Zaplanuj swój biznes!

Kołem zamachowym firmy może być kredyt inwestycyjny w PKO Banku Polskim. Wystarczy przekonać bankowego doradcę, że twoja firma już niebawem stanie się prężnie działającym przedsiębiorstwem. Niezbędnym argumentem będzie dobrze przygotowany biznesplan.
około min czytania

Konieczność przedłożenia biznesplanu dotyczy przede wszystkim firm nowo utworzonych i tych z bardzo krótkim stażem, czyli działających krócej niż 18 miesięcy. – Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą i ubiegają się w PKO Banku Polskim o udzielenie Pożyczki na start do 100 tys. zł, sporządzają biznesplan na gotowym formularzu Banku, przy wsparciu doradcy bankowego – wyjaśnia Piotr Cirin, ekspert w Departamencie Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw PKO Banku Polskiego. – Zakres informacji potencjalnego biznesplanu jest oczywiście nieograniczony, lecz są elementy, bez których trudno jest zadecydować, czy przedsięwzięcie ma sens. To przede wszystkim prognoza sprawozdań finansowych, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz opis przedsięwzięcia – dodaje ekspert.

Podsumowaniem biznesplanu jest analiza rentowności inwestycji, czyli oszacowanie jej przyszłej wartości, określenie progu rentowności oraz okresu zwrotu. – Najważniejszy i najtrudniejszy zarazem punkt biznesplanu to kalkulacje dotyczące przewidywanych przychodów. O ile koszty da się w miarę precyzyjnie oszacować, o tyle szacowane przychody są prawie zawsze jedną wielką niewiadomą, bo nie da się ich określić w miarodajny sposób – wskazuje Michał Misztal, trener biznesu, prezes Startup Academy.

Najważniejsze dla banku

Bank już na wstępie musi ocenić, jakie jest ryzyko niespłacenia kredytu. W tym celu porównuje plany finansowe wnioskodawcy z danymi statystycznymi podobnych firm. Należy ustalić wymagany minimalny oczekiwany poziom udziału własnego w finansowaniu przedsięwzięcia oraz go udokumentować. Jeśli tego nie zrobimy, może się okazać, że kwota żądanego kredytu jest wyższa od aktywów przedsiębiorstwa – to tzw. wysoka dźwignia finansowa, która kończy się odrzuceniem wniosku kredytowego. – Dobre wrażenie robi zaprezentowanie przedsięwzięcia w ramach różnych scenariuszy lub wariantów wydarzeń. Raczej nie należy przedstawiać wariantów pesymistycznych czy negatywnych, a jedynie optymistyczne w ramach różnych poziomów wpływu poszczególnych czynników – radzi Piotr Cirin. Treści w biznesplanie powinny być zwięzłe i konkretne. Ważne jest też powiązanie zdefiniowanych wymagań z harmonogramem i podziałem pracy oraz informacja o podejściu do zarządzania ryzykiem.

Co zawiera wzorcowy biznesplan?

  • opis przedsięwzięcia: przedmiot przedsięwzięcia i jego podstawowe parametry (np. oznaczenie nabywanych nieruchomości, przeznaczenie i stan techniczny), uzasadnienie realizacji, przewidywany okres funkcjonowania przedsięwzięcia;
  • plan techniczno-organizacyjny przedsięwzięcia: lokalizacja i opis techniczny przedsięwzięcia, technologia, plan ilościowy produkcji – normalny poziom zdolności produkcyjnych wraz z terminem jego osiągnięcia, sezonowość produkcji i sprzedaży, źródła zaopatrzenia (dostawcy);
  • budżet przedsięwzięcia: nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe (wykaz rzeczowy i wartość netto oraz brutto zakupów inwestycyjnych wraz z informacją o dostawcach i wykonawcach) oraz zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, jak również źródła finansowania całości nakładów;
  • sposób finansowania wkładu własnego wraz z informacją o już zgromadzonych środkach i wydatkach poniesionych przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu oraz o planowanych do poniesienia przed uruchomieniem kredytu;
  •  harmonogram realizacji przedsięwzięcia: informacja o działaniach związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia do realizacji (dokumentacja, pozwolenia administracyjno-prawne), etapy realizacji – terminy, zakres przedmiotowy, termin oddania inwestycji;
  • plan marketingowy: opis produktu, charakterystyka rynku, docelowego segmentu klientów, konkurencji i pozycji klienta wobec konkurentów, kanał dystrybucji, plan ilościowy i wartościowy sprzedaży;
  •  prognoza sprawozdań finansowych: m.in. prognozowanie sprzedaży, kosztów i zysków, harmonogram wydatków i dochodów

Mira Skalska