#Dobrepraktyki. Bank z zieloną energią

Ograniczenie emisji CO2 jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. PKO Bank Polski doskonale rozumie tę potrzebę i aktywnie uczestniczy w procesie transformacji energetyki. Te działania zostały wyróżnione i przedstawione w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”.
około min czytania

Ze względu na charakter działalności gospodarczej, bezpośrednie oddziaływanie PKO Banku Polskiego na środowisko naturalne jest ograniczone do zużycia zasobów naturalnych. Bank monitoruje ich zużycie, przyczynia się do zmniejszenia ich konsumpcji i - w swoim środowisku - dba o odzyskiwanie surowców wtórnych oraz segregację odpadów. Jednocześnie proponuje szereg propozycji proekologicznych dla swoich klientów.

Zero emisyjności

PKO Bank Polski chroni środowisko naturalne i prowadzi działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, m.in. rozpoczął analizę przygotowującą wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 500001. W kilkudziesięciu placówkach w kraju w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych zamontowano czujniki ruchu, ograniczające zużycie energii elektrycznej. Bank pozyskał od sprzedawcy energii elektrycznej gwarancję pochodzenia zakupionej w 2020 r. energii elektrycznej jako wytworzonej ze źródeł niskoemisyjnych. Wymienia katalizatory i piece olejowe, usuwa urządzenia nieefektywne. W kilku placówkach banku wykorzystywane są zaawansowane technologiczne systemy oszczędności energii słonecznej i wody, jak w warszawskiej PKO Rotundzie.

PKO Bank Polski wdrożył Politykę Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), która zapobiega globalnym zmianom klimatu oraz transformacji gospodarki Polski w stronę zero emisyjności. Koncentruje się szczególnie na finansowaniu projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatraków.

Ekologia w pakiecie

Także spółki grupy swoją ofertą wspierają ochronę środowiska. PKO Bank Polski wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym oferują „zieloną hipotekę”, gdzie na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości, klienci mogą otrzymać niższą marżę kredytu hipotecznego „Własny Kąt”. PKO Leasing oferuje przedsiębiorcom leasing lub dedykowaną pożyczkę na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych, a PKO TFI posiada w swojej ofercie fundusz inwestycyjny „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny”.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego jest również aktywna w zakresie pozyskiwania „zielonego” finansowania z rynku. PKO Bank Hipoteczny w 2019 r. jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce wyemitował zielone listy zastawne. PKO Bank Polski ma z kolei doświadczenie w przeprowadzaniu emisji zielonych obligacji dla Skarbu Państwa.

PKO TFI, ściśle współpracując z PKO Bankiem Polskim, uruchomiło nowy, specjalny fundusz – PKO Energii Odnawialnej – FIZAN. Celem nowego funduszu jest generowanie długookresowych, stosunkowo stabilnych, stóp zwrotu dla jego uczestników w oparciu o przepływy pieniężne z posiadanych aktywów – głównie farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Ekologiczna oferta dla klientów

Bank oferuje coraz więcej produktów wspierających ochronę środowiska. W swojej ofercie ma m.in. kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, czy Ekopożyczkę na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Klientom korporacyjnym oferuje z kolei gwarancje Biznesmax z BGK, które mogą posłużyć do zabezpieczenia kredytów przeznaczonych na inwestycje proekologiczne.

Klienci indywidualni mogą skorzystać z ekopożyczki, a pieniądze przeznaczyć na zakup lub montaż urządzeń ekologicznych poprawiających jakość powietrza, efektywność energetyczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, takich jak: panele fotowoltaiczne, kolektory solarne, pompy ciepła, samochody osobowe z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykle i skutery z napędem elektrycznym.

Dobre praktyki

 • Aż 7 obszarów działań PKO Banku Polskiego zostało docenionych i przedstawionych w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” przygotowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
  - Działania na rzecz społeczności w pandemii COVID-19 
  - Zarządzanie energią
  - Współpraca ze spółką Operator Chmury Krajowej
  - Działania na rzecz pracowników w pandemii COVID-19
  - Działania na rzecz przedsiębiorców w pandemii COVID-19
  - Przyspieszenie cyfryzacji w pandemii COVID-19
  - Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa