Kredyt z ochroną przed wzrostem stóp procentowych

Nowa oferta dla firm i przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim oferuje przedsiębiorcom „Kredyt z oprocentowaniem nie większym niż”. Klient ma możliwość wykupienia ochrony stawki referencyjnej WIBOR 3M, która stanowi podstawę wysokości oprocentowania kredytu. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli ograniczyć ryzyko wzrostu stóp procentowych.
około min czytania
 

– Pracując nad ofertą dla klientów Centrum Bankowości Przedsiębiorstw, na pierwszym planie zawsze stawiamy bezpieczeństwo finansów naszych klientów. W ostatnich latach stopy procentowe były bardzo korzystne dla spłacających kredyty, ale jak widzimy obecnie sytuacja ulega zmianie. Dlatego warto rozważyć zabezpieczenie się przed ryzykiem stóp procentowych, gdy okres spłaty kredytu firmowego będzie dłuższy niż 6 miesięcy. Oprócz stosowanych produktów takich jak opcja CAP, kontrakty IRS czy CIRS, nasi klienci mogą teraz wykupić ochronę stawki referencyjnej – mówi Agnieszka Wardak, dyrektor Centrum Bankowości Przedsiębiorstw.

Oferta jest skierowana do firm i przedsiębiorstw o przychodach do 30 mln zł rocznie. Kwota kredytu wynosi od 50 do 500 tys. zł. Kredyt można wziąć maksymalnie na dwa lata w oddziałach PKO Banku Polskiego. Z kolei klienci Bankowości Przedsiębiorstw mogą podpisać umowę w siedzibie swojej firmy.

Bank zapewnia tej grupie obsługę doradcy w dowolnym, dogodnym dla przedsiębiorcy miejscu. Do dyspozycji klientów Bankowości Przedsiębiorstw jest także zespół ekspertów, w tym analityków kredytowych, ekspertów ds. leasingu, faktoringu czy transakcji międzynarodowych.

Jak działa kredyt z ochroną oprocentowania – przykładowa symulacja

Firma ABC zaciąga kredyt w wysokości 100 tys. zł na rok. Kredyt jest oprocentowany według zmiennego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M plus marża kredytowa. W dniu podpisania umowy WIBOR 3M wynosi np. 1 proc.

Klient wykupuje ochronę przed wzrostem wskaźnika referencyjnego do maksymalnego poziomu 1,5 proc. Jeśli WIBOR 3M wzrośnie i będzie wyższy niż 1,5 proc., klient zapłaci odsetki w wysokości 1,5 proc. plus marża kredytowa. Jeśli zaś spadnie i będzie niższy niż 1,5 proc. np. 1,2 proc., to wówczas klient zapłaci odsetki w wysokości 1,2 proc.  plus marża.

Więcej praktycznych informacji można znaleźć w podcaście z udziałem ekspertów PKO Banku Polskiego „Stopy procentowe a kredyt firmowy”: