PKO Bank Polski w konsorcjum banków udzielających kredytu Polpharmie

PKO Bank Polski, wspólnie z konsorcjum banków, podpisał umowę kredytową z Polpharmą o wartości 800 mln zł. Środki z kredytu zapewnią finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością spółki, refinansowanie zadłużenia oraz finansowania wydatków inwestycyjnych. Udział PKO Banku Polskiego to 150 mln zł. Umowa została zawarta na 3 lata.
około min czytania
 

– PKO Bank Polski jako największy polski bank dla korporacji i biznesu, wspiera znaczące dla polskiej gospodarki przedsięwzięcia inwestycyjne. Dla naszych klientów angażujemy najlepszych specjalistów w zakresie finansowania inwestycji, handlu i kapitału obrotowego. Współpraca z Polpharmą to ważna umowa, w której PKO Bank Polski wraz z konsorcjum banków wspiera rozwój lidera polskiego rynku farmaceutycznego – mówi Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów

Celem współpracy z PKO Bankiem Polskim oraz innymi bankami wchodzącym w skład konsorcjum jest finansowanie naszego długoterminowego rozwoju, w tym m.in. projektów B+R oraz inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Prace nad nowoczesnymi lekami potrzebnymi pacjentom oraz „zielona” transformacja w odpowiedzi na obecne wyzwania klimatyczne to istotne kierunki naszej działalności. Cieszymy się, że są to również inicjatywy chętnie wspierane przez polski i międzynarodowy sektor bankowy – mówi Wojciech Rosa, Członek Zarządu Polpharmy

W konsorcjum banków, które udzieli kredytu, znalazły się: PKO Bank Polski, BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wspiera swoich klientów w realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych poprzez doradztwo zarówno w doborze formy finansowania, jak i elastycznych warunków finansowania dopasowanych do prowadzonej działalności. W ramach oferty produktowej Grupy klienci korporacyjni mogą korzystać również z produktów i usług leasingowych oraz faktoringowych.

Polpharma jest liderem polskiego rynku farmaceutycznego i jednym z wiodących producentów leków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Początek działalności firmy sięga 1935 r. Obecnie jest międzynarodową grupą farmaceutyczną, zatrudniającą ponad 700 pracowników i oferującą nowoczesne leki, substancje oraz innowacyjne rozwiązania dla pacjentów i partnerów biznesowych z całego świata. Fabryki Grupy Polpharma opuszcza rocznie około 400 mln opakowań leków, które pomagają ludziom w 35 krajach. Z kolei substancje farmaceutyczne trafiają do ponad 60 krajów, w tym na zaawansowane rynki Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korei.

Katarzyna Ewert-Gandzel
Komunikacja oferty bankowości detalicznej,
inwestycyjnej i dla firm