Małe sumy, niezłe zyski

Inwestor – brzmi dumnie i kojarzy się od razu z wielkim biznesem i sporą sumą pieniędzy. To stereotyp. Pomnażać można również niewielkie środki finansowe. Wystarczy zainwestować, choćby małe kwoty.
około min czytania
 

Inwestowanie małych kwot

Zanim nazwiesz siebie inwestorem, dokładnie policz, jakim kapitałem dysponujesz. Jeśli masz kilkaset złotych miesięcznie, jest to już kwota, o której pomnożeniu można myśleć. Pytanie zasadnicze brzmi jednak, czy jest to suma, którą odłożyłeś na tzw. „czarną godzinę”, czy też oszczędności, z których będziesz chciał skorzystać wcześniej, a nie tylko w ostateczności.

Polacy swoje drobne pieniądze najchętniej trzymają na lokatach i kontach oszczędnościowych. Wielu z nas wychodzi bowiem z założenia, że małe inwestycje nie są opłacalne. Jednak do tego, by pomnażać nawet niewielki kapitał, nie potrzeba ani wielkiej odwagi ani szczegółowej wiedzy. Na pytanie, jak inwestować małe kwoty, jedną z odpowiedzi jest: bezpiecznie i wygodnie, czyli w obligacje skarbowe.

Ich popularność wyraźnie rośnie, gdy inwestorzy szukają bezpiecznych miejsc lokowania pieniędzy. Czas niepewności wzmaga popyt na obligacje skarbowe. Tak jest i teraz. Papiery dłużne pozwalają zarobić od 0,5 nawet do 2 proc. w skali roku. Wszystko zależy od tego, czy wybierzemy inwestycje krótko-, średnio- czy długoterminowe. Najkrótszy horyzont czasowy to 3 miesiące, najdłuższy 12 lat. Te ostatnie przeznaczone są tylko dla beneficjentów programu 500+. Aktualna oferta dostępna jest zawsze na stronie obligacjeskarbowe.pl

W co zainwestować 1000 zł?

To niewielki kapitał, ale wartościowy. Kwota 1000 zł jest bardzo dobra na początek inwestowania na rynku papierów dłużnych. Korzystając z oferty obligacji skarbowych da się wybrać coś dla siebie. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę na rynku długu, możesz zdecydować się na obligacje trzymiesięczne.

Przeznaczone są one dla osób, które chcą znać swój zysk już w dniu zakupu i skłonne są angażować swoje oszczędności na bardzo krótki okres. Te papiery dłużne są w ciągłej sprzedaży, ich oprocentowanie wynosi 0,5 proc. w skali roku, a cena sprzedaży 100 zł. Po upływie 3 miesięcy od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację wpłynie na Twoje konto. Szybko więc przekonasz się, że można wygodnie i bezpiecznie pomnażać pieniądze.

Zakup obligacji jest prosty. Możesz to zrobić w:

  • Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego
  • Oddziałach PKO Banku Polskiego
  • Internecie pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,
  • Infolinii, pod numerem 801 310 210 lub 81 535 66 55

W co zainwestować 5000 zł?

Wiemy już, w co inwestować małe sumy, warto więc zastanowić się teraz nad nieco większą kwotą i być może również dłuższym horyzontem inwestycyjnym. Kwotę 5000 zł mają do swojej dyspozycji np. rodzice dzieci, którym przysługuje świadczenie Rodzina 500+. Po 10 miesiącach w przypadku jedynaka i zaledwie po 5 miesiącach w przypadku dwojga dzieci można taką kwotę uzbierać. Oczywiście pod warunkiem, że tych pieniędzy nie musimy przeznaczyć na bieżące wydatki.

Rozwiązaniem na zainwestowanie tej sumy są Rodzinne Obligacje Skarbowe, zarówno wariant 6- jak i 12-letni. Termin wykupu obligacji pozwala swobodnie dostosować okres oszczędzania do najbardziej odległych planów. Oprocentowanie obligacji rodzinnych, oparte jest na inflacji powiększonej o preferencyjną marżę. Jednocześnie kapitalizacja odsetek następuje po każdym rocznym okresie odsetkowym i znacznie zwiększa zyskowność tej formy oszczędzania. Kumulowane odsetki ponownie pracują bowiem na Twój zysk. Ponadto, w przypadku obligacji 12-letnich, możesz skrócić czas oszczędzania bez straty.

Jak pomnożyć 1000 zł?

Jeśli nie do końca wiesz, czy inwestowanie w obligacje skarbowe to najlepsza strategia dla Ciebie, sprawdź, jak działa Inwestomat dla klientów PKO Banku Polskiego. Wystarczy, że w serwisie iPKO określisz cel, na jaki chcesz przeznaczyć swoje oszczędności. Wypełnisz ankietę MIFID, której wynik pozwoli ocenić Twój profil inwestora, wiedzę o inwestowaniu i przede wszystkim skłonność do ryzyka.

Gdy określisz kwotę, jaką chciałbyś mieć na rachunku na koniec okresu inwestowania, Inwestomat policzy i wskaże, ile powinieneś miesięcznie inwestować. Na koniec zaprezentuje Ci trzy scenariusze: optymistyczny, prawdopodobny i pesymistyczny. Gdy zaakceptujesz propozycję tego planu inwestycji, możesz dokonać zakupu jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych.

Tomasz Waligóra