Odporny na kryzys

Trudniejsze warunki gospodarcze przełożyły się na wyniki Grupy PKO Banku Polskiego, która w I połowie 2020 r. wypracowała 1,3 mld zł zysku netto, o 37,2 proc. mniej niż przed rokiem. Bank z wyprzedzeniem przygotował się na dekoniunkturę, dzięki czemu dynamika jego zysku jest lepsza niż w całym sektorze.
około min czytania

W samym II kwartale grupa osiągnęła 803 mln zł zysku netto. W I połowie 2020 r. bank skupił się na przyspieszeniu cyfryzacji: uruchomił platformę Automarket, wdrożył otwieranie rachunków „na selfie” oraz udostępnił asystenta głosowego aplikacji IKO. Bank aktywnie włączył się też w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy. Jest liderem w dystrybucji subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm.

Polska gospodarka stopniowo wychodzi z kryzysu, jakiego doświadczyła na skutek pandemii SARS-CoV-2, choć otoczenie gospodarcze, ze względu na panującą niepewność, wciąż pozostaje trudne. W takich warunkach, w I połowie 2020 r., Grupa PKO Banku Polskiego wypracowała 1,3 mld zł zysku netto. To wynik wyraźnie niższy niż przed rokiem, ale jednocześnie jego dynamika jest lepsza niż w całym sektorze bankowym. Przyczyniło się do tego dobre przygotowanie Grupy Kapitałowej Banku na trudniejsze warunki gospodarcze, w które wkroczyła z bardzo dobrymi parametrami finansowymi. Dzięki temu w najostrzejszej fazie kryzysu mogła skupić się na przyspieszeniu cyfryzacji. Owocem tych działań jest m.in. uruchomiona na początku lipca platforma Automarket, wdrożenie otwierania wybranych rachunków osobistych „na selfie” oraz udostępniony już na pełną skalę asystent głosowy naszej aplikacji IKO – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Zysk pod presją odpisów i rezerw

Zysk netto grupy banku w I połowie 2020 r. wyniósł 1,3 mld zł i był o 37,2 proc. niższy niż przed rokiem. Zysk w II kwartale wyniósł 803 mln zł. Na spadek wyniku wpływ miało przede wszystkim pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią SARS-CoV-2, co zmusiło bank do utworzenia odpisów w kwocie 581 mln zł.

Na zmniejszenie zysków wpłynęły także obciążenia związane z ubiegłorocznymi werdyktami TSUE: wzrost koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych (186 mln zł), koszt automatycznych zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów detalicznych oraz koszt rezerwy zawiązanej na zwroty tych prowizji (175 mln zł), a także inne koszty regulacyjne (140 mln zł).

Obciążenia te częściowo równoważone były wyższym wynikiem na działalności biznesowej związanym przede wszystkim z dynamicznym zwiększaniem skali działania. Aktywa grupy w I połowie 2020 r. wzrosły do ponad 377 mld zł, finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do 256 mld zł, a oszczędności klientów wzrosły do 342 mld zł. Zwiększenie skali działalności wpłynęło na wyższy niż przed rokiem wynik z tytułu prowizji i opłat oraz wynik odsetkowy.

Dobrze skapitalizowany i przygotowany na trudniejsze czasy

Spadek zysku netto grupy PKO Banku Polskiego w I połowie 2020 r. był niższy niż w całym sektorze bankowym. Przyczyniło się do tego bardzo dobre przygotowanie banku na trudniejsze warunki gospodarcze. Bank zakończył 2019 r. z najniższymi na rynku bankowym w Polsce kosztami ryzyka oraz najlepszym współczynnikiem efektywności kosztowej C/I. W tym samym czasie bank wypracował najwyższy w polskim sektorze finansowym zysk oraz drugi najwyższy w sektorze bankowym zwrot na kapitale (ROE). Dobre przygotowanie banku na trudniejsze warunki gospodarcze potwierdzały już wcześniej wyniki europejskich stress-testów z 2018 r., które pokazały, że PKO Bank Polski jest najbezpieczniejszym bankiem w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Po I połowie 2020 r. bank utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 grupy banku po I półroczu 2020 r. wynosił blisko 17 proc., a łączny współczynnik kapitałowy 18,2 proc. Oba wskaźniki znajdują się znacznie powyżej minimów regulacyjnych, a kapitały grupy przewyższają o ponad 13 mld zł minimalne poziomy, które przed pandemią uprawniały do wypłaty w formie dywidendy do 50 proc. zysku.

Lider w dystrybucji środków z Tarczy Finansowej

PKO Bank Polski aktywnie włączył się w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy. Jest liderem w dystrybucji subwencji z Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich firm. Podczas trwającego do końca lipca naboru wniosków, za pośrednictwem spółki, subwencje z Tarczy Finansowej PFR otrzymało 66,5 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających prawie 503 tys. pracowników. Na ich konta wpłacone zostały subwencje o wartości aż 10,5 mld zł spośród 60,5 mld zł wypłaconych przez PFR.

W kwietniu bank wspólnie z KIR stworzył system do wnioskowania o subwencje z tarczy finansowej PFR, który został następnie udostępniony pozostałym uczestnikom rynku. PKO Bank Polski zorganizował także emisje obligacji PFR, które pozwoliły na sfinansowanie programu.

W kierunku platformy bankowej

Bank realizuje cele związane z cyfryzacją przyjęte jesienią 2019 r. w strategii „PKO Bank Przyszłości”. Zgodnie z zapowiedzią, na przełomie kwartału uruchomił pierwszą w Polsce bankową platformę do zakupu samochodów nowych i używanych – Automarket. Za jej pośrednictwem, klienci mogą kupić sprawdzone technicznie i objęte gwarancją samochody, a sam zakup mogą natychmiast w prosty sposób sfinansować przy użyciu produktów grupy banku.

Automarket przenosi do świata cyfrowego cały proces zakupu aut: od wyboru właściwej oferty, przez realizację płatności lub wybranie sposobu finansowania, po dostawę samochodu pod wskazany adres. Platforma powstała w niespełna pół roku dzięki wykorzystaniu zwinnego podejścia do projektu i integracji zasobów PKO Banku Polskiego, PKO Leasing oraz Masterlease.

Konto na selfie

PKO Bank Polski przeniósł do świata cyfrowego także inny ważny proces – otwieranie konta przez klientów indywidualnych. W ramach „konta na selfie” można już otworzyć PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero lub PKO Konto bez Granic i korzystać z większości funkcji tych kont takich jak np. płatności i wypłaty BLIK, przelewy krajowe i zagraniczne oraz płatności zbliżeniowe telefonem. Proces otwarcia konta trwa kilkanaście minut i jest w pełni zdalny, a do weryfikacji tożsamości wykorzystywana jest w nim aplikacja IKO oraz aparat w smartfonie.

PKO Bank Polski systematycznie zwiększa też możliwości zdalnej obsługi pozostałych rachunków, a także kart i kredytów. W ostatnich ostatnim czasie bank uruchomił m.in. usługę zdalnego doradcy w zakresie produktów kredytowych.

IKO z obsługą asystenta głosowego

W I połowie 2020 r. PKO Bank Polski zwiększył liczbę użytkowników bankowości mobilnej i transakcyjność w tych kanałach, a aplikacja IKO zyskała nową funkcję – asystenta głosowego, który umożliwia głosowe zarządzanie aplikacją. Asystent wykorzystuje zaawansowaną analitykę danych oraz algorytmy sztucznej inteligencji. Do jego uczenia za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji użyto 90 tysięcy zwrotów.

Usługa, po udanym pilotażu, została już uruchomiona dla wszystkich klientów korzystających ze smartfonów z systemem operacyjnym Android, a dla klientów z systemem iOS będzie dostępna w najbliższym czasie. Na początek daje ona możliwość m.in.: zlecenia przelewu, sprawdzenia historii i stanu konta oraz dokonania płatności BLIKIEM.

Na drodze do chmury

PKO Bank Polski przygotowuje się do migracji swojej architektury IT do chmury. Proces wszedł w kolejną fazę po zawarciu w maju tego roku przez Operatora Chmury Krajowej partnerstwa strategicznego z Microsoftem, w ramach którego globalna spółka technologiczna uruchomi w Polsce swój pierwszy region przetwarzania danych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bank przewiduje, że najpóźniej za trzy lata, kluczowe biznesowe systemy IT banku będą działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową. Bank chce w ten sposób zapewnić sobie i swoim klientom innowacyjne, bezpieczne i efektywne kosztowo środowisko do rozwoju. Dzięki temu zarówno bank jak i jego klienci, będą mieli takie same możliwości technologiczne, jak ich konkurenci z krajów, gdzie usługi chmurowe wykorzystywane są na dużo szerszą skalę.