Warto inwestować w przyszłość – zrozumiemy to z wiekiem

Żyjemy coraz dłużej, dlatego odkładanie na dodatkową emeryturę powinno być standardem. Do wyboru mamy m.in. IKE i IKZE. Które z nich wybrać i dlaczego? Czym tak naprawdę się różnią?
około min czytania

Komisja Europejska prognozuje, że w 2050 r. liczba emerytów w Polsce (12,6 mln) praktycznie zrówna się z liczbą płatników składek (12,7 mln). W 2016 r. na 100 zatrudnionych przypadało niemal 54 emerytów – w 2060 r. będzie ich już 106. Być może to prognoza, która zachęci do oszczędzania na przyszłość.

Teraz możemy odkładać więcej. Po raz kolejny podniesiono limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne. W 2020 r. wyniesie on dokładnie 15 681 zł. W porównaniu do 2019 r. jest to wzrost o blisko 10 proc. Wzrasta również limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – w przyszłym roku będzie wynosić 6 272,40 zł.

Parasol_6.-dosrodka.jpg

Jakie są różnice i podobieństwa IKE i IKZE?

  • Wysokość rocznego limitu w 2020 r: IKE – 15 681 zł, IKZE – 6 272,40 zł
  • W IKE wypłata z konta nie jest objęta 19-proc. podatkiem od dochodów kapitałowych
  • W IKZE wypłata z konta zostaje objęta tylko 10-proc. ryczałtowym podatkiem dochodowym

Najważniejsza jest jednak świadomość, że odkładając, gromadzimy pieniądze na przyszłość, a przy okazji korzystamy z ulgi podatkowej w IKE. Te dwa aspekty są najistotniejsze.

Po osiągnięciu odpowiedniego wieku oraz spełnieniu określonych warunków, środki z programów można wypłacić bez utraty korzyści podatkowych – mówi Katarzyna Kowalska, doradca w PKO Banku Polskim. – W przypadku IKE mogą to zrobić osoby po ukończeniu 60. roku życia, jeśli zasilały konto wpłatami przez 5 lat kalendarzowych lub co najmniej połowa zgromadzonych środków została wniesiona na 5 lat przed zawnioskowaniem o dokonanie wypłaty. Takie możliwość mają również ci, którzy mają co najmniej 55 lat i nabyli już uprawnienia emerytalne. Mniej skomplikowane są reguły obowiązujące na IKZE. Środki może podjąć 65-latek, który wpłacał je przez minimum 5 lat. Ustawa przewiduje także przeniesienie kapitału do innej instytucji z zachowaniem ciągłość oszczędzania.

Pakiet Emerytalny PKO TFI

Nie zapominajmy również, że do dyspozycji mamy Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE). Jest on programem długoterminowego oszczędzania przygotowanym specjalnie z myślą o zabezpieczeniu naszej przyszłości. Środki wpłacane do Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE+IKZE) inwestowane są w subfunduszach działających w ramach funduszu inwestycyjnego PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio.

W skład funduszu wchodzi 5 subfunduszy dedykowanych określonym grupom wiekowych klietnów (w zależności od daty planowanego przejścia na emeryturę). Subfundusze te dopasowują politykę inwestycyjną do wieku oszczędzającego. 

Podsumujmy co zyskamy inwestując w Pakiecie Emerytalnych PKO TFI (IKZE+IKE):

  1. Dokonując wpłat na IKZE w każdym roku kalendarzowym możemy skorzystać z odliczenia w podatku dochodowym.
  2. Skład portfela inwestycyjnego automatycznie dopasowuje się do wieku, z upływem lat zwiększając udział instrumentów pozwalających na zabezpieczenie zgromadzonego kapitału.
  3. Nie musimy zastanawiać się nad wyborem właściwej strategii inwestycyjnej dzięki jasno określonej dacie zakończenia inwestycji.
  4. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, przy wypłacie zgromadzonych środków zapłacisz tylko zryczałtowany podatek dochodowy, który wyniesie maksymalnie 10 proc. (dotyczy wypłaty z IKZE).
  5. Unikniemy 19 proc. podatku od zysków kapitałowych.

Pierwsza wpłata do Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE + IKE) to minimum 500 zł, a każda kolejna to 100 zł, w tym 200 zł za otwarcie. Ty decydujesz, jaką kwotę wpłacasz i kiedy.

Aleksandra Pietruczuk