Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przez iPKO i Inteligo

Od dziś klienci PKO Banku Polskiego mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przez serwisy bankowości elektronicznej iPKO oraz Inteligo.
około min czytania

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe rządowe wsparcie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie przysługiwać bez względu na dochód, a rodzice będą mogli sami zdecydować, jak chcą je pobierać.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy może być wypłacany co miesiąc na dwa sposoby: 1000 zł przez 12 miesięcy lub 500 zł przez 24 miesiące. W sumie rodzice mogą otrzymać 12 tys. zł.

Jak złożyć wniosek o RKO przez serwisy?

  1. W serwisie internetowym iPKO/Inteligo należy wybrać kolejno e-Urząd > Wniosek Rodziny Kapitał Opiekuńczy i wypełnić wniosek
  2. Na wskazany we wniosku adres e-mail zostanie wysłane Urzędowe Potwierdzeniem Odbioru (UPO) z adresu noreply@zus.pl
  3. Po weryfikacji wniosku ZUS wypłaci świadczenie. 

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania w serwisie internetowym iPKO. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski” > „Wnioski złożone” przez 10 lat od momentu wysłania.

Bank nie weryfikuje formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku i nie ma informacji o jego dalszej obsłudze przez ZUS. Wniosek oraz załączniki są bezpowrotnie usuwane z serwerów banku po wysłaniu do systemu informatycznego ZUS.

Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie?

Jako matka albo ojciec dziecka:

  • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc,
  • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

Jeśli złożysz wniosek w tym okresie, będzie Ci przysługiwał kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:

  • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskazujesz, że chcesz otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
  • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc – jeśli we wniosku wskazujesz, że chcesz otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie.

Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc, otrzymasz kapitał pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.

Możesz złożyć wniosek w styczniu 2022 r. także jeśli jesteś rodzicem drugiego lub kolejnego dziecka, które ukończyło 12. miesiąc przed 2022 r. i przed 1 stycznia 2022 r. nie ukończyło 35. miesiąca życia – kapitał zostanie policzony od stycznia 2022 r. Jeśli na takie dziecko złożysz wniosek po 31 stycznia 2022 r., otrzymasz kapitał od miesiąca złożenia wniosku.