Przekręt na patent

Dostałeś pismo z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące konieczności zapłacenia za ochronę znaku towarowego swojej firmy? Uważaj, to może być oszustwo!
około min czytania

Przestępcy mają nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy. Zarówno do osób fizycznych jak i prawnych wysyłają pisma łudząco podobne do decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazują w nich na konieczność uregulowania płatności za znaki towarowe.

Oszuści wykorzystują przy tym dawny wzorzec pism Urzędu dla zwiększenia wiarygodności. Treść wiadomości wzywa do wpłaty środków na podstawiony, fałszywy numer rachunku. W ten sposób dochodzi do wyłudzenia środków z tytułu rzekomego wpisu do rejestru i uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Ostatnie z takich pism datowane są na 5 października 2020 r. i opatrzone podpisem Eksperta Filipa Radziwiłła.

Przestępcy bazują w działaniach na rzeczywistej sytuacji związanej zaplanowaną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wysyłką decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki, co do których do 1 października 2020 r. nie wpłynęły sprzeciwy. Wysyłka ta rusza 12 października 2020 r.

Warto zachować czujność i przed wpłaceniem pieniędzy:

  • upewnić się, że jest to decyzja pochodząca od Urzędu Patentowego RP;
  • sprawdzić, czy pieniądze wpłacane są na numer konta Urzędu Patentowego RP: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000;
  • w razie wątpliwości skontaktować się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem.