Trudny czas? Zawieś raty swojego kredytu!

Pandemia koronawirusa to olbrzymie wyzwanie dla wszystkich Polaków. Wiele firm zostało dotkniętych skutkami zagrożenia epidemią, co lada dzień odbije się również na sytuacji finansowej pracowników. W PKO Banku Polskim od dziś możesz skorzystać z zawieszenia rat kredytu hipotecznego i pożyczki gotówkowej.
około min czytania

Dla części z nas czas kwarantanny może oznaczać utratę dochodów. Tzw. wakacje kredytowe pomogą w zapanowaniu nad budżetem domowym i uspokoją trudną finansową sytuację wielu rodzin.

Klienci PKO Banku Polskiego mogą skorzystać z zawieszenia rat kredytowych zarówno w przypadku kredytu hipotecznego, jak i pożyczki gotówkowej. Tzw. wakacje kredytowe można uruchomić na 3 miesiące, niezależnie od tego, czy wcześniej korzystaliśmy już z takiej możliwości czy też nie. W przypadku kredytu hipotecznego należy złożyć wniosek 3-krotnie, za każdym razem na jedną ratę. Gdy chodzi o pożyczkę – wystarczy poprosić raz, a spłata będzie zawieszona na 3 miesiące.

Zrób to zdalnie

Cała operacja jest bardzo prosta i odbywa się przez serwis internetowy iPKO. Nie musimy przychodzić do oddziału.

  1. W serwisie iPKO wybierz kolejno: Oferty i wnioski → Dyspozycje / Zaświadczenia → Nowa dyspozycja
  2. Następnie wskaż właściwy typ dyspozycji:
  • Kategoria: dotycząca kredytu hipotecznego lub pożyczki gotówkowej
  • Rodzaj wniosku: Dyspozycja
  • Podkategoria: Zawieszenie spłaty kredytu
  1. Na kolejnej stronie z rozwijanej listy wybierz swój kredyt lub pożyczkę. Tu większość danych uzupełni się automatycznie.
  2. Zdecyduj i wskaż, jak Bank ma Cię powiadomić o zawieszeniu spłaty (e-mail lub SMS) i potwierdź dyspozycję narzędziem autoryzacyjnym.

Zawieś ratę i zostań w domu

Złożenie dyspozycji zawieszenia rat kredytu lub pożyczki jest oczywiście bezpłatne. Jeżeli wszystkie dane umieszczone w formularzu są poprawne, to nie można go już anulować.

Pamiętaj jednak, że nie oznacza to, że twoje zobowiązanie na 3 miesiące zniknie.

Wakacje kredytowe to odroczenie spłaty rat o całkowitej wartości, czyli części kapitałowej oraz odsetkowej – mówi Piotr Dziura z Oddział 1 PKO Banku Polskiego w Kraśniku. Przez maksymalnie trzy miesiące możemy być zwolnieni z płacenia kredytu. Kwota niespłaconej raty proporcjonalnie powiększy kwoty pozostałych rat. Zmieni się też harmonogram spłaty kredytu lub pożyczki.

Wniosek o uruchomienie tzw. wakacji kredytowych należy złożyć najpóźniej 3 dni robocze przed dniem spłaty raty. Gdy to się nie uda, zawieszenie zacznie obowiązywać od kolejnego miesiąca.

Każdy wniosek o zawieszenie kredytu jest weryfikowany, a informacja o decyzji zostanie wysłana do Ciebie za pośrednictwem e-maila lub wiadomości SMS.

Bardzo ważne!

  • Zwróć uwagę czy numer telefonu, który podajesz we wniosku jest taki sam, jak numer, który znajduje się w bazie danych Banku.

Sprawdź jak działa teraz Twój Bank

Aleksandra Pietruczuk