Zawieszenie działalności gospodarczej w 2020 r. Jak zawiesić firmę?

W związku z epidemią koronawirusa część przedsiębiorców rozważa zawieszenie działalności gospodarczej. Dzięki temu nie trzeba płacić ZUS-u ani podatków, a odwieszenie działalności jest dużo prostsze niż założenie jej na nowo w przypadku zamknięcia firmy. Jak zawiesić działalność gospodarczą? Można to zrobić np. online dzięki MojeID w bankowości elektronicznej iPKO.
około min czytania

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Twoja sytuacja finansowa nie jest najlepsza, możesz w każdej chwili skorzystać z zawieszenia działalności. To rozwiązanie sprawdza się w przypadku przejściowych problemów z opłacaniem składek ZUS, zaliczek na podatek albo w sytuacji przyczyn osobistych, które uniemożliwiają poświęcenie się sprawom firmy.

Zawieszenie działalności – ostatniego czy pierwszego dnia miesiąca?

Do zawieszenia działalności warto się odpowiednio przygotować.

 1. Rozwiąż umowy z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, w drodze powołania, wyboru, mianowania lub na spółdzielczą umowę o pracę.
 2. Wybierz termin zawieszenia firmy. Zawieszenia możesz dokonać w dowolnym dniu, ale robiąc to w trakcie miesiąca, będziesz musiał opłacić pełną składkę zdrowotną za cały miesiąc i złożyć dwie deklaracje ZUS (za niepełny i za kolejny, pełny miesiąc). Składki na ubezpieczenia społeczne zapłacisz proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu Twoja działalność była aktywna. Jeśli więc zawiesisz firmę na początku miesiąca, zapłacisz mniejszą kwotę, a zawieszona działalność nie będzie generować kosztów.
 3. Rozważ kwestię ubezpieczenia w trakcie zawieszenia. W trakcie zawieszenia nie płacisz składek, więc nie podlegasz ubezpieczeniom w ZUS. Jeśli chcesz opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz mieć prawo do świadczeń zdrowotnych, możesz zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń (jeśli nie jesteś ubezpieczony z innego tytułu np. umowy o pracę albo zlecenia).

Zawieszenie działalności gospodarczej online

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność, zgłoś zawieszenie do CEIDG. W przypadku spółki cywilnej, oprócz zgłoszenia zawieszenia do CEIDG powinieneś poinformować GUS (zgłoszenie zmian do REGON). Zawieszenie pozostałych spółek zgłasza się do KRS. Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia poszczególnych rodzajów działalności znajdziesz tutaj:

Wniosek o zawieszenie działalności można złożyć:

 • elektronicznie – zarejestruj się na stronie CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go elektronicznie: bankowością internetowąProfilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • listownie – wypełnij wniosek i wyślij go listem poleconym (podpisz wniosek własnoręcznie, a następnie podpis potwierdź u notariusza);
 • w urzędzie – osobiście lub przez pełnomocnika. W urzędzie otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń pod 801 055 088 lub 22 765 67 32, a konsultant infolinii pomoże Ci wypełnić wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku), z którym będziesz musiał udać się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy.

W związku z epidemią koronawirusa, szczególnie polecane jest zawieszenie działalności online.

Jeżeli wniosek będzie poprawny, działalność gospodarcza zostanie zawieszona od dnia wskazanego we wniosku do dnia: wskazanego we wniosku, wskazanego w odrębnym wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Zawieszenie firmy nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wniosku. Usługa zawieszenia jest bezpłatna.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Okres zawieszenia firmy zależy od ciebie, nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Jeśli we wniosku o zawieszenie wskażesz datę wznowienia działalności, działalność zostanie wznowiona w wybranym dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie. Jeśli nie podasz daty wznowienia, działalność będzie zawieszona bezterminowo, dopóki jej nie wznowisz albo nie wykreślisz. Możliwe jest też odwieszenie działalności gospodarczej i ponowne jej zawieszenie, przy obowiązywać będą te same zasady, co przy pierwszym zawieszeniu.

Korzyści z zawieszenia firmy

 • Nie musisz płacić składek na ZUS i składać deklaracji ZUS (możesz zgłosić się do ubezpieczeń dobrowolnie).
 • Nie musisz płacić zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT (jeśli nie dokonujesz w tym czasie transakcji opodatkowanych VAT).
 • Nie możesz co prawda wykonywać działalności gospodarczej, ale masz prawo wykonywać czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu. Możesz np. przyjmować należności z umów zawartych przed zawieszeniem czy sprzedawać wcześniej zamówione towary.

O tym pamiętaj w związku z zawieszeniem firmy

 • W trakcie zawieszenia działalności nie możesz wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów.
 • Tracisz prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i wypadkowego. Wyrejestrowani z ubezpieczeń zostaną również członkowie Twojej rodziny i osoby współpracujące. Możesz zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń, ale wtedy będziesz musiał opłacać składki ZUS. Dobrowolne zgłoszenie jest możliwe tylko wtedy, gdy nie masz innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń (np. z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w czasie zawieszenia działalności). Nie możesz jednak opłacać (nawet dobrowolnie) składki chorobowej i wypadkowej.
 • Zawieszenie jest wliczane do okresu małego ZUS-u, chociaż nie będziesz z niego korzystał.
 • Okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Marek Patrocki