Faktoring od A do Z. Czym jest i na czym dokładnie polega?

Faktoring to kompleksowa usługa skierowana do firm stosujących tzw. kredyt kupiecki i takich, które poszukują źródeł finansowania swojej działalności. Jakie są jego zalety?
około min czytania

Wystawiłeś fakturę odbiorcy, który ma jeszcze wiele tygodni na spłatę, ale potrzebujesz pieniędzy od zaraz? A może masz problem z wyegzekwowaniem należności od swoich kontrahentów? W obu przypadkach pomóc może ci faktoring. Co to dokładnie jest?

Czym jest faktoring?

Jest to, najprościej rzecz ujmując, usługa finansowa, na którą składają się: finansowanie faktur, monitorowanie należności oraz weryfikacja kontrahentów. Biorą w niej udział trzy podmioty:

  • dostawca (czyli faktorant, który dostarcza usługę lub produkt),
  • jego odbiorca (zwany też dłużnikiem),
  • oraz faktor (podmiot świadczący usługę faktoringu).

Tym ostatnim jest zazwyczaj bank albo inna instytucja finansowa. Jego wynagrodzeniem jest prowizja pobierana od wierzytelności.

Na czym polega faktoring?

To proste. Jeśli prowadzisz firmę i wystawiasz fakturę z odroczonym terminem płatności kontrahentowi, przesyłasz jej kopię do faktora. Ten zaś wypłaca ci zaliczkę za nią, dzięki czemu od razu dysponujesz środkami finansowymi.

Faktoring jest więc dobrym sposobem na uzyskanie lepszej płynności finansowej, a więc zmniejsza ryzyko bankructwa firmy. Inne jego zalety to:

  • przyspieszenie płatności,
  • przeniesienie konieczności monitorowania faktur na faktora,
  • możliwość sprawdzenia przez faktora, czy kontrahent jest rzetelnym płatnikiem, a więc czy warto z nim współpracować,
  • możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności odbiorcy na faktora,
  • stały dopływ kapitału obrotowego.

Jakie mogą być formy faktoringu? 

  • Faktoring pełny, czyli bez regresu (ryzyko braku zapłaty za towar lub usługę zostaje przeniesiony na firmę faktoringową).
  • Faktoring niepełny, czyli z regresem (ryzyko pozostaje po stronie faktoranta).

Faktoring bez regresu wybierają zwykle duże przedsiębiorstwa (wiąże się z wyższymi kosztami związanymi z ubezpieczeniem), natomiast z regresem – raczej mniejsze.

Warto też wspomnieć o faktoringu cichym, który bywa wybierany w przypadku odbiorców, z którymi łączy nas umowa z klauzulą „zakaz cesji”. Taka forma usługi przypomina nieco faktoring z regresem, jednak nie musimy informować naszych kontrahentów o tym, że korzystamy z faktoringu. Jest on przeciwieństwem faktoringu jawnego.

Jeśli interesuje nas faktoring dla firmy, możemy skorzystać np. z takiej usługi w PKO Banku Polskim w dwóch formach do wyboru: faktoringu pełnego lub niepełnego. To dobra opcja dla tych, którzy chcą poprawić płynność finansową swojego przedsiębiorstwa, a także zdyscyplinować płatniczo swoich klientów. Dodatkowo dzięki temu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych upustów u Dostawców.

Poza wieloma opisanymi już zaletami faktoringu nie sposób nie wspomnieć o tym, że usługa taka pomaga zaplanować codzienną działalność firmy, budżety i pracę. Stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie w razie krótkoterminowych problemów z płynnością finansową wynikające chociażby z sezonowości sprzedaży.

Jeśli więc chcesz zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi kontrahentami lub masz problem ze ściąganiem należności, pomyśl o faktoringu. To naprawdę spore ułatwienie dla właścicieli firm!

Michał Dec
starszy specjalista w PKO Banku Polskim