Na liście numer jeden!

Numer konta bankowego ma każdy. To długi ciąg liczb, pod którym zgromadzone są nasze pieniądze na rachunku. Choć niewielu z nas go pamięta jest niezwykle ważny. Dowiedz się, jak sprawdzić do kogo należy numer rachunku, co oznaczają jego elementy i dlaczego jest taki ważny.
około min czytania

Na koniec września 2020 r. banki prowadziły już 34 mln tzw. RORów, czyli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. To o 243 tys. więcej niż kwartał wcześniej i aż o 1,7 mln więcej niż rok wcześniej. Każdy z nich ma swój numer identyfikacyjny. To dobry powód, aby dowiedzieć się, czym właściwie jest.

Do lipca 2004 r. każdy bank miał własny sposób identyfikacji rachunków bankowych. Numery kont w poszczególnych instytucjach zawierały litery, cyfry, ukośniki, myślniki oraz spacje i na dodatek posiadały różną długość. Wpisywanie tych danych było uciążliwe i generowało pomyłki.

Wprowadzenie nowego standardu zapisu numerów kont – będące następstwem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – miało na celu ułatwienie i przyspieszenie rozliczeń bankowych, zmniejszenie kosztów przetwarzania dokumentów płatniczych oraz redukcję liczby reklamacji wynikających z błędnego zapisania numeru rachunku.

Sprawdź numer konta

Czyjś numer konta nie jest żadną tajemnicą. Możemy go sprawdzić. Zdarzają się sytuacje, kiedy musimy poznać do kogo należy numer konta. Najczęstsze są dwie sytuacje:

  • otrzymaliśmy niespodziewany przelew od nieznanej nam osoby,
  • dokonaliśmy błędnego przelewu i chcemy odzyskać pieniądze,

Można w tym celu skorzystać ze specjalnych programów dostępnych przez internet. Po wpisaniu odpowiedniej serii liczb system potwierdzi nam numer konta oraz poda m.in. nazwę i adres instytucji.

Nie poznamy jednak, kto jest właścicielem konta – to jest chronione prawem. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zrobiliśmy niewłaściwy przelew, a odbiorca mimo wcześniejszej interwencji banku nie chce zwrócić pieniędzy.

Ile cyfr ma numer konta

Polskim standardem zapisu numeru rachunku bankowego jest Numer Rachunku Bankowego. Składa się z 26 cyfr w formacie: kk AAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBB – spacje stosuje się dla przejrzystości zapisu, normalnie numer zapisany jest bez odstępów. NRB zgodnie ze standardem przyjętym w polskim systemie bankowości składa się z:

  • dwie pierwsze cyfry – są sumą kontrolną całego numeru rachunku. Są one generowane na podstawie pozostałych 24 cyfr tworzących NRB i potwierdzają poprawność numeru rachunku. Dzięki nim błąd w zapisie jest wychwytywany w momencie wprowadzania numeru konta do systemu banku, a operacja przelewu nie dochodzi do skutku;
  • osiem kolejnych cyfr – numer rozliczeniowy banku lub jego oddziału, który pozwala na identyfikację konkretnego banku. Jest przydzielany przez Narodowy Bank Polski. Każda instytucja ma własny numer;
  • szesnaście ostatnich cyfr – to właściwy numer rachunku posiadacza konta bankowego.

Jaki to bank?

Ciąg 8 cyfr w numerze konta, czyli numerem rozliczeniowym banku, skrywa w sobie kilka istotnych informacji. Stanowi pełny opis danej jednostki bankowej. I tak, cyfry od 3 do 6 w numerze rozliczeniowym to właśnie te, które informują nas o tym, z jaką instytucją mamy do czynienia. Czyli tak naprawdę już po czterech cyfrach poznajemy, w jakim banku numer konta ma dana osoba. Przy czym w przypadku niektórych banków wystarczą nam trzy pierwsze cyfry, czwartą jest zawsze 0 – i tak np.

PKO Bank Polski ma również swoje ID – to 1020. Dlatego każde konto założone w tym banku będzie miało taki identyfikator. W ofercie znajdziemy kilka rodzajów rachunków od tych dla najmłodszych aż po konta dla dorosłych.

O założeniu konta pomyślmy już teraz. Wybierając do 14.03 Konto dla Młodych mamy szansę zgarnąć nawet 150 zł do wydania na Pyszne.pl.

Aleksandra Pietruczuk