Zmieniają się firmy zmienia się oferta

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest stale rosnącą na znaczeniu grupą klientów banków, o czym świadczy nie tylko dynamicznie rozwijająca się na rynku oferta bankowych produktów i usług dla polskich przedsiębiorstw. Do 30 kwietnia 2019 r. banki udzieliły firmom łącznie ponad 349 mld zł kredytów, w tym prawie 186 mld dla MŚP.
około min czytania

Większość polskich firm to przedsiębiorstwa małe i średnie. Najnowsze dane GUS pokazują, że to właśnie w tej grupie przyrost nowych podmiotów jest najbardziej dynamiczny, podczas gdy tempo wzrostu liczby większych przedsiębiorstw jest wyraźnie słabsze.

Grafika-firma.png

Finansowanie dla biznesu

Ostatnie lata – wraz z przyrostem liczby przedsiębiorstw – przyniosły też ogromne zmiany w możliwych sposobach finansowania ich działalności. Jasne jest również, że coraz więcej firm będzie potrzebować coraz szerszej palety usług finansowych. Z badań Związku Banków Polskich wynika, że nadal dominuje popyt na finansowanie krótkoterminowe i obrotowe. W 2019 r. prawie 40 proc. średnich oraz jedna trzecia (33 proc.) mikro- i małych przedsiębiorstw korzysta z kredytów w rachunku bieżącym lub z salda debetowego. Dość często wykorzystywane są karty kredytowe – odpowiednio przez 21 proc. średnich oraz 20 proc. mikro- i małych firm. Ponadto blisko co piąta średnia firma oraz co dziesiąta mikro- i mała firma korzysta z nieodnawialnego kredytu obrotowego, a z pożyczki bankowej co piętnaste przedsiębiorstwo z sektora MŚP. Z kredytów inwestycyjnych aktualnie korzysta tylko co czwarta średnia firma oraz co ósme mikro- i małe przedsiębiorstwo.

W stosunku do sytuacji sprzed roku zauważalny jest także spadek odsetka przedsiębiorców, deklarujących sięganie do zróżnicowanych instrumentów kredytowych. Z roku na rok przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają dostępność kredytów bankowych: 71 proc. średnich firm i 65 proc. mikroi małych firm pozytywnie ocenia możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego – rok wcześniej (w 2018 r.) było to odpowiednio 62 i 53 proc. Jako inne znaczące źródła finansowania mikro-, małych i średnich firm wymienić należy także: leasing, pożyczki rodzinne, kredyt kupiecki oraz kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych. Ponad połowa mikro- i małych oraz średnich przedsiębiorców przewiduje dobrą lub bardzo dobrą koniunkturę na swoje produkty i usługi w latach 2019-2020. Prawie dwie trzecie mikro- i małych oraz trzy czwarte średnich firm deklaruje zamierzenia inwestycyjne w latach 2019-2020.

Wsparcie banku od samego początku

Ze wsparcia banku można skorzystać już na etapie rejestrowania działalności gospodarczej. PKO Bank Polski oferuje założenie rachunku firmowego z jednoczesną rejestracją działalności w CEIDG. Dziś nowe firmy mogą też liczyć na finansowe wsparcie Banku. Już w pierwszym dniu działalności gospodarczej można wystąpić do PKO Banku Polskiego o udzielenie Pożyczki na start, która dla wielu firm może okazać się kołem zamachowym biznesu. Największą część wydatków firmowych stanowią inwestycje w maszyny, urządzenia i narzędzia, a także w nieruchomości. Łącznie wartość nakładów inwestycyjnych polskich firm w 2017 r. stanowiła prawie 90 proc. wszystkich ich nakładów.

Pożyczki i kredyty

Polscy przedsiębiorcy wciąż chętniej korzystają z oszczędności lub bieżących zysków, wypracowywanych przez swoje przedsiębiorstwa. Jak podaje w swoim „Raporcie o stanie sektora MŚP w Polsce” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci krajowych kredytów i pożyczek w 2017 r. korzystało zaledwie 18 proc. firm z sektora MŚP. Podstawowym produktem, po który sięgają właściciele małych i średnich firm, pozostaje konto firmowe. Szczególnie ważne dla tzw. misiów są więc warunki, na jakich mogą z niego korzystać – a konkretnie koszty związane z prowadzeniem rachunku. Wiele banków tym oczekiwaniom naprzeciw, proponując przedsiębiorcom zerowe opłaty za prowadzenie konta pod warunkiem utrzymywania na nim określonego dodatniego bilansu. Ważne są opłaty za wpłaty bądź wypłaty gotówki z bankomatów i wpłatomatów lub w oddziałach banków. Istotne są również opłaty za korzystanie z kart czy za wykonywanie przelewów – i to nie tylko krajowych, bo polskie małe i średnie firmy coraz chętniej oferują swoje usługi i produkty także klientom z zagranicy. W tym kontekście znaczenia nabiera również dostęp do usług finansowych pozwalających na sprawną obsługę transakcji zagranicznych – takich jak konta, prowadzone w kilku walutach, czy internetowy kantor.

Polska bezgotówkowa

Przedsiębiorcy prowadzący działalność stacjonarnie docenią także możliwość otrzymania terminalu umożliwiającego płatność za pomocą kart płatniczych, aplikacji BLIK czy telefonu z funkcją płatności zbliżeniowych. W związku z wejściem w życie programu Polska Bezgotówkowa przedsiębiorcy będący klientami wybranych banków, w tym PKO Banku Polskiego, mogą korzystać z takiego urządzenia za darmo przez 12 miesięcy. Mogą również skorzystać z programów lojalnościowych przygotowanych przez ZenCard.

Piotr Polakowski