API w faktoringu – bezpieczny kanał komunikacji pomiędzy systemami

Czym jest API w faktoringu? Najprościej rzecz ujmując to kanał komunikacji pomiędzy systemami klienta a systemami firmy faktoringowej. Bardziej szczegółowo to narzędzie umożliwiające wymianę danych pomiędzy aplikacją Factornet a systemem księgowym w firmie klienta.
około min czytania

Application Programming Interface (API), czyli interfejs programowania aplikacji, otwiera drzwi do nowych możliwości i innowacji. Pozwala na sprawny przepływ informacji oraz obieg dokumentów. To z kolei pozytywnie wpływa na efektywność prowadzonego biznesu.

Decydując się na API, klient zyskuje:

  • automatyzację procesów związanych z zarządzaniem finansami – narzędzie nie wymaga interakcji użytkownika.

Zgłaszanie kontrahentów oraz wierzytelności odbywa się w pełni automatycznie. Ponadto komunikacja z API jest dwustronna. To oznacza, że klient ma dostęp do informacji o aktualnych statusach wszystkich faktur, zaangażowaniu na umowie, płatnościach oraz wielu innych cennych danych. Wszystkie te informacje mogą być dostępne bezpośrednio w systemie klienta, co znacznie ułatwia obsługę faktoringu i zapewnia:

  • redukcję kosztów i poprawę rentowności przedsiębiorstwa – automatyzacja procesów sprawia, że obsługa narzędzia nie wymaga dodatkowego etatu i oddelegowania pracownika,
  • szybką analizę danych finansowych, a to przekłada się na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych,
  • wygodny i bezpieczny sposób wymiany informacji – rozwiązanie, które oferuje PKO Faktoring, spełnia normy bezpieczeństwa stawiane przed instytucjami finansowanymi. Cała komunikacja jest szyfrowana, a przekazywane dane są bezpieczne.

Jakie procesy usprawnia API w PKO Faktoring?

  • codzienne zgłaszanie faktur w ramach faktoringu odwrotnego,
  • dodawanie dostawców,
  • pobieranie danych dotyczących statusów faktur, dostępnego limitu, naliczonych odsetek i prowizji.