Nie martw się o mieszkanie

Ubezpieczenie mieszkania to czasami wymóg, a czasem nasza świadoma decyzja. Niezależnie od powodów, posiadając dobre ubezpieczenie możemy spać spokojnie nie martwiąc się, że w razie wypadku pójdziemy z torbami. Jak widać z badań ten komfort posiada już większość Polaków.
około min czytania

Za mieszkaniówką najlepszy okres w historii zarówno pod względem liczby rozpoczętych budów, jak i wydanych pozwoleń na przyszłe budowy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Kilkudziesięcioprocentowe wzrosty widać także, gdy spojrzymy na dane z pierwszych pięciu miesięcy 2021 r.

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich agencji ubezpieczeniowych. Nowi właściciele mieszkań będą zapewne chcieli ubezpieczyć swoje nieruchomości. Tym bardziej, że Polacy coraz częściej i chętniej to robią. Świadomość rośnie, a polisy stają się atrakcyjniejsze.

Ubezpieczenie mieszkania

Właściciele nieruchomości, którzy decydują się na zakup ubezpieczenia, najczęściej chronią ruchomości domowe (81 proc.) oraz mury i stałe elementy wyposażenia (73 proc.) – podaje ARC Rynek i Opinia. Ochronę ruchomości najchętniej wybierają osoby, mieszkające w lokalach spółdzielczych. Natomiast w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań własnościowych w budynkach wielorodzinnych częściej wskazywanym elementem ubezpieczenia jest ochrona murów.

Inne, popularne rodzaje ochrony w polisie mieszkaniowej to OC w życiu prywatnym (posiada go 64 proc. badanych), które zabezpiecza właścicieli nieruchomości przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim oraz home assistance (33 proc.), dające dostęp do fachowców w przypadku domowej awarii. Dla 47 proc. istotna jest także ochrona przed skutkami kradzieży z włamaniem. Połowa badanych wskazuje, że ich ubezpieczenie obejmuje wszystkie najważniejsze dla nich ryzyka, czyli zalicza się do kategorii ubezpieczeń all-risk.

Ponad połowa badanych przyznaje, że ich cztery kąty są ubezpieczone nieprzerwanie od co najmniej ośmiu lat. 74 proc. właścicieli nieruchomości kupuje polisy mieszkaniowe na okres jednego roku.  

Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Najlepiej zastanowić się, co powinno obejmować dobre ubezpieczanie albo co chcemy, żeby obejmowało.

Podstawowe zazwyczaj chroni mury nieruchomości i elementy stałe budynku, elementy zewnętrzne, które są trwale połączone z mieszkaniem jak balkon czy taras, instalacje podstawowe (gazowa, grzewcza, elektryczna, hydrauliczna). Za resztę zwykle trzeba dopłacić:

 • powódź – ważne, jeśli mieszkanie znajduje się na parterze albo blisko zbiorników wodnych,
 • zalanie,
 • uderzenie pioruna,
 • działanie lodu lub śniegu,
 • zniszczenie w wyniku silnego wiatru,
 • przepięcie elektryczne,
 • kradzież z włamaniem,
 • stłuczenie elementów szklanych,
 • rozbój – w przypadku napaści, kradzieży bagażu czy torebki.

Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze oferty?

 1. Zakres polisy ubezpieczeniowej.
 2. Suma ubezpieczenia.
 3. Wyłączenia odpowiedzialności.
 4. Ubezpieczenie dodatkowe.
 5. Wysokość składki.
 6. Porównaj oferty ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie mieszkania – cena

Same polisy ubezpieczeniowe domów i mieszkań nie są drogie. Roczny koszt najtańszej polisy dla mieszkania, dla których przeprowadzono wycenę, to 240 zł, a dla domu to 660 zł. Najdroższej to odpowiednio 622 zł i 1370 zł, co oznacza, że koszt polisy wyniesie nieco ponad 100 zł miesięcznie.

Czy jednak cena ma kluczową rolę. Nie zawsze. Kiedy zakres kilku konkurencyjnych ofert jest podobny, możemy wybrać tę tańszą, ale nie sugerujmy się nią, jeśli pojawiają się spore różnice w oferowanych usługach. Pamiętajmy, że najtańsze ubezpieczenie mieszkania może w przyszłości okazać się jednym z najdroższych.

Ubezpieczenie mieszkania od zalania

Zalanie mieszkania przez sąsiada mieszkającego na wyższej kondygnacji to częste zdarzenie, które może wyrządzić wiele szkód. W rzeczywistości jednak wina nie zawsze spoczywa na sąsiadach, ponieważ przyczyną usterki mogą być błędy instalacyjne. Za to odpowiada spółdzielnia.  

Większość polis mieszkaniowych posiada w standardowym pakiecie ochronę na wypadek zalania. Taka ochrona przyda się, kiedy pęknie rura lub na skutek innego nieprzewidzianego zdarzenia.

Ale co w przypadku, gdy sami doprowadzimy do zalania cudzej nieruchomości? W takiej sytuacji sprawdzi się OC w życiu prywatnym. Zalewając sąsiada poniżej narażamy się na roszczenia finansowe, całkiem zresztą słuszne. Dzięki OC ubezpieczyciel pokrywa straty – nawet do 100 tys. zł.

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania

Przy wynajmie nieruchomości należy podpisać umowę, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Ustalamy w niej, że wynajmujący oddaje najemcy rzecz do używania przez jakiś czas, a najemca będzie płacić czynsz. Umowa najmu nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, a w razie niezachowania tej formy traktuje się ją jako zawartą na czas nieoznaczony. Nie ma wzmianki o tym, że właściciel wynajmowanego mieszkania lub najemca zobowiązani są do jego ubezpieczenia.

Dobrze to jednak zrobić. Przy wynajmowaniu mieszkania różnym lokatorom to sprawa arcyważna. Chroni nas przed nieuczciwymi i nieodpowiedzialnymi osobami, które przez lekkomyślność lub celowo mogą doprowadzić do wypadku lub zniszczenia mieszkania. Ubezpieczenie pozbawi nas zmartwień.

Ubezpieczenie mieszkania do kredytu

To już obowiązek. Bank, który daje nam kredyt będzie tego wymagał. Pytanie, czy będziemy mogli sami wybrać ubezpieczyciela czy zostanie on nam narzucony – bywa równie.

Na co zwrócić uwagę, aby ten dokument był dla banku ważny? Polisa musi zawierać potwierdzenie ochrony nieruchomości przed ogniem oraz innymi zdarzeniami losowymi. Banki nie są bardzo wymagające i konieczne jest tylko podstawowe ubezpieczenie mieszkania. Co obejmuje przede wszystkim pożar, zalanie lub inne naturalne zdarzenia. 

 • Ubezpieczenie nieruchomości – nieruchomość stanowi podstawowe zabezpieczenie interesów banku, wobec czego musi zostać objęta szczególną ochroną. Banki oczekują podstawowego ubezpieczenia nieruchomości (tzw. ubezpieczenie murów).
 • Ubezpieczenie na życie – śmierć kredytobiorcy jest jednym z potencjalnych czynników ryzyka dla spłaty kredytu. W związku z tym bank może oczekiwać od kredytobiorcy zawarcia umowy ubezpieczenia na życie. Kwota wypłacana w przypadku zgonu powinna przy tym pokryć kwotę pozostałego do spłaty zadłużenia. To również istotne z punktu widzenia spadkobierców, ponieważ nie będą musieli obawiać się konieczności borykania się z długiem.

Ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank

Celem takiego dokumentu jest przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Najczęściej spotyka się cesję praw z ubezpieczenia na rzecz banku udzielającego kredytu lub zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniu autocasco, mieszkań i domów.

Wszystkie firmy ubezpieczeniowe doskonale wiedzą na czym to polega i bez trudu podpiszą z nami odpowiedni dokument. To prosta i standardowa procedura.

Ważność cesji trwa zwykle rok i trzeba ją odnawiać przez cały okres zobowiązania kredytowego.

Ubezpieczenie mieszkania w PKO Banku Polskim

Ci, którzy wybiorą ubezpieczenie Mój Dom24 w PKO Ubezpieczenia, uzyskają zabezpieczenie w przypadku kradzieży z włamaniem, zalania, pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, dewastacji, a nawet huraganu.

Skorzystają również z możliwości szybkiego zakupu ubezpieczenia. Aby zyskać ochronę domu czy mieszkania, wystarczy zalogować się do iPKO. Ponadto składka za ubezpieczenie może być pobierana automatycznie ze wskazanego rachunku i rozłożona na miesięczne raty, także pobierane automatycznie. Wystarczy zalogować się przez iPKO lub aplikację mobilną i w kilka minut wykupić polisę.

Program PKO Inteligentny

Program PKO Inteligentny dom to innowacyjne połączenie nowego ubezpieczenia nieruchomości PKO Dom z technologią smart home. W ten sposób otrzymujemy coś więcej niż tylko ochronę wynikającą z polisy. Hasłem programu jest „Chronimy bardziej”.  

Smart Home i ubezpieczenie nieruchomości dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa, a skoro tak, warto było połączyć te dwie usługi. Program pozwala świadomym klientom wykorzystać najnowszą technologię do monitorowania i zabezpieczania swojej nieruchomości.

PKO Inteligentny dom to unikatowe na polskim rynku rozwiązanie polegające właśnie na połączeniu inteligentnych urządzeń z ubezpieczeniem mieszkaniowym, w tym z usługami Assistance, tak aby klient miał poczucie jeszcze większej ochrony i bezpieczeństwa.

 • Szybko i prosto zgłosimy szkodę lub awarie 24/7.
 • Ubezpieczenie kupimy w każdym oddziale i agencji PKO Banku Polskiego lub serwisie transakcyjnym iPKO czy za pomocą aplikacji mobilnej IKO.

Tomasz Waligóra