małżonków: PIT-36 czy 37?

Wspólnie z małżonkiem rozlicza się w Polsce z podatków dochodowych ponad 10 mln osób rocznie. Małżonkowie mogą wspólnie złożyć PIT-37 (w przypadku, gdy obydwoje pracują na umowę o pracę, o dzieło albo zlecenie) albo PIT-36 (w przypadku, gdy choć jeden z małżonków rozlicza dochody uzyskane z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej).

Jeżeli chcemy rozliczyć się wspólnie, musimy spełnić kilka warunków:

 • przez cały rok, za który składany jest PIT, musimy pozostawać w związku małżeńskim. Jeżeli wzięliśmy ślub w trakcie roku (np. w maju) – na wspólne rozliczenie trzeba poczekać do kolejnego roku;
 • przez cały rok musimy pozostawać we wspólnocie majątkowej;
 • rozliczamy się według skali podatkowej (17 lub 32 proc.) – nie mogą tego zrobić osoby rozliczające się ryczałtem lub liniowo.

Bartosz Piotrowski