Pierwszy laureat Europejskiej Nagrody Naukowej im. Stanisława Lema

Międzynarodowe jury wybrało laureata Europejskiej Nagrody Naukowej im. Stanisława Lema. Został nim prof. Randall J. Platt, badacz z ETH Zürich, ekspert w inżynierii genetycznej.
około min czytania
 

– Staliśmy przed niezwykle trudnym zadaniem, bo do konkursu zgłosiło się prawie 40 badaczy reprezentujących niemal wszystkie dziedziny nauki. Po długich naradach zdecydowaliśmy o przyznaniu nagrody prof. Randallowi Plattowi. Realizowane przez niego projekty już znajdują uznanie w świecie nauki i mogą pozytywnie wpłynąć na przyszłość naszej cywilizacji – mówił prof. Reimund Neugebauer.

– Cieszę się, że tak wielu cenionych, młodych naukowców starało się o nagrodę im. Stanisława Lema – mówi prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. – Jestem dumny, że pierwszym, historycznym laureatem została osoba, której badania już teraz mają realne zastosowanie m.in. w walce z chorobami nowotworami. Z niecierpliwością czekam na przyjazd prof. Platta do Wrocławia i na jego spotkania z naszymi młodymi badaczami. Wierzę, że dla wielu z nich będzie on prawdziwą inspiracją do dalszego rozwoju.

 R_Platt - srodek (1).jpg

Lem Prize

  • Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema została ustanowiona dla upamiętnienia 100. urodzin wybitnego polskiego powieściopisarza fantastyki naukowej, który w 1981 r. otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Wyróżnienie jest skierowane do młodych naukowców (do 40. roku życia) studiujących lub prowadzących badania w Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych, biorących udział w programie Horyzont Europa. Nagroda przyznawana jest corocznie za odkrycie lub znaczące osiągnięcie w szeroko rozumianych dziedzinach nauki i inżynierii, z silnymi elementami technologii, interdyscyplinarności, kreatywności i wizji. Jednym z fundatorów nagrody jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Prof. Randall J. Platt pochodzi z USA, ma 34 lata i pracuje w Katedrze Inżynierii Biosystemów na ETH Zürich. Zbudował tam zespół naukowy, który zajmuje się opracowaniem i doskonaleniem zastosowań technologii komórek wskaźnikowych. Wspólnie dążą do stworzenia zupełnie nowych metod inżynierii biomedycznej.

Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. W 2022 r. pojawi się we Wrocławiu. Na Politechnice Wrocławskiej wygłosi otwarty wykład okolicznościowy i poprowadzi seminaria naukowe. Spotka się także z młodymi naukowcami z Academii Iuvenum oraz studentami z uczelnianych kół i organizacji.

Nie tylko bardzo się cieszę i jestem zaszczycony z powodu otrzymania Lem Prize, ale także niezmiernie podekscytowany możliwością przyjazdu do Polski – mówi laureat. – Podziwiam Stanisława Lema i jemu współczesnych za ich zdolność do przewidywania przyszłości nauki i techniki oraz wizje daleko wykraczające poza nasze obecne możliwości. Ich twórczość jest dla mnie inspiracją – dodaje prof. Randall J. Platt.

Wywiad z prof. Randallem J. Plattem można przeczytać tutaj.