Akademia kredytu studenckiego – zapisz się do niej

Kredyt studencki jest doskonałym sposobem na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów. Tym bardziej, że spłacamy go dopiero po ich skończeniu. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.
około min czytania

Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczonych na gov.pl w latach 1998-2019 banki udzieliły kredytu studenckiego ponad 404 tys. studentów i doktorantów. Podczas akcji kredytowej w 2019 r. do banków wpłynęło 2399 wniosków kredytowych, z których 2395, czyli 99,8 proc., spełniało kryterium wskazane w przepisach o kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 2500 zł. Liczba zawartych umów (2166) stanowiła 90,4 proc. liczby studentów spełniających kryterium dochodu. Pozostałe osoby nie zgłosiły się w celu podpisania umowy lub nie przedstawiły odpowiedniego poręczenia.

Dwie trzecie wnioskodawców (66,7 proc.) uzyskało kredyt z wysokością miesięcznej transzy 1000 zł. Kredyt w wysokości 800 zł miesięcznie wybrało 18,0 proc. kredytobiorców, 600 zł – 14,5 proc. kredytobiorców, a najmniejszym powodzeniem cieszyła się rata kredytu wynosząca 400 zł.

Kredyt studencki – dla kogo

Kredyt studencki jest skierowany do osób, które potrzebują wsparcia finansowego i są w trakcie studiów zarówno dziennych, wieczorowych, jak i zaocznych.

O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30. roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Pieniądze są wypłacane co miesiąc, ale tylko w trakcie roku akademickim, czyli przez 10 miesięcy.

Wniosek może złożyć także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Kredyt na studia – tani i dostępny przez cały rok

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 3000 zł (netto). Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być poręczenie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty.

Miesięczne transze kredytu studenckiego wypłacane są przez okres studiów, ale nie dłużej niż 6 lat, a w przypadku kształcenia w szkole doktorskiej – maksymalnie przez 4 lata i sami decydujemy, jaką sumę będziemy pobierać – można wybrać kwotę od 400 zł do 1000 zł miesięcznie, a w jego trakcie zmienić wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

Spłata zadłużenia odbywa się na bardzo korzystnych warunkach. Następuje dopiero po dwóch latach od zakończenia nauki, mamy więc czas znaleźć pracę i do tego się przygotować. Naliczane w tym okresie odsetki spłacane są przez państwo z Funduszu Kredytów Studenckich, co oznacza, że koszt kredytu studenckiego jest bardzo atrakcyjny i nie narasta mimo odroczenia w spłacie.

Odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca tylko połowę kwoty jaką otrzymywał miesięcznie na studiach! Przykładowo, student pobierający miesięcznie 800 zł będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.

Kredyt studencki w PKO Banku Polskim

O kredyt studencki możesz się ubiegać w PKO Banku Polskim. Wniosek można złożyć w każdym oddziale banku dołączając:

  • zaświadczenie o odbywaniu studiów potwierdzone przez uczelnię,
  • oświadczenie o liczbie członków rodziny,
  • dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta,
  • dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu (mogą być dostarczone do oddziału przed podpisaniem umowy).

Umorzenie kredytu studenckiego

Warto osiągać dobre wyniki w nauce, gdyż najlepsi absolwenci mogą liczyć na umorzenie nawet połowy długu. Umorzenie połowy długu mogą uzyskać kredytobiorcy, którzy ukończą studia z tak dobrymi wynikami, że znajdą się w grupie 1 proc. najlepszych absolwentów w danym roku akademickim. Ci, którzy będą w gronie 5 proc. najlepszych, mogą wnioskować o umorzenie   35 proc. długu, a w grupie do 10 proc. najlepszych absolwentów mogą liczyć na umorzenie 20 proc. długu. Nie dzieje się to z automatu, więc to student musi pamiętać o złożeniu wniosku.

W przypadku trudności ze spłatą przewidziane są narzędzia odraczające spłatę lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty. Jeżeli sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas Minister może umorzyć kredyt częściowo, a szczególnych przypadkach nawet w całości.

Jest też możliwa wcześniejsza spłata kredytu studenckiego, jednak mało kto się na ten krok decyduje, ze względu na atrakcyjne warunki kredytowania.

Tomasz Waligóra