PKO Bank Polski – Najbardziej Wiarygodna Instytucja Finansowa

PKO Bank Polski został uhonorowany nagrodą / tytułem „Najbardziej Wiarygodna Instytucja Finansowa” w konkursie Najbardziej wiarygodni w polskiej gospodarce organizowanym przez agencję informacyjną ISBNews. Kapituła doceniła bank za rekordowe wyniki finansowe, rozwój biznesu oraz wdrożenia zaawansowanych technologii i upowszechnianie zdalnych kanałów obsługi.
około min czytania
 

Bardzo dziękuję za wyróżnienie PKO Banku Polskiego, w tak ważnej kategorii. Mimo upływu czasu i zmian zachodzących na rynku finansowym, naszym niezmiennym atutem są: bezpieczeństwo, profesjonalizm i uniwersalność, a także polskość i silna pozycja. Te elementy tworzą spójną całość. Dzięki nim miliony klientów indywidualnych i tysiące przedsiębiorstw, powierzają nam swoje oszczędności, mając pewność, że będziemy nimi bezpiecznie zarządzać, wspierając jednocześnie ich rozwój. Stale poszukujemy nowych rozwiązań i doskonalimy wszystkie procesy, tworząc produkty i usługi, które wyznaczają nowe trendy na rynku, jesteśmy prekursorem innowacyjności nadającym ton dyskusji o przyszłości branży finansowej – powiedziała Iwona Duda, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Symbolem bezpieczeństwa finansowego i gwarantem stabilności sektora. Grupa kapitałowa banku po trzech kwartałach 2021 roku wypracowała blisko 3,7 mld zł zysku netto, a aktywa przekroczyły 400 mld zł. Oznacza to, solidne fundamenty do dalszego rozwoju oraz silne przewagi konkurencyjne. Bank jest również najcenniejszą spółką notowaną na warszawskiej giełdzie. Kapitalizacja banku na koniec 2021 roku oscylowała wokół 60 mld złotych.

Wypracowując wysokie zyski bank generuje istotne kwoty, które zasilają budżet państwa i budżety lokalne. Wypełniając zobowiązania fiskalne przyczynia się do wspierania ważnych projektów inwestycyjnych i społecznych realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym. W latach 2016-2020 wysokość podatku dochodowego CIT wpłaconego do budżetu państwa przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego przekroczyła 7 miliardów 100 mln zł.

PKO Bank Polski kontynuuje cyfryzację i buduje długoterminowe relacje z klientami w oparciu o omnikanałowy model obsługi zwiększając liczbę usług dostępnych w kanałach zdalnych. Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 6 milionów. Kwartalnie bank za pośrednictwem aplikacji IKO realizuje ponad 100 mln transakcji. Udział kanałów zdalnych w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wynosi już 76 proc. A za pośrednictwem PKO Inwestomatu bank realizuje połowę sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Konkurs „Najbardziej wiarygodni w polskiej gospodarce” to inicjatywa agencji informacyjnej ISBnews. Jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorców i firm współtworzących sukces gospodarczy kraju, zaufanych partnerów w biznesie, prowadzących swoją działalność w sposób transparentny i uczciwy zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.