PKO Bank Polski wśród liderów programu gwarancji de minimis BGK

PKO Bank Polski – lider programu gwarancji de minimis – został uhonorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nagrodą za najwyższą wśród banków komercyjnych wartość gwarancji w udzielonych kredytach.
około min czytania

Od 2013 roku PKO Bank Polski udziela przedsiębiorcom kredytów i pożyczek, w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis. Jest liderem ich sprzedaży. Od początku istnienia programu udzielił kredytów z gwarancjami de minimis o wartości ponad 30,6 mld zł.

  • PKO Bank Polski został uhonorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako lider programu gwarancji de minimis.
  • PKO Bank Polski otrzymał statuetkę lidera wśród banków komercyjnych pod względem wartości gwarancji udzielonych w kredytach.
  • Od początku trwania programu PKO Bank Polski udzielił kredytów z gwarancjami o łącznej wartości ponad 30,6 mld zł.

PKO Bank Polski jest liderem pozytywnych zmian i proaktywnych działań na rzecz biznesu. Edukujemy przedsiębiorców, oferujemy im cyfrowe rozwiązania a dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zapewniamy wsparcie w postaci gwarancji de minimis. Firmy z sektora MŚP stanowią fundament polskiej gospodarki. Kredyt z gwarancją de minimis umożliwia firmie przede wszystkim ustabilizowanie sytuacji finansowej, poprawienie płynności, ale też zrealizowanie nowej inwestycji i wykreowanie miejsc pracy. To impuls zarówno do rozwoju firmy, poprawy jej sytuacji rynkowej, jak i konkurencyjnej, z czego korzyści czerpie cała gospodarka. Jesteśmy dumni z zaufania, które okazują nam przedsiębiorcy i że wspólnie z BGK możemy wspierać ich potrzeby rozwojowe – powiedział Maciej Brzozowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski od lat wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości. Poprzez bogatą i elastyczną ofertę produktową zapewnia finansowanie bieżących i inwestycyjnych potrzeb firm. Współpraca PKO Banku Polskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie oferty dla przedsiębiorców jest stale rozwijana. Aktualnie przedsiębiorcy będący klientami PKO Banku Polskiego oprócz gwarancji de minimis, mogą skorzystać z programu gwarancji Biznesmax (FG POIR).

Program gwarancji de minimis jest realizowany z rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP. Mogą z nich skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, aby zabezpieczyć spłatę kredytu obrotowego na bieżącą działalność, pożyczki lub kredytu inwestycyjnego. Dzięki gwarancji de minimis przedsiębiorca ma możliwość m.in. skorzystania z wydłużonego okresu kredytowania dla kredytu w rachunku bieżącym oraz ponosi niższe całkowite koszty kredytu.

Agnieszka Skalska
Rozwój Grupy Kapitałowej PKO oraz nagrody i wyróżnienia