Dla kogo jest „zielony” kredyt hipoteczny?

Coraz więcej banków na rynku hipotecznym proponuje upusty na inwestycje mieszkaniowe, w których zastosowano ekologiczne rozwiązania. My, jako PKO Bank Hipoteczny S.A., także ulepszamy naszą ofertę cenową.
około min czytania

Dlatego dla „zielonych” inwestycji zwiększyliśmy nasz upust na marży kredytu aż  do poziomu 0,1 p.p. Określone przez bank kryteria (które przedstawiamy w dalszej części artykułu) są związane ze zrównoważonym rozwojem. Chcemy nagradzać naszych klientów za postawy proekologiczne i pokazać, że nabywanie lub budowanie nieruchomości niskoemisyjnych wiąże się z korzyściami dla osób zamieszkujących później tego typu nieruchomości.

O „zielony”1 kredyt hipoteczny może ubiegać się każdy, bo ma to istotny wpływ na środowisko. Ważne abyśmy zwracali uwagę na to, z jakich materiałów deweloper buduje wybierany przez nas lokal, a przede wszystkim – abyśmy mieli wpływ na to, z czego budujemy własną nieruchomość i to już na etapie samego projektu budowlanego. Wtedy właśnie decydujemy o tym, czy będzie to dom energooszczędny.

Dom energooszczędny powinien być wybudowany nie tylko w odpowiedni sposób, ale również z wykorzystaniem odpowiednich materiałów. Koszt wybudowania tego typu inwestycji jest dużo wyższy, ale dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów, można znacznie obniżyć zużycie energii w budynku.

Na dziś, dla naszego banku wyznacznikiem uznania inwestycji za „zieloną”, a co za tym idzie możliwości uzyskania upustu na marży, jest wykazanie, iż zapotrzebowanie na energie pierwotną (EP)  wynosi 58 albo 63 kWh/(m2•rok) - w zależności czy wskaźnik liczony jest dla lokalu mieszkalnego czy też domu jednorodzinnego. Informację o poziomie wskaźnika EP znajdziemy na świadectwie charakterystyki energetycznej. Taki dokument każdy nabywający powinien otrzymać od zbywcy najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli zbywca nieruchomości nie posiada świadectwa, powinien niezwłocznie je wykonać i dostarczyć nabywcy – inaczej grozi mu kara grzywny. Tematyce świadectw energetycznych poświęciliśmy jeden z artykułów: „Świadectwo charakterystyki energetycznej – sprawdź, czy go potrzebujesz. Za jego brak może grozić ci grzywna!”.

Oferta PKO Banku Hipotecznego wpisuje się w trend proekologicznego podejścia do ochrony środowiska, a co za tym idzie, i trendów rynkowych. Poprzez artykuły i publikacje chcemy przybliżyć tematykę kredytu hipotecznego i zielonych nieruchomości i pokazać, iż nie są to kwestie bardzo skomplikowane. Przypomnijmy choćby jeden z naszych ostatnich artykułów o domach pasywnych, autonomicznych i energooszczędnych (LINK).

1Kredyt w zielonej odsłonie nie jest zrównoważony środowisko w rozumieniu przepisów dot. taksonomii (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje wraz z przepisami wykonawczymi).

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,81% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 340 569 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 66,20%, oprocentowanie zmienne 6,92%/rok – w pierwszym roku oraz 8,09%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 5,82% wg stanu na dzień 27.11.2023 r. oraz marża 1,1 p.p. w pierwszym roku oraz marża 2,27 p.p. w kolejnych latach; całkowity koszt kredytu 583 109,93 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 560 669,31 zł, ubezpieczenie nieruchomości 8 173,80 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2 779,63 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 11 068,49 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 923 678,93 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dwanaście pierwszych rat wyniesie po 2 249,27 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 2 517,40 zł i ostatnia rata wyniesie 709,27 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 27.11.2023  r. na reprezentatywnym przykładzie

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, jego istotna zmiana lub zaprzestanie publikacji i zastąpienie go wskaźnikiem zastępczym albo referencyjną (główną) stopą procentową banku centralnego mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu.

Monika Michalska