#zostanwdomu. Płatności zbliżeniowe

Karty płatnicze wydawane przez banki pozwalają płacić i wypłacać pieniądze zbliżeniowo, bez wsuwania karty do terminala w sklepie czy otworu w bankomacie. Znacznie skraca to czas operacji, a jest tak samo bezpieczne. Co warto wiedzieć o płatnościach zbliżeniowych.
około min czytania

Jesteśmy liderami transakcji zbliżeniowych w Europie – 9 na 10 operacji realizowanych kartami odbywa się zbliżeniowo. Powód? Oszczędność czasu, wygoda i bezpieczeństwo. Wystarczy zbliżyć kartę do terminala w sklepie czy specjalnego czytnika w bankomacie, aby rozpocząć operację. Jeśli kwota nie przekracza 100 zł, zwykle nie trzeba nawet podawać PIN-u, aby zapłacić za zakupy lub odebrać gotówkę. W związku z epidemią koronawirusa to niezwykle ważne, bo unikamy dotykania klawiatury, na której mogą znajdować się wirusy ani nie musimy podawać karty sprzedawcy.

Oto odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące płatności zbliżeniowych.

Jak wygląda karta do płatności zbliżeniowych?

Karta do płatności zbliżeniowych wygląda tak samo, jak standardowa karta. Wyróżnia ją tylko niewielki znak graficzny przedstawiający falę radiową. Poza tym w samej karcie umieszczona jest antena, umożliwiająca bezpieczne dokonanie płatności zbliżeniowej. Antena ta nie jest jednak widoczna.

Czy każda karta PKO Banku Polskiego pozwala płacić zbliżeniowo?

Wszystkie karty debetowe wydawane obecnie do rachunku osobistego i karty kredytowe (zarówno Mastercard jak i Visa) oferowane klientom indywidualnym przez PKO Bank Polski mają funkcję płacenia zbliżeniowego.

Czy płacąc zbliżeniowo trzeba podawać PIN?

PKO Bank Polski zwiększył niedawno z 50 zł do 100 zł limit transakcji zbliżeniowych kartą, które można realizować bez podawania PIN-u. Ze względów bezpieczeństwa może się jednak zdarzyć, że osoba korzystająca z płatności zostanie poproszona o potwierdzenie PIN-em płatności zbliżeniowych również na kwoty poniżej 100 zł.

Czy płatność zbliżeniowa jest bezpieczna?

Tak, ta technologia jest stosowana z powodzeniem na całym świecie i jest w pełni bezpieczna. Karty zbliżeniowe posiadają specjalne zabezpieczenia. Karta „sama z siebie” nie wysyła żadnych informacji – aktywuje się tylko na sygnał czytnika zbliżeniowego, uruchamianego przez sprzedawcę w momencie płatności. Czytnik z kolei jest aktywny (czyli czeka na zbliżenie karty) tylko przez pewien czas. Nie ma zatem możliwości dokonania przypadkowej płatności zbliżeniowej ani zapłacenia za cudze zakupy. Ponadto, w ramach dodatkowych zabezpieczeń, dla wybranych losowo płatności zbliżeniowych, wymagane jest co pewien czas przeprowadzenie tych płatności z wprowadzeniem przez klienta kodu PIN – wtedy przy próbie płatności zbliżeniowej terminal wyświetli komunikat o konieczności podania PIN-u.

Jak płacić zbliżeniowo?

  • Aby płatność zbliżeniowa doszła do skutku:
    – sprzedawca musi aktywować na terminalu płatniczym czytnik dla płatności zbliżeniowej – sygnał wysyłany jest z czytnika jedynie w momencie dokonywania konkretnej płatności;
    – karta musi znajdować się bardzo blisko czytnika – w odległości ok. 5 cm,
    – należy zbliżyć kartę do czytnika na terminalu płatniczym i potwierdzić płatność PIN-em (jeśli jest to wymagane);
    – po przyjęciu płatności czytnik od razu dezaktywuje się – nie ma więc możliwości dokonania „przypadkowej” płatności zbliżeniowej ani zapłacenia za cudze zakupy.

Czy kilkukrotne dotknięcie terminala powoduje, że pieniądze również zostaną pobrane kilka razy?

Nie. Za jedną transakcję płacimy tylko raz. Terminale w sklepach są tak „zaprogramowane”, że w trakcie danej transakcji raz sczytują informacje z karty. Ponadto transakcja musi zostać zakończona lub anulowana przez osobę obsługującą terminal, zanim nastąpi kolejna, co jako konsumenci widzimy.

Czy każde zbliżenie karty do terminala oznacza pobranie pieniędzy z konta?

Nie. To sprzedawca wprowadza konkretną kwotę do zapłaty i dopiero wówczas terminal aktywuje się na chwilę, co pozawala na dokonanie płatności. W międzyczasie pozostaje nieaktywny, co uniemożliwia przypadkowe pobranie pieniędzy. Po przyjęciu płatności zbliżeniowej z jednej karty, czytnik od razu dezaktywuje się i nie ma możliwości dokonania operacji zbliżeniowej inną kartą zbliżeniową do czasu aktywacji czytnika do kolejnej operacji. Dodatkowo karta również jest „uśpiona” i nieaktywny terminal nie jest w stanie jej „wybudzić”.

Czy za możliwość płacenia zbliżeniowego pobierane są dodatkowe opłaty?

Nie, płacenie kartą przy wykorzystaniu funkcji płatności zbliżeniowych nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla użytkownika karty – tak jak przy tradycyjnych płatnościach kartą nie jest doliczana żadna prowizja, czyli płaci się dokładnie tyle, ile wynosi rachunek za zakupy.

Czy bank bierze odpowiedzialność za transakcje zbliżeniowe w razie kradzieży lub zgubienia karty?

W przypadku utraty karty należy ją jak najszybciej zastrzec. Można to zrobić dzwoniąc pod numer 800 302 302 lub +81 535 60 60. Do chwili zgłoszenia tego faktu posiadacz karty ponosi odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku nieautoryzowanych operacji dokonanych przy użyciu karty do równowartości 150 euro, w tym do 50 euro dla płatności zbliżeniowych nie potwierdzanych numerem PIN. Od momentu złożenia dyspozycji zastrzeżenia karty, Bank ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowane operacje zrealizowane przy jej użyciu, chyba że posiadacz lub użytkownik karty doprowadził umyślnie do nieautoryzowanych operacji.

Czy można wyłączyć płatności zbliżeniowe?

W każdej chwili można złożyć dyspozycję zablokowania funkcji płatności zbliżeniowej na swojej karcie (nie dotyczy to kart debetowych w formie naklejki albo gadżetu zbliżeniowego). dzwoniąc pod numer 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora).