Taka mała, a tyle znaczy

Płaca minimalna, czyli najniższa krajowa to granica, poniżej której pracodawca nie może zatrudnić pracownika. W Polsce od lat rośnie. To dobra wiadomość dla pracowników, ale gorsza dla pracodawców.
około min czytania

W Polsce poziom najniższego wynagrodzenia jest ustalany od 1956 r. i zawsze była to kategoria określająca „minimalny gwarantowany przez państwo poziom całości lub części wynagrodzenia za pracę”.

Obecnie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana corocznie na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, a wysokość wynagrodzenia jest przedmiotem negocjacji Rady Dialogu Społecznego.

Według GUS obecnie płacę minimalną otrzymuje około 1,5 mln osób.

Najniższa krajowa

Jak podaje raport „Regionalizacja płacy minimalnej w Polsce – Rozważania” krajowa płaca minimalna obowiązująca ustawowo w 21 państwach członkowskich wynosi od 312 euro do 2 142 euro na miesiąc. W Bułgarii, Łotwie, Rumunii i na Węgrzech krajowe płace minimalne są niższe niż 500 euro miesięcznie.

Z kolei w Chorwacji, Czechach, Słowacji, Estonii, Litwa, Polsce czy Portugalii krajowe płace minimalne sięgnęły od ponad 500 do niespełna 1 000 euro. Kraje takie jak Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia czy Irlandia znalazły się w grupie, gdzie krajowe płace minimalne przekroczyły 1 000 euro.

W Niemczech natomiast nie ma ustawowo regulowanej wysokości pensji minimalnej. Wysokość takiego wynagrodzenia negocjowana jest odrębnie dla każdego sektora w porozumieniach branżowych.

Sprawdź tabelę minimalnego wynagrodzenia w Polsce od 1970 r.

Minimalna krajowa 

Według 42. edycji badania „Plany pracodawców” w Polsce 59 proc. pracodawców zatrudnia część swoich pracowników w oparciu o płacę minimalną. Ta liczba ciągle rośnie.

Najczęściej najniższe pensje pojawiają się w firmach z branży logistycznej i transportowej. W tym sektorze ponad 3/4 przedsiębiorstw wynagradza część swoich pracowników na minimalnym poziomie.

Wzrost płacy minimalnej dla pracowników to dla pracodawców wzrost kosztów zatrudnienia. Każdy etatowiec zarabiający w 2020 r. 2,6 tys. zł. w rzeczywistości kosztował pracodawcę 3,132 tys. złotych. Po podwyżce w 2021 r. jest to ponad 240 złotych więcej, czyli 3,373 tys. zł.

Najniższa krajowa w 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu od początku 2021 r. o 200 zł. wzrosła płaca minimalna – do 2,8 tys. złotych brutto. Ile wynosi więc netto? Obecnie to 2062 zł.

Trzeba wiedzieć, że ma ona wpływa na wiele rzeczy. Także podniesienie jej pociąga za sobą m.in. wzrost:

  • stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych, ale także inne świadczenia np. dodatku za pracę w porze nocnej,
  • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz za mobbing,
  • odprawy z tytułu zwolnień grupowych – nie mogą przekraczać kwoty 10-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
  • odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który jest ustalany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia,
  • a nawet cen w strefie płatnego parkowania.

Płaca minimalna – co wchodzi w jej skład?         

Do płacy minimalnej wlicza się m.in.: wynagrodzenie zasadnicze i dodatki do wynagrodzenia zasadniczego – np. dodatkowe pieniądze za staż pracy w danej firmie, uciążliwe warunki pracy czy pełnione dodatkowe funkcje przez danego pracownika.

Płaca zasadnicza może być również powiększona o nagrody i premie regulaminowe czy dodatek wyrównawczy przeznaczony dla osób np. cierpiących na chorobę zawodową. Wszystkie powyższe składniki muszą dać kwotę wynoszącą przynajmniej tyle, ile wynosi aktualnie obowiązująca minimalna krajowa.

Aktualnie od 1 stycznia do wysokości najniższej krajowej nie wlicza się:

  • dodatku za staż (w poprzednich latach był wliczany),
  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy rentowej,
  • odprawy emerytalnej.

Minimalna stawka godzinowa       

Natomiast stawka godzinowa to minimalna stawka wynagrodzenia, jaka przysługuje za wykonanie umówionej pracy. Dotyczy umowy zlecenie oraz samozatrudnienia (osoba prowadząca działalność gospodarczą, ale nie zatrudnia innych osób).

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto – 13,37 zł. netto.

Minimalna pensja prosto na konto

Niezależnie, ile zarabiamy przyda się nam dobre, tanie konto. Przecież nie chcemy przepłacać. Warto jest przyjrzeć się PKO Kontu za Zero.

Dla mniej zdecydowanych proponujemy skorzystać z przeglądarki kont w PKO Banku Polskim. Tu zobaczymy wszystko czarno na białym, porównamy i zdecydujemy sami.

Tomasz Waligóra