Ekologiczne budownictwo. Ta energia przyniesie nam ulgę

Termomodernizacja to remont domu, którego celem jest zmniejszanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery przez gospodarstwo domowe. Jeśli się na nią zdecydujemy, otrzymamy wsparcie państwa i przy rozliczaniu swojego rocznego zeznania podatkowego odzyskamy pieniądze – nawet do 106 tys. zł.
około min czytania

Przepisy dotyczące termomodernizacji obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Możemy przeprowadzić modernizację swego domu, a następnie w rocznym rozliczeniu odpisać tę kwotę od podatku przez sześć lat. Każdy właściciel odliczy do 53 tys. zł, a małżonkowie nawet do 106 tys. zł. Oprócz korzyści finansowych pomyślmy również o zaletach związanych z ekologią i naszym wspólnym zdrowiem.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Przysługuje ona osobie, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na co ulga termomodernizacyjna? Możemy ją wykorzystać na wiele sposobów, np. wymienić kocioł, kupić materiały budowlane, wymienić okna, drzwi balkonowe czy przeprowadzić instalację paneli słonecznych. Otrzymamy ją w zamian za:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
  • ograniczenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, systemu, który da określone oszczędności energii pierwotnej.

Ulga termomodernizacyjna – ustawa

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2246), która wprowadziła w podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. ulgę termomodernizacyjną. Reguluje ją art. 26h ustawy PIT, zaś zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a tej ustawy.

Ulga termomodernizacyjna – fotowoltaika

Na zwrot pieniędzy możemy liczyć również w przypadku inwestycji w panele fotowoltaiczne. Obejmuje ona instalację paneli słonecznych wraz z osprzętem i kosztem montażu.

PKO Bank Polski uwzględniając potrzeby i oczekiwania klientów w dostępności do instrumentów finansowych umożliwiających inwestycje w instalacje poprawiające jakość środowiska udostępnił produkt – Ekopożyczkę PKO. Możemy przeznaczyć ją m.in. na zakup lub montaż urządzeń ekologicznych korzystających z odnawialnych źródeł energii, poprawiających jakość powietrza, efektywność energetyczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, takich jak: panele fotowoltaiczne, kolektory solarne, pompy ciepła, samochody osobowe z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykle i skutery z napędem elektrycznym.

Za pośrednictwem Banku złożymy również wniosek o dotację w ramach programu Mój Prąd, który pokryje do 50 proc. kosztów, maksymalnie 5000 zł.

Ulga termomodernizacyjna – audyt

Do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej nie jest wymagane przeprowadzenie audytu energetycznego. Wydatki podlegające odliczeniu w ramach tej ulgi zostały określone w stosownym rozporządzeniu. To oczywiście dobra wiadomość, która wiele nam ułatwi i zminimalizuje formalności. Co ciekawe, jeśli się na taki audyt zdecydujemy, koszty za niego również możemy później odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Natomiast audyt energetyczny budynku wymagany jest w przypadku ubiegania się o premię termomodernizacyjną, która stanowi pomoc państwa dla inwestorów, którzy finansują przedsięwzięcie termomodernizacyjne z kredytu.

Ulga termomodernizacyjna 2021

W 2020 r. nie pojawiły się jakieś specjalne zmiany prawne w tej kwestii. Warto jednak pamiętać, żeby kupować tylko te towary, produkty lub usługi, których nabycie, zgodnie z wykazem, można odliczyć od dochodu. Drugą ważną kwestią jest czas naszego przedsięwzięcia, które musimy ukończyć w ciągu trzech lat, a poczynione wydatki odliczać na bieżąco za każdy rok w deklaracji PIT.

Na rok 2021 rząd już szykuje zmiany, ale trudno powiedzieć, kiedy wejdą one w życie. Ulga termomodernizacyjna będzie prawdopodobnie obowiązywać dla tych, którzy zainwestują w modernizację i mają dochód powyżej 100 tys. zł, inwestorzy z niższym dochodem będą mogli liczyć na dotacje.

Ulga termomodernizacyjna – budowa domu

Rozpoczynając nową inwestycję, np. budowę domu, nie skorzystamy z ulgi termomodernizacyjnej. Nie przysługuje ona również w przypadku, kiedy inwestycja jest już w budowie. Przepisy jasno wskazują, iż z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać mogą jedynie osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ekologiczne rozwiązania stają się coraz popularniejsze, choć nadal nie są standardowo stosowane. Rośnie natomiast wśród Polaków świadomość korzyści jakie niesie za sobą wykorzystywanie rozwiązań proekologicznych. Pod tym kątem mogą również skorzystać z kredytu hipotecznego w zielonej odsłonie. Oferta „zielonej hipoteki” dotyczy kredytów hipotecznych oferowanych zarówno przez PKO Bank Polski, jak i PKO Bank Hipoteczny. Umożliwia ona uzyskanie atrakcyjniejszych warunków cenowych tym, którzy dostarczą, po zawarciu umowy kredytu hipotecznego, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Tomasz Waligóra