Pełnomocnik potrzebny od zaraz

Większość niezbędnych operacji bankowych – dzięki bankowym serwisom www i aplikacjom – można wykonać z domu za pomocą komputera lub w swoim smartfonie. Jednak czasem wizyta w oddziale jest niezbędna. Jeśli z jakichś powodów nie można go odwiedzić, warto wyznaczyć pełnomocnika. To zaufana osoba, którą upoważnia się do wykonania w naszym imieniu określonych zadań.
około min czytania

W PKO Banku Polskim już co dziesiąte konto ma ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo bez ograniczeń najpopularniejsze jest wśród osób starszych. Co może pełnomocnik, jak go ustanowić i czy zawsze ma on takie same prawa do konta, jak jego właściciel? O tym poniżej.

Co może zrobić pełnomocnik?

W skrócie – każdy pełnomocnik może zrobić to, na co pozwoli mu właściciel konta. Zakres działań pełnomocnika w każdej chwili można zmienić. Właściciel konta może udzielić pełnomocnictwa ogólnego (bez ograniczeń) lub rodzajowego, upoważniającego do określonych czynności, które są zawarte w treści pełnomocnictwa. Może też udzielić pełnomocnictwa jednorazowego.

Pełnomocnik nie tylko w oddziale

Pełnomocnik może mieć dostęp do konta przez kanały zdalne takie jak bankowość internetowa/aplikacja bankowa/kanał telefoniczny oraz otrzymać kartę do konta z dziennym limitem transakcji ustalonym przez właściciela konta.

Właściciel konta ma prawo nadawania dla pełnomocnika różnych poziomów dostępu do konta poprzez kanały zdalne, przy czym istnieje możliwość ustanowienia osobnego zakresu dostępu do każdego z kanałów.

Pełnomocnik otrzymuje wtedy własne dane do logowania do bankowości elektronicznej (login i hasło) i po zalogowaniu ma dostęp do konta w takim zakresie, jaki nadał mu właściciel konta.

Jeśli chodzi o poziomy dostępu, to wyróżniamy wśród nich:

 • pasywny – polegający głównie na możliwości podglądu konta, listy transakcji oraz podstawowych ustawień konta (np. dane korespondencyjne);
 • ograniczony – oprócz powyższych, dodatkowo pełnomocnik może zlecać różne płatności;
 • pełny – pełnomocnik nie tylko może podglądać konto, limity transakcji, zlecać płatności, ale może również np. założyć lub zerwać lokatę, ustanowić i modyfikować zlecenia stałe, polecenia przelewów i inne transakcje płatnicze.

Poziomy dostępu mogą być modyfikowane przez właściciela konta w sposób dowolny w placówce banku.

Ile trwa pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo może zostać udzielone na czas nieokreślony albo na okres wskazany we wniosku. Co ważne, wygasa ono z chwilą śmierci właściciela konta. Oznacza to, że pełnomocnik przestanie mieć dostęp do konta po śmierci jego właściciela. W takich okolicznościach dostęp do konta może mieć jedynie drugi, żyjący właściciel (jeśli konto miało dwóch współwłaścicieli).

Czy pełnomocnictwo jest bezpieczne? Jak zarządzać pełnomocnictwem?

Istnieją mechanizmy zabezpieczające właściciela konta przed ewentualnym niechcianym działaniem pełnomocnika:

 • pełnomocnictwo można odwołać w dowolnym momencie,
 • istnieje możliwość modyfikacji dostępów,
 • pełnomocnik nie może zmienić zakresu swoich uprawnień oraz udzielić kolejnych pełnomocnictw innym osobom,
 • w przypadku karty do konta dla pełnomocnika, właściciel może ustalić limity operacji realizowanych kartą,
 • pełnomocnik nie może zawnioskować o limit odnawialny w rachunku, do którego jest pełnomocnikiem.

Kto może być pełnomocnikiem?

Upoważnienie do konta można nadać dowolnej osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik nie musi być spokrewniony z posiadaczem konta. Ważne jest, by była to osoba znana właścicielowi rachunku, do której ma zaufanie.

Jak udzielić pełnomocnictwa i jak odwołać pełnomocnictwo?

Udzielenie pełnomocnictwa jest proste – właściciel konta może złożyć i podpisać dyspozycję w serwisie internetowym iPKO lub oddziale banku albo korespondencyjnie. W przypadku konta wspólnego dyspozycję podpisują obaj współwłaściciele.

Złóż dyspozycję ustanowienia pełnomocnika

 • online w serwisie internetowym iPKO – w zakładce Moje sprawy wybieramy sekcję Dokumenty, później Dyspozycje i zaświadczenia, Nowa dyspozycja, Konta, Rachunek bankowy pełnomocnictwo,
 • w oddziale – posiadacz konta może złożyć dyspozycję bez obecności osoby, która ma zostać pełnomocnikiem. Po złożeniu dyspozycji wystarczy, że osoba ta potwierdzi swoje dane w dowolnym oddziale
 • korespondencyjnie – potrzebujemy notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu posiadacza konta na dyspozycji pełnomocnictwa, a w przypadku udzielania pełnomocnictwa za granicą – poświadczenia polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego albo lokalnego notariusza. Ważne aby pełnomocnictwo zawierało wszystkie dane, które są wymagane na naszym druku bankowym.

Pełnomocnik nie musi mieć konta w banku. Jest to jednak rekomendowane, bo pozwala obu stronom upoważnienia na większą wygodę w obsłudze.

Aby odwołać pełnomocnictwo, należy złożyć dyspozycję – w serwisie internetowym iPKO lub w dowolnym oddziale banku. W przypadku konta wspólnego prawo do odwołania pełnomocnictwa ma każdy ze współwłaścicieli osobno. Odwołanie nie wymaga zgody ani obecności pełnomocnika.

Pełnomocnictwo to dobra propozycja dla osób, które mają ograniczoną możliwość przemieszczania się, przebywają w szpitalu lub są przewlekle chore. Szczególnie w pandemii, kiedy niezaszczepione osoby starsze nadal boją się opuszczać swoje domy, zaufany pełnomocnik może wiele spraw załatwić szybko i sprawnie za właściciela rachunku. Dlatego decyzję o ustaleniu pełnomocnika warto rozważyć.