Emeryt nie tylko na emeryturze

Liczba pracujących emerytów w kraju w ostatnich czterech latach wzrosła o 30 proc. Pod koniec ubiegłego roku pracowało ich 742 tys., czyli 13 proc. z 5,5 mln osób, którym ZUS wypłaca co miesiąc emeryturę
około min czytania

Seniorzy stanowią 8 proc. zatrudnionych w Polsce. Przez cztery lata liczba pracujących emerytów wzrosła o 1/3. Z danych ZUS wynika, że wśród pracujących emerytów prawie 40 proc. to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Prowadzący własną działalność to 29,2 proc., a osoby na umowie-zleceniu – 25,8 proc.

Na emeryturze pracują głównie kobiety (56 proc.), aktywni panowie stanowią 44 proc. tej grupy. Średni wiek pracujących emerytek to 65 lat i trzy miesiące, czyli jest o ponad pięć lat wyższy od ustawowego wieku emerytalnego. Średni wiek dorabiających na emeryturze panów to 67 lat i trzy miesiące, wyższy od ustawowego o przeszło dwa lata.

Praca na emeryturze

Tylko co czwarty Polak deklaruje, że regularnie oszczędza z myślą o emeryturze, a zaledwie 13 proc. uważa, że odkłada wystarczająco dużo pieniędzy do osiągnięcia planowanego dochodu. To niewiele w porównaniu ze światową średnią, która jest prawie dwa razy wyższa. Dodatkowo aż 61 proc. nie ma żadnego planu awaryjnego na wypadek, gdyby okoliczności zmusiły ich do przejścia na emeryturę wcześniej niż zaplanowali. To powoduje, że 41 proc. Polaków przynajmniej raz w miesiącu stresuje się na myśl o swojej przyszłej sytuacji finansowej.

Od myślenia o emeryturze odciągają Polaków problemy dnia codziennego. Aż 48 proc. osób biorących udział w badaniu przyznało, że ich aktualne zarobki są zbyt niskie, by byli w stanie część z nich odkładać – to najwyższy wynik wśród 15 badanych krajów. Priorytet mają bieżące wydatki (62 proc. ankietowanych) oraz spłacanie zobowiązań finansowych (35 proc. ankietowanych). Aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz wynikającym z niej kryzysem ekonomicznym zapewne dla wielu osób uczyni oszczędzanie jeszcze trudniejszym.

Pamiętajmy także o osobach, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty. Muszą one sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia.

Ile może dorobić emeryt w 2021 r.?

Taki limit obliczany jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które publikuje prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te podawane są co trzy miesiące.

Od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. kwota przychodu odpowiada:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2020 r. wynosi 3820,60 zł – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2020 r. wynosi 7095,40 zł – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty

Do końca lutego każdego roku dorabiająca osoba musi powiadomić ZUS o osiąganych w danym roku przychodach tj. do końca lutego 2021 r. emeryt informuje ZUS o przychodach osiąganych w roku 2020 r. Dodatkowo osoba pobierająca emeryturę ma możliwość wyboru systemu rozliczeń – miesięcznego lub rocznego, na ten bardziej dla niego korzystny. Każdy z dorabiających emerytów musi samodzielnie kontrolować czy nie przekroczył obowiązujących limitów.

Emerytura a praca

Emeryt, który osiągnął pełen wiek emerytalny może zarobkować bez żadnych ograniczeń. W takiej sytuacji nie musi składać do ZUS dodatkowej informacji o wysokości przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy.

Odmienna sytuacja jest natomiast w przypadku osób, które dorabiają na wcześniejszej emeryturze. Emeryci, którzy nie osiągnęli pełnego wieku emerytalnego zobligowani są do zawiadomienia ZUS o podjęciu przez nich pracy zarobkowej oraz o wysokości przychodu. Do tego, w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty, powinni to uczynić niezwłocznie. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku ZUS może zażądać zwrotu świadczeń, które nie przysługiwały takiej osobie i to aż za trzy lata wstecz

Zarabiasz na emeryturze, oszczędzaj w IKE i IKZE

Zarobione pieniądze możemy odłożyć na koncie bankowym albo…zainwestować w Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE). To kompleksowy, długoterminowy program emerytalny przygotowany specjalnie z myślą o zabezpieczeniu przyszłości.

W Pakiecie nasze oszczędności są automatycznie alokowane pomiędzy IKZE i IKE. W pierwszej kolejności wpłaty trafiają na IKZE. Po osiągnięciu limitu na dany rok przekierowywane są na IKE. Po wyczerpaniu limitu i tych wpłat w danym roku, nadwyżki przekazywane są na rejestr prowadzony na zasadach ogólnych budując tym samym dodatkowy kapitał.

Bartosz Piotrowski