PKO Bank Polski nagrodzony certyfikatem Top Employer 2023

W najnowszej edycji programu Top Employers Institute PKO Bank Polski został nagrodzony certyfikatem Top Employer 2023. Dla PKO Banku Polskiego to już czwarte wyróżnienie w tym badaniu praktyk zarządzania zasobami ludzkimi.
około min czytania

PKO Bank Polski z roku na rok poprawia wynik wzmacniając pozycję pracodawcy z wyboru. Wyróżnienie potwierdza pozycję PKO Banku Polskiego jako jednego z najlepszych pracodawców w kraju.

Program certyfikacji prowadzony przez Top Employers Institute jest jednym z najbardziej wymagających, a tytuł Top Employer - jednym z najbardziej prestiżowych w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Certyfikat potwierdza pragmatyczną strategię personalną, wysoką jakość środowiska pracy i odpowiedzialność w kształtowaniu kultury organizacyjnej. Certyfikat Top Employer jest dla kandydatów wskazaniem, w których firmach warto pracować.

W PKO Banku Polskim mamy świadomość, że zdobycie oraz utrzymanie zaufania pracowników jest niezbędne do realizacji długoterminowych celów biznesowych. W naszych działaniach kładziemy istotny nacisk na aspekt pracowniczy, który ma fundamentalne znaczenie dla realizacji naszej ambitnej strategii. Jesteśmy zorientowani na pracownika, tworzymy środowisko do ciągłego rozwoju, dbamy o kulturę organizacyjną oraz rozwijamy zwinne metody pracy. Wyróżnienie Top Employer potwierdza słuszność takiego podejścia – mówi Tomasz Trautsolt, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO Banku Polskim.

Siłą PKO Banku Polskiego są ludzie, dlatego firma stawia na pracownika. Priorytetowo podchodzi m.in. do oferowania najwyższych standardów w zakresie warunków i komfortu pracy, możliwości rozwoju, sposobu wynagradzania i oferowanych benefitów.

PKO Bank Polski dąży do ciągłego doskonalenia praktyk z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Wyniki badania pokazują, że wdrażane przez bank rozwiązania w zakresie m.in. rekrutacji, onboradingu, etyki i digital HR klasyfikują go w czołówce na rynku pracy. W naszej nowej strategii utrzymujemy ten kierunek działań.

Rozwój banku opiera się na utrzymaniu i pozyskiwaniu największych talentów oraz stwarzaniu środowiska do ciągłego doskonalenia. Bank efektywnie łączy ludzi i technologię. Na szybko rozwijającym się rynku pracy, błyskawicznie odpowiada na potrzeby. Szeroko wykorzystuje swój potencjał i zasoby do tego aby zapewnić pracownikom przyjazne i twórcze środowisko pracy. Stwarza im wiele możliwości rozwoju kompetencji i współpracy cross-biznesowej oraz kładzie także nacisk na rozwój kompetencji przyszłości i kształtowanie liderów jutra. Kultura organizacyjna banku ewoluuje w kierunku zwinnej i innowacyjnej.
Spółka dąży do tworzenia warunków pracy, w których pracownicy będą czuli się dobrze dlatego też sprawdza ich potrzeby w badaniach typu „pulse check”. Zindywidualizowane podejście gwarantuje uzyskanie efektu synergii między aspiracjami pracowników a potrzebami firmy.

PKO Bank Polski od wielu lat zapewnia swoim pracownikom również rozbudowany system świadczeń pozapłacowych tj. m.in.: prywatna opieka medyczna, możliwość korzystania z platformy MyBenefit, zniżki pracownicze czy Pracowniczy Program Emerytalny. Ponadto bank pomaga w realizacji pozazawodowych pasji, wspiera inicjatywy sportowe, kulturalne, rekreacyjne. Od początku pandemii bank prowadzi program #FokusNaCiebie. Jego celem jest zbudowanie dobrej atmosfery pracy poprzez wypełnienie potrzeb pracowników związanych z ich dobrostanem w rolach zawodowych i prywatnych.

Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Od ponad 30 lat przyznaje certyfikaty wiodącym pracodawcom z całego świata, na podstawie jakości strategii HR, sposobu zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju praktyk HR. W tym roku ponad 1800 organizacji ze 123 krajów zostało wyróżnionych certyfikatem Top Employer. W Polsce odbyła się 14. edycja programu.

Agnieszka Skalska
Rozwój Grupy Kapitałowej PKO oraz nagrody i wyróżnienia