#zarządzaniekryzysowe – lista zadań na czas epidemii

W ciągu ostatnich tygodni dużo mówimy w Polsce o zdrowiu i naszej odporności. Wszystko to w kontekście zagrożenia epidemicznego wywołanego przez koronawirusa. Warto wiedzieć, że te same terminy „zdrowie” i „odporność” stosuje się również w odniesieniu do firm.
około min czytania

Zdrowy biznes to ten, który oparty jest stabilnie na kilku filarach swojej działalności, przynosi zyski, daje miejsca pracy, ale przede wszystkim potrafi elastycznie reagować na zmieniające się warunki funkcjonowania. Nie bazuje na spekulacji ani na jednym dostawcy.

Kluczem do tego zdrowia jest przede wszystkim dywersyfikacja źródeł przychodu. Odporność biznesu należy z kolei wyćwiczyć i skutecznie zaplanować. Dzięki temu wszelkie skutki epidemii koronawirusa dla twojej firmy, pracowników, łańcucha dostaw i klientów będą znacznie mniej odczuwalne.

Istnieją w biznesie plany działania odpornościowego, o których powinieneś wiedzieć i które na pewno warto wdrożyć. Dotyczą one 4 dziedzin: planowania, kwestii biznesowych, zachowania ciągłości działań́ i sytuacji zachorowań w firmie.

Oto lista zadań, która pomoże ci przeprowadzić firmę przez czas epidemii:

Planowanie:

 1. Oceń wpływ epidemii koronawirusa na swoją firmę̨.
 2. Zleć zadanie planowania swojemu zespołowi. Przypisz odpowiedzialne za to osoby, przygotuj kadrę̨ kierowniczą oraz jej zastępców.
 3. Skonsultuj swoje działania z pracownikami i ich przedstawicielami.
 4. Skonsultuj się̨ z dostawcami w sprawie tego, jakie działania podejmują ich firmy i dowiedz się, czy mogą wystąpić zakłócenia w dostawach.
 5. Opracuj plan ciągłości działania – wskaż osoby kluczowe i opracuj procedury na wypadek kryzysu.
 6. Ustanów zespół i mechanizmy, które uruchomią procedury wdrażania planu ciągłości działania.
 7. Przećwicz ten plan z całym zespołem.
 8. Sprawdź, czy istnieje możliwość skierowania części twojego zespołu do pracy zdalnej.

Kwestie biznesowe, które musisz zweryfikować:

 1. Zidentyfikuj pracowników oraz zespoły potrzebne do wdrażania niezbędnych operacji finansowych w firmie.
 2. Rozważ̇, co wydarzy się w razie nieobecności niektórych osób w firmie.
 3. Przećwicz wraz z zespołem sytuację, w której zakłócone zostały dostawy do twojej firmy. Zobacz, jak możecie się na ten scenariusz przygotować.
 4. Zweryfikuj, jak epidemia wpłynęła i wpływa na działalność twoich konkurentów
 5. Stwórz listę najistotniejszych działań́ i wyznacz „pracownika-zastępcę”, który może w razie potrzeby wdrożyć niezbędne operacje – przeszkól go, aby zapoznał się̨ ze swoimi zadaniami.
 6. Rozważ̇, w jakich okolicznościach zdecydujesz o zmniejszeniu lub zawieszeniu działalności twojej firmy.

Zachowanie ciągłości działan:

 • Zdefiniuj osoby kluczowe dla zachowania ciągłości działania firmy i ich zadania.
 • Zobacz, która część twojej działalności może zostać zakłócona lub uniemożliwiona w momencie zarażenia koronawirusem pracownika/pracowników.
 • Wskaż osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe.
 • Przygotuj odpowiednią dokumentację, którą będzie służyła zespołowi w razie twojej nieobecności.
 • Zapewnij infrastrukturę teleinformatyczną pracownikom, którzy mogą pełnić swoje obowiązki zdalnie.
 • Zobacz, jak możesz zmienić swój produkt czy usługę lub sposób komunikacji z klientami ze względu na epidemię.
 • Wyznacz osobę̨, która upewni się, że wszyscy pracownicy zapoznali się z planami ciągłości działania i przestrzegania ich w tym okresie.

Wystąpienie kryzysu – zachorowanie w firmie:

 1. Aktywnie monitoruj stan zdrowia swoich pracowników.
 2. Sprawdzaj, jaki jest powód nieobecności pracownika i w razie informacji o zakażeniu, wdrażaj właściwe procedury.
 3. Poinformuj pracowników o planach ciągłości działania i środkach bezpieczeństwa, które zapewnia firma.
 4. Upewnij się, że każdy pracownik ma dostęp do aktualnej listy danych kontaktowych wszystkich pracowników i numerów alarmowych. Wskaż sposoby najszybszej komunikacji z pracownikami (SMS, e-mail itp.).
 5. Wprowadź procedurę 14-dniowej kwarantanny dla pracowników podróżujących z zagranicy (np. z Ukrainy).
 6. Wprowadź odpowiednie zasady pracy: jeśli to możliwe – pracy zdalnej, jeśli to niemożliwe – ustal czasowo obowiązujące zasady np. pracy rotacyjnej.
 7. Przygotuj zasady higieny dla pracowników i osób odwiedzających zakład zgodnie z zaleceniami krajowymi.
 8. Zaplanuj działanie oraz przekazywanie obowiązków na wypadek, gdyby kluczowy personel został zakażony.

Powyższe wskazówki warto przygotować w formie checklisty i wprowadzić w życie. Gdy firma przygotuje się na każdy z możliwych scenariuszy, będzie można mówić o niej, że jest możliwie odporna na kryzys.

Bartosz Piotrowski