Blokada konta i co dalej?

Nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez konta bankowego. Przechowujemy na nim pieniądze, używamy do codziennych płatności i oszczędzania. Jest to wygodne, proste i bezpieczne. Zdarza się jednak, że zgromadzone na rachunku fundusze nagle stają się niedostępne. Czym jest blokada środków na koncie i ile może trwać?
około min czytania

Blokada rachunku bankowego może nastąpić z dnia na dzień, a powodów może być wiele – niezapłacony mandat, podatek VAT, alimenty, raty kredytów. Ponadto istnieje również np. blokada o charakterze zabezpieczającym czy po prostu wynikająca z transakcji płatniczych. Bez względu jednak na przyczynę blokady, w takiej sytuacji warto zachować zdrowy rozsądek i najpierw zastanowić się, na jakiej podstawie nasze konto zostało zablokowane.

Blokada konta bankowego

Blokada pieniędzy na koncie oznacza sytuację, w której my – jako właściciele rachunku – nie mamy możliwości korzystania ze środków w zablokowanej kwocie. Należy jednak pamiętać o tym, że bank nie może dokonać blokady wszystkich środków. Blokada środków na rachunku ustanawiana jest do wysokości powstałego zobowiązania i do czasu jej zniesienia. Zgodnie z obowiązującym Prawem bankowym, blokadą mogą być objęte środki zgromadzone na rachunkach: oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także lokatach terminowych. W większości przypadków do blokady rachunku dochodzi na wniosek nie samego banku, a innych instytucji i organów, które są do tego uprawnione np. sądy, urzędy skarbowe, izby celne czy komornicy. Co istotne, bank nie ma obowiązku informować nas o blokadzie konta, a robi to instytucja, na rzecz której zabezpieczenie zostało dokonane.

Przyczyny blokady środków na rachunku bankowym:

Blokada środków na rachunku bankowym może nastąpić m.in. na skutek:

– nieuiszczonych mandatów i kar,
– nieuregulowanego kredytu,
– egzekucji komorniczej,
– wszelkich zaległości finansowych wobec organów państwowych,
– podejrzanych transakcji płatniczych.

Jeśli bank ma jakiekolwiek podejrzenia wobec wykonywanej przez nas transakcji na koncie, może czasowo ją wstrzymać. Dochodzi do takich sytuacji np. wtedy, gdy korzystamy z karty płatniczej zawsze na terenie Polski, a nagle dokonujemy transakcji poza granicami kraju. Bank w takiej sytuacji – dla naszego bezpieczeństwa – blokuje transakcję i wyjaśnia z nami, czy była ona prawidłowa. Może mieć uzasadnione podejrzenia, że karta została nam skradziona lub jej dane przekazaliśmy w ręce cyberprzestępców podczas transakcji internetowej. Takie prewencyjne działania banku służą do ochrony nas i naszych pieniędzy przed wyłudzeniami i kradzieżą. Jeśli więc zdarzy się, że bank zablokuje Twoją kartę lub środki na koncie, zadzwoń na infolinię i wyjaśnij sprawę.

Wniosek o zdjęcie blokady z rachunku bankowego

Jeśli jednak blokada następuje nie z inicjatywy banku, ale innych instytucji, możemy ubiegać się o odblokowanie naszych pieniędzy. W takiej sytuacji można napisać wniosek o zwolnienie blokady z rachunku bankowego. W ten sposób mamy szansę na odblokowanie naszego konta lub zmniejszenie wysokości środków, pobieranych co miesiąc w ramach egzekucji. Jest to możliwe zwłaszcza wtedy, gdy nasze dochody są niskie, a pieniądze, które nam zostały nie wystarczają na zaspokojenie najważniejszych potrzeb życiowych. Wniosek powinien zawierać m.in.: nasze dane, organ do jakiego kierujemy sprawę, informację, jakiego źródła dochodu dotyczy wniosek (np. emerytury, wynagrodzenia) oraz uzasadnienie wniosku.

Ile trwa blokada środków na koncie?

Blokada na koncie zawsze zależy od sytuacji i indywidualnego przypadku. W najpowszechniejszych scenariuszach, związanych z problemami ze spłatą zadłużeń, rachunek uda się „odblokować” poprzez uregulowanie długów lub przynajmniej zawarcie porozumienia w sprawie sposobu ich uregulowania, np. płatność w ratach. Ponadto, samo spłacenie zadłużenia nie wystarczy do odblokowania środków. W naszym interesie leży dopilnowanie, aby urząd lub komornik dostarczył do naszego banku oficjalne pismo zezwalające na uwolnienie środków. Dopóki bank nie otrzyma tego dokumentu, blokada będzie kontynuowana. Okres trwania blokady części środków nie jest więc możliwy do zdefiniowania.

W przypadku podejrzenia przez bank możliwości dokonania przestępstwa lub prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, blokada na koncie może trwać od 24 godzin do 72 godzin, a po decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej okres ten może wydłużyć się do 96 godzin. Warto jednak wiedzieć, że w obu przypadkach prokurator może wydać postanowienie o blokadzie na koncie lub blokadzie pojedynczej transakcji nawet na okres 6 miesięcy.

Według ostatnich danych NBP, coraz więcej pieniędzy trzymamy na rachunkach bieżących – zarówno tych zwykłych, jak i oszczędnościowych. Tu przybyło w ciągu 10 miesięcy aż 167 mld złotych. Już teraz załóż konto w PKO Bank Polski dla siebie i rodziny. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Michalina Nowak