PKO Bank Polski nagrodzony za relacje inwestorskie

W badaniu relacji inwestorskich w spółkach z WIG30, przygotowanym przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” i Izbę Domów Maklerskich, w części przeprowadzonej wśród inwestorów indywidualnych PKO Bank Polski był pierwszy spośród banków i trzeci w ogólnym zestawieniu. Nagrodę odebrał Grzegorza Zawada, dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
około min czytania

Właściwie prowadzony program relacji inwestorskich ma fundamentalny wpływ na budowanie zaufania do spółki, a najbardziej znaczącym efektem profesjonalnych relacji inwestorskich jest adekwatna wycena akcji spółki na giełdzie.

Stawiamy na transparentność. Rzetelnie i otwarcie informujemy inwestorów o działalności banku oraz czynnikach wpływających na jego wyniki, bo wierzymy, że im większa będzie ich wiedza na nasz temat, tym mniejsza niepewność i jej wpływ na wycenę akcji spółki przez rynek kapitałowy. Dążymy do tego, aby akcjonariusze traktowali akcje PKO Banku Polskiego jako inwestycję dającą stabilny, atrakcyjny zwrot w dłuższym horyzoncie. Cieszy nas, że inwestorzy indywidualni doceniają naszą pracę również w tak trudnym dla sektora bankowego okresie. Jesteśmy nieodmiennie otwarci na współpracę z nimi, oferując im taki sam dostęp do informacji, jak inwestorom instytucjonalnym – mówi Dariusz Choryło, dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w PKO Banku Polskim.

Od lat zainteresowanie inwestorów indywidualnych PKO Banku Polskiego koncentruje się na planach dywidendowych spółki i szansach na dodatkową dystrybucję zysków poprzez skup akcji. Takie podejście do banków ta grupa inwestorów wykazuje w zasadzie w całej Europie.

Izba Domów Maklerskich oraz Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, już po raz 9 przeprowadziły wśród inwestorów badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG30. Jego celem jest wyróżnienie spółek notowanych na GPW za najlepsze relacje inwestorskie. Ich jakość oceniają instytucje finansowe jak i inwestorzy indywidualni – czytelnicy „Parkietu”. Nagrody wręczone zostały podczas Konferencji Rynku Kapitałowego Izby Domów Maklerskich - spotkania czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego.

Agnieszka Skalska
Rozwój Grupy Kapitałowej PKO oraz nagrody i wyróżnienia