PKO Bank Polski Liderem popularności wśród klientów banków

Miesięcznik finansowy "Bank" po raz 29. opublikował „Ranking banków w Polsce”. PKO Bank Polski wyróżnił się na tle konkurencji i zajął pierwsze miejsce w kategorii Liderzy popularności wśród klientów banków oraz trzecie miejsce w kategorii Liderzy efektywności sektora bankowego w Polsce.
około min czytania
W kategorii Liderzy popularności wśród klientów banków wyróżniono te banki, w których klienci (bez zróżnicowania na osoby fizyczne i przedsiębiorców) najchętniej lokowali swoje oszczędności. Jury oceniało także od kogo najchętniej pożyczano środki finansowe (również oceniając wartość i procentową zmianę tej pozycji). Można powiedzieć, że jest to ranking skali aktywności poszczególnych banków na rynku. 
 

Dziękuję jury za przyznanie nagrody głównej w kategorii Liderzy popularności wśród klientów banków, ale dziękuję także 12 milionom zadowolonych klientów, którzy zawsze byli, są i będą w centrum naszej uwagi. Cieszymy się z zaufania, które w nas pokładają i z tego, że chętnie wybierają nasze usługi. W ostatnim kwartale zanotowaliśmy wzrost udzielonego im finansowania o 8,5% r/r oraz pozyskanych oszczędności o 16,2% r/r. Jesteśmy też liderem transakcyjności mobilnej. Mamy ponad 8 mln aktywnych aplikacji IKO a klienci wykonują za jej pośrednictwem codziennie ponad 32 mln interakcji w internecie. Jesteśmy blisko potrzeb klientów i nie zamierzamy się zatrzymywać. Ekosystem naszych usług wciąż się rozwija i w planach mamy kolejne innowacyjne projekty – mówi Mariusz Zarzycki, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Technologii.

PKO Bank Polski zajął także trzecie miejsce w kategorii prezentującej efektywności działania banków. Przy ocenie wzięto pod uwagę dynamikę przychodów podstawowych (obejmujących dochody odsetkowe, wynik z prowizji i opłat, dochody z pozycji wymiany i wynik z instrumentów finansowych) w ostatnim roku w stosunku do wyniku z 2022 r. PKO Bank Polski wyróżnił się pod względem wysokości wskaźników ROE oraz ROA, poziomu wskaźnika C/I i kosztów ryzyka.
 
Bank od lat pełniąc ważną rolę w krajowej gospodarce wspiera rozwój Polski i Polaków. Wspomaga krajowe firmy oraz samorządy, uczestniczy w finansowaniu zarówno bieżących potrzeb jak i strategicznych inwestycji w nowe technologie, modernizowanie linii technologicznych i energooszczędne przedsięwzięcia, co ma wpływ na wzrost gospodarczy kraju i jakość życia społecznego. Zgodnie z zasadą odpowiedzialności społecznej bank prowadzi aktywne działania na rzecz społeczeństwa. Wspiera projekty edukacyjne, obywatelskie, kulturalne oraz sportowe.
„Ranking banków w Polsce” od lat organizuje redakcja Miesięcznika Finansowego "Bank". Zestawienie stanowi szczegółową analizę wyników finansowych osiągniętych przez największe banki działające na polskim rynku.
 
Kamil Piechowski
Rozwój Grupy Kapitałowej PKO
oraz wyniki finansowe