Bezpośredni dostęp do serwisu obligacyjnego z konta w iPKO

iPKO – internetowy system bankowości elektronicznej – jest stale udoskonalane, a jego możliwości poszerzane. PKO Bank Polski koncentruje się przy tym na rozwiązaniach pomagających klientom bezpiecznie zarządzać finansami online bez potrzeby wizyty w placówce banku. Aby ułatwić wszelkie operacje związane z obligacjami Skarbu Państwa, od października br. uruchomiono bezpośredni dostęp do serwisu obligacyjnego z poziomu konta iPKO. iPKO to kolejna ścieżka w kanale sprzedaży, za pośrednictwem której można kupić obligacje Skarbu Państwa.
około min czytania

Dotychczas zakup obligacji Skarbu Państwa był możliwy stacjonarnie w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO BP. Do wyboru były też kanały zdalne: strona www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, serwis telefoniczny oraz konto Inteligo, w którym następuje przekierowanie do serwisu transakcyjnego obligacji. Teraz taką możliwość udostępniono z konta w iPKO. Obligacje skarbowe nie mają fizycznie formy dokumentu. Ich nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania zakupu. Na podstawie tego zapisu w elektronicznej bazie inwestor może później dowolnie dysponować obligacjami, czyli zamieniać je na papiery z nowej emisji, przedstawiać do przedterminowego wykupu lub zarządzać środkami z tytułu należnych wierzytelności. Właściciel papierów ma do nich dostęp w dowolnym punkcie sprzedaży, niezależnie od miejsca lub sposobu przeprowadzenia transakcji zakupu.

Przed zakupem po raz pierwszy obligacji Skarbu Państwa trzeba dopełnić pewnych formalności. Należy zawrzeć z DM PKO BP umowę ramową o współpracy, która uprawnia do zawarcia umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania (PPZ).

Niezbędnym elementem procesu jest otworzenie Rachunku Rejestrowego, w którym zapisywane będą wszystkie operacje związane z tymi papierami wartościowym. Aby klient mógł składać dyspozycje za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, niezbędne jest uaktywnienie usługi dostępu przez Internet. Obecnie wszystkie te formalności można załatwić zdalnie.

Obligacje Skarbu Państwa dla klientów posiadających Rachunek Rejestrowy

Dostęp do Serwisu obligacyjnego z konta iPKO to duże ułatwienie dla klientów posiadających już oba rachunki, tj. konto iPKO oraz Rachunek Rejestrowy (z przeprowadzoną ankietą MiFID i zawartą umową PPZ). Po zalogowaniu się na iPKO i kliknięciu na klawisz Obligacje skarbowe, następuje automatyczne przejście klienta na jego Rachunek Rejestrowy (bez konieczności ponownego logowania się), na którym będzie mógł składać dyspozycje. Nowy kafel Obligacje Skarbowe dodany został w sekcji Moje Produkty – Inwestycje.

Obligacje skarbowe1.jpg

Obligacje Skarbu Państwa dla klientów bez Rachunku Rejestrowego

Klienci, którzy nie posiadają jeszcze Rachunku Rejestrowego, mogą otworzyć go również zdalnie za pośrednictwem iPKO, w którym zostaną przekierowani do serwisu obligacyjnego. Rejestracja i aktywowanie dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie Obligacji za pośrednictwem iPKO odbywa się docelowo w Serwisie obligacyjnym.

Proces rejestracji klienta oraz zawarcie niezbędnych umów są proste i intuicyjne. Składają się jedynie z kilku kroków. Zasady korzystania z Serwisu obligacyjnego określa „Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”.

Z poziomu konta iPKO należy wybrać klawisz Obligacje Skarbowe (ścieżka dostępu Moje produkty – Inwestycje – Obligacje Skarbowe), po którym zostaniemy przekierowani do wewnętrznej strony informacyjnej w iPKO.

Obligacje skarbowe2.jpg

Po kliknięciu Kup obligacje przeniesieni zostaniemy do strony z ofertą obligacji skarbowych.

Obligacje skarbowe3.jpg

Po kliknięciu w klawisz Kup przy wybranej ofercie obligacji skarbowych zostaniemy poproszeni o rejestrację. Chodzi o podanie niezbędnych danych osobowych, kontaktowych i numeru rachunku bankowego.

Po zakończeniu rejestracji należy zalogować się do Serwisu transakcyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła. Następnym krokiem będzie wypełnienie ankiety MiFID, która zgodnie z przepisami prawa umożliwia przeprowadzanie oceny odpowiedniości usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy ramowej o współpracy z Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego, które będzie pośredniczyło w zakupie obligacji. To warunek zawarcia umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania za pośrednictwem internetu (PPZ).

Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej powiadomienie o zawarciu umów, które będą dostępne w Serwisie obligacyjnym.

Ostatnim krokiem jest złożenie dyspozycji zakupu obligacji oraz zasilenie Rachunku Rejestrowego przelewem z rachunku bankowego wskazanego przy rejestracji. Po analizie zgodności danych z przelewu i wskazanych podczas rejestracji, nastąpi aktywacja Rachunku Rejestrowego.

Przy kolejnym zalogowaniu się do iPKO i kliknięciu na klawisz Obligacje skarbowe nastąpi już automatyczne przejście na Rachunek Rejestrowy klienta, na którym będzie można składać dyspozycje, bez konieczności odrębnego logowania się.

Stała oferta sprzedaży

Emitentem obligacji skarbowych jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministerstwo Finansów. Zwrot ulokowanego w obligacjach kapitału wraz z należnymi odsetkami gwarantowany jest przez Skarb Państwa. Aktualnie w stałej ofercie sprzedawanych jest pięć rodzajów detalicznych oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa:

  • Trzymiesięczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (OTS);
  • Dwuletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (DOS);
  • Trzyletnie obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej (TOZ);
  • Czteroletnie indeksowane obligacje skarbowe (COI);
  • Dziesięcioletnie emerytalne obligacje skarbowe (EDO).

oraz wyłącznie dla beneficjentów Programu 500+:

  • Sześcioletnie rodzinne oszczędnościowe obligacje skarbowe (ROS);
  • Dwunastoletnie rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD).

Istotną cechą obligacji jest to, że właściciel każdego rodzaju papieru może dokonać jego zamiany na papiery z nowej emisji, korzystając z preferencyjnych warunków. Można też skorzystać z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji i wycofać ulokowany w nich kapitał wraz z naliczonymi odsetkami.