Powiedz, co cię grzeje. Rejestracja źródła ciepła

Rejestracja źródła ciepła to obowiązek, który spoczywa właścicielach, współwłaścicielach i zarządcach nieruchomości. Nieważne, czy mamy piec gazowy, czy panele fotowoltaiczne. Niektórzy na rejestrację mają tylko dwa tygodnie. Docelowo w bazie powinno znaleźć się ok. 5 mln budynków.
około min czytania

Już 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Celem jest zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, należy zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożymy samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić, musimy posiadać Profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Jeśli nie mamy dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego, deklarację złożymy w Urzędzie Miejskim – osobiście lub listownie.

„Zależy nam, by stworzyć jednolitą, wielopoziomową strategię walki z zanieczyszczeniem powietrza. I temu służyć ma właśnie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, którą uruchamiamy pod adresem zone.gunb.gov.pl” – wyjaśnili przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Rejestracja źródła ciepła

Od lipca właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy bloków i obiektów usługowych mają rok na zgłoszenie, czym budynki są ogrzewane. Znacznie mniej czasu na zgłoszenie, bo tylko dwa tygodnie, mają osoby wymieniające źródło ciepła w domu po 1 lipca 2021 r. lub budujące nowe domy – te które powstaną po 1 lipca.

Obowiązek wynika z noweli ustawy termomodernizacyjnej, dzięki której powstała Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Ma ona pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce.

Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewany jest budynek, może otrzymać karę grzywny do 500 zł, a kiedy sprawa trafi do sądu – nawet 5 tys. zł.

Ewidencja umożliwi dotarcie do osób ubogich energetycznie, czyli takich, których nie stać na porządne ogrzanie domu. Dokładniej zostaną policzone publiczne pieniądze, które przeznaczane są na walkę ze smogiem oraz pojawi się możliwość namierzenia domów, w których piece nie spełniają standardów uchwał antysmogowych i przepisów krajowych.

Jak się zarejestrować?

Formularz do wpisania źródeł ciepła znajduje się pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/. Dostępne są dwa wzory – dla budynków i lokali mieszkalnych oraz dla niemieszkalnych. Co istotne, każdy dokument można wypełnić nie tylko za pośrednictwem gminy, ale także samodzielnie – elektronicznie.

W formularzu wpiszemy podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Dla osób, które nie mogą wypełnić deklaracji online, istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej – osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny jest także na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce „Do pobrania”. Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.

Zrób to przez konto w PKO Banku Polskim

Aby zalogować się do https://zone.gunb.gov.pl/ i wypełnić lub pobrać deklarację, należy mieć założony Profil zaufany lub e-dowód. Można przy tym skorzystać z serwisu e-Urząd PKO Banku Polskiego. Właściwie niewiele musimy robić, bo używając go na co dzień na pewno mamy już wszystko co potrzebne.

Jeśli natomiast to nasz internetowy debiut, najpierw trzeba założyć Profil zaufany. Utwórzmy więc e-Tożsamość w serwisie internetowym iPKO. To bezpłatny cyfrowy odpowiednik dokumentu tożsamości, który pozwoli nam załatwiać online wybrane sprawy urzędowe i komercyjne.

Co to jest e-Tożsamość?

  • e-Tożsamość to środek identyfikacji elektronicznej wydany przez bank. Składa się z zestawu danych, które potwierdzają tożsamość on-line. Pozwala na korzystanie przez internet z usług, które do tej pory wymagały wizyty w oddziale, punkcie obsługi klienta itp. 

Posiadając e-Tożsamość możemy stworzyć Profil zaufany na pz.gov.pl. Przedłużamy go w serwisie co trzy lata. Dzięki PZ otrzymamy dostęp go wszystkich ważnych możliwości związanych z e-Administracją, m.in. będziemy mogli złożyć wniosek do CEEB i zarejestrować źródło ciepła.

Aleksandra Pietruczuk