PKO Bank Polski najcenniejszą polską spółką w 2019 r.

Ubiegły rok, w którym PKO Bank Polski obchodził jubileusz 100-lecia działalności, był bardzo dobrym czasem dla Banku. Spółka na dwa lata przed czasem zrealizowała finansowe cele strategii i dokonała jej aktualizacji. Aplikacja IKO, która ma już 4,2 mln aktywacji, po raz drugi z rzędu została uznana za najlepszą bankową aplikację mobilną na świecie. Bank wypłacił inwestorom 1,66 mld zł dywidendy i zakończył rok z najwyższą kapitalizacją wśród krajowych spółek notowanych na GPW w Warszawie, a transformacja cyfrowa, jaką przechodzi PKO, przyczyniła się do przyznania mu przez międzynarodowych ekspertów tytułu Bank of the Year 2019 w Polsce.
około min czytania

PKO Bank Polski zakończył 2019 r. ponownie jako najcenniejsza spółka notowana na GPW w Warszawie. Na ostatniej sesji roku inwestorzy wyceniali jego wartość na 43,1 mld zł.

Obecną skalą działania, osiąganymi wynikami i skalą realizowanych projektów technologicznych PKO Bank Polski dystansuje krajowych rywali. W ciągu trzech kwartałów 2019 r. wypracował 3,3 mld zł zysku – najwięcej w całym sektorze finansowym, po trzech kwartałach miał niemal 342 mld zł aktywów i obsługiwał 10,9 mln klientów indywidualnych. W 2019 r. Bank wypłacił swoim akcjonariuszom 1,66 mld zł dywidendy z zysku za 2018 r., 1,67 mld zł zysku zostało niepodzielone i może potencjalnie zostać wypłacone w formie dywidendy w 2020 r.

Nowa strategia „PKO Bank Przyszłości”

Rok jubileuszu 100-lecia utworzenia Banku był dla niego wyjątkowy także ze względu na ogłoszenie nowej strategii. PKO Bank Polski na dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele założone w Strategii na lata 2016-2020 i dokonał ich aktualizacji.

 wykres_test.png

„PKO Bank Przyszłości”

  • Strategia na lata 2020-2022 zyskała nowe, ambitne cele finansowe i przewiduje kontynuację cyfrowej transformacji. W kolejnych latach, w jeszcze większym niż dotąd stopniu, Bank będzie wykorzystywał innowacje i nowoczesne technologie, zwinnie przekształcając się w PKO Bank Przyszłości. Będzie także pogłębiał relacje z klientami przez dalszy intensywny rozwój kanałów zdalnych, wykorzystanie zaawansowanej analityki danych oraz precyzyjną personalizację oferty. Sieć Banku będzie ewoluowała stopniowo w centrum doradztwa i edukacji finansowej.

 „Bank of the Year 2019” w Polsce

PKO Bank Polski w 2019 r. po raz piąty został laureatem nagrody „Bank of the Year in Poland”. W uzasadnieniu do przyznania tytułu podkreślono działania Banku związane z trwającą transformacją cyfrową takie jak rozwój aplikacji mobilnej IKO, wykorzystanie technologii blockchain, czy utworzenie Chmury Krajowej. Zwrócono także uwagę na wdrożone na bazie współpracy ze start-upami innowacyjne rozwiązania technologiczne, czy zmianę modelu pracy w organizacji w kierunku wykorzystania zwinnej metodyki zarządzania projektami.

To prestiżowe wyróżnienie w branży finansowej potwierdza, że realizowana przez Bank strategia cyfrowej transformacji znajduje uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Jednocześnie stanowi punkt odniesienia dla innych organizacji, szukających źródeł wzrostu w dynamicznie zmieniającym się świecie.

IKO najlepszą aplikacją mobilną na świecie

IKO, aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego, jest najpopularniejszą i najbardziej transakcyjną aplikacją na polskim rynku. Klienci Banku co pół sekundy płacą mobilnie w internecie, a do IKO logują się już o 60 proc. częściej niż do serwisu bankowości internetowej iPKO.

4,2 mln aktywnych aplikacji IKO

  • Wysoka popularność i najwyższe oceny wystawione przez użytkowników dały aplikacji IKO w ubiegłym roku drugie z rzędu zwycięstwo w rankingu brytyjskiego Retail Banker International, który potwierdził, że aplikacja Banku jest najlepsza na świecie. IKO ponownie wyprzedziło aplikacje największych światowych banków takich jak JP Morgan Chase, Barclays czy Bank of America.

Aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego nieustannie się rozwija. Oprócz grona użytkowników, którzy korzystają z niej na co dzień, i liczby transakcji, wzrasta także wachlarz dostępnych za pośrednictwem aplikacji funkcji. Trwają prace nad udostępnieniem klientom funkcji talk to IKO, która umożliwi głosowe sterowanie aplikacją.

Rozwój usług chmurowych

Operator Chmury Krajowej (OChK), spółka PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju, w 2019 r. rozpoczęła działalność operacyjną. Kontynuuje pozyskiwanie partnerów i klientów, sukcesywnie rozwijając ofertę.

OChK realizuje koncepcję multi cloud: docelowo chce oferować usługi globalnych liderów technologicznych, jak również własne, które już intensywnie rozwija na zbudowanej i zarządzanej przez spółkę infrastrukturze. W ramach tej strategii, we wrześniu 2019 r. OChK ogłosił zawarcie strategicznego partnerstwa z Google. Współpraca ma pomóc polskim firmom wdrażać i wykorzystać potencjał, który oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej w biznesie. Produkty Google Cloud Platform uzupełnią ofertę Operatora Chmury Krajowej, a Google otworzy w Warszawie tzw. region Google Cloud, czyli hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dedykowany dla klientów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Równolegle z nawiązywaniem przez OChK współpracy z kolejnymi partnerami i klientami, z usług spółki w coraz większym stopniu korzysta PKO Bank Polski.

Proekologiczny PKO Bank Polski

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2019 r. kontynuowała działania ukierunkowane na poprawę stanu środowiska naturalnego. Bank przyjął politykę kredytową wobec sektora energii wysokoemisyjnej. W jej ramach zakłada stopniową zmianę struktury portfela kredytowego poprzez sukcesywne ograniczanie zaangażowania w transakcje dotyczące energii wysokoemisyjnej.

Bank poprawił także pozycję w ratingach ESG, które oceniają podejmowane działania w zakresie środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego.

Jednym z istotnych działań była także emisja Zielonych Listów Zastawnych dokonana przez PKO Bank Hipoteczny, który jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce dołączył do elitarnej grupy światowych emitentów oferujących tego typu papiery wartościowe.

PKO Bank Polski wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym przystąpił także do projektu, który ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania.

Szymon Pinderak
kierownik zespołu w PKO Banku Polskim