5 mitów o ubezpieczeniu na życie

Tylko 44 proc. Polaków posiada polisę na życie. To niewiele. W I półroczu 2020 r. wydaliśmy na takie ubezpieczenia 10,1 mld zł – o 4,4 proc. mniej niż przed rokiem – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Obalamy mity, które powstrzymują przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu.
około min czytania
 

Mit 1: Można posiadać tylko jedną polisę na życie

W przeciwieństwie do ubezpieczenia mieszkania czy OC/AC, możesz mieć dowolną liczbę umów ubezpieczenia na życie. Jeśli chcesz, zawrzyj je z wieloma sprzedawcami i zapewnij wypłatę świadczenia swoim bliskim z każdej z tych umów. Gdy dojdzie do wypadku, a jego skutkiem będzie trwała niezdolność do pracy, także otrzymasz wypłatę z kilku źródeł. Klienci czasem decydują się na dwie polisy po to, by uzupełnić posiadaną ochronę. Zakres ubezpieczenia różni się bowiem pomiędzy towarzystwami – warto więc zwrócić uwagę na to, co obejmuje nasza polisa i znaleźć drugie ubezpieczenie, którego zakres będzie inny.

Dołącz do nas

  • Rusza Tydzień z Ubezpieczeniami! Jeśli chcesz zadbać o życie swoje i swoich bliskich, kończy Ci się polisa na samochód, a może planujesz podróż – skontaktuj się już teraz z doradcą PKO Banku Polskiego! Wybierz swój oddział, zapytaj doradcę o ofertę i zadbaj o swoje poczucie bezpieczeństwa!

    Tydzień z Ubezpieczeniami w dniach 5-9 lipca w PKO Banku Polskim!

Mit 2: Ubezpieczenie na życie chroni wyłącznie bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego

To, w jakim zakresie ubezpieczenie na życie chroni, zależy od indywidualnego wyboru. Oferta może obejmować katalog zdarzeń, na wypadek których chronieni są nie tylko bliscy po śmierci ubezpieczonego, ale i on sam, gdy poważnie zachoruje, przebywa długo w szpitalu lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie będzie mógł pracować. Ubezpieczenie na życie może zapewnić wypłatę świadczenia także wtedy, gdy ulegniesz wypadkowi komunikacyjnemu. Ochrona może również obejmować odszkodowanie w przypadku śmierci członka rodziny – np. małżonka lub dziecka. Możliwości jest kilka, a wszystko zależy od wyboru wariantu ubezpieczenia.

Sprawdź OWU

  • Niezależnie od tego, gdzie i jak kupujesz polisę na życie, przed podpisaniem umowy sprawdź dokładnie OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Znajdziesz tam informacje na temat zakresu twojego ubezpieczenia. Zwróć uwagę na wyłączenia, czyli sytuacje, w których towarzystwo nie będzie mogło wypłacić świadczenia.

Mit 3: Świadczenie z ubezpieczenia na życie może otrzymać wyłącznie rodzina ubezpieczonego

Każdy, kto posiada polisę na życie, może wyznaczyć tzw. uposażonych, czyli osoby uprawnione do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. Wielu osobom wydaje się, że uposażonymi mogą być wyłącznie najbliżsi członkowie rodziny. To błędne przekonanie. Decyzję o tym, kto jest uposażonym uprawnionym do odbioru świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego, podejmuje samodzielnie ubezpieczający. Jako uposażonego może wskazać dowolną osobę, a nawet firmę czy fundację. Uposażonych może być kilku. W takiej sytuacji należy dodatkowo określić ich procentowy udział w wysokości świadczenia. Jeśli ubezpieczający nie wskaże uposażonych, to w przypadku jego śmierci środki z polisy otrzyma najbliższa rodzina według kolejności ustalonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Mit 4: Umowę ubezpieczenia zawiera się do końca życia

Pod względem okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia na życie wyróżniamy dwie kategorie umów: terminową i bezterminową. Pierwszą z nich zawiera się na czas określony, np. na 10 lat. Po tym czasie, o ile już wcześniej nie wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe, umowa przestaje obowiązywać. Można także skorzystać z umowy bezterminowej, czyli na czas nieokreślony. W przypadku obu umów ubezpieczający zobowiązuje się do regularnego opłacania składek za udzieloną ochronę, a brak kolejnych wpłat może oznaczać przerwanie ochrony ubezpieczeniowej.

Mit 5: Ubezpieczenie na życie można kupić wyłącznie w towarzystwie ubezpieczeniowym

Wiele osób nadal zawiera umowę ubezpieczenia korzystając z usług towarzystwa ubezpieczeń. Bardzo często ofertę przedstawia w jego imieniu agent. Warto wiedzieć, że agentami mogą być również banki współpracujące z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Oferują one szeroki wybór polis samodzielnych lub powiązanych z ofertą bankową, np. ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego czy ubezpieczenie z pożyczką gotówkową. Zakupu ubezpieczenia można dokonać dziś przez internet. Składkę wylicza się samodzielnie na stronie www, a dokumenty otrzymuje się mailem. W efekcie czas potrzebny do zawarcia umowy skraca się do kilku minut.

Moje Życie24, czyli ubezpieczenie na życie online w ofercie PKO Banku Polskiego

Klienci, którzy korzystają z bankowości internetowej iPKO, mogą kupić ubezpieczenie na życie online, przez 24h na dobę i 7 dni w tygodniu. Decydując się na polisę Moje Życie24 mogą się zabezpieczyć na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania. Miesięczna minimalna składka ubezpieczeniowa zaczyna się już od 6 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Moje Życie24 jest świadczona przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, a PKO Bank Polski jest w tym przypadku agentem ubezpieczeniowym.